Pohled na členitost nástupiště stanice metra A

Můstek – stanice metra A, přestupní na B a výstupy a okolí

Stanice metra Můstek na trase A leží pod Zlatým křížem v dolní části Václavského náměstí a je přestupní stanicí na trasu B. Zlatý kříž je křížení pěších zón ulic Na Příkopech, Na Můstku, 28. října a Václavskéhé náměstí – v tomto prostoru je plocha, na které se odehrávají někdy různé akce (vánoční strom, skoky do výšky …). Stanice metra A Můstek má výstup jak do podchodu uprostřed Václavského náměstí, tak i sem na Zlatý kříž.

Schéma stanice Můstek a okolí ze serveru Dopravního podniku Praha – tam ve formátu PDF

Druhým schématem, které DPP poskytuje, je schéma bezbariérového přístupu.

Stanice Můstek trasy A není trojlodní, jde o ostrovní nástupiště se sloupy, uprostřed jsou přestupní eskalátory na trasu B, stanoviště dozorčího (bouda), výtah a pevné schodiště k výtahům do přestupní výtahové chodby pro využití výtahu jednak dolů na trasu B, jednak pro výtahy na uliční úroveň na Václavské náměstí. Před výtahem jsou ještě pevné schody nahoru do mezichodby k zmíněným výtahům, které jsou naproti. Mezichodba slouží spíše k rychlejšímu odbavení resp. východu mezichodbou v nadpodlaží k výtahům, které jedou přímo na Václavské náměstí k Adamově lékáírně. K těmto výtahům se můžete dostat od schoditě doleva.

Stanice Můstek má také na obou stranách dva východy do vestibulu, na které navazují podchody.

Při příjezdu od Depa Hostivař ve směru další jízdy soupravy, tedy doprava je až na konci nástupiště za chodbou prodlužující nástupiště výstup směrem na Zlatý kříž, tedy na Můstek. Na druhou stranu, do protisměru, tedy po výstupu ze soupravy vlevo dojdete k eskalátorům, které vás vyvezou do vestibulu a podchodu uprostřed Václavského náměstí, tedy na křižovatku ulic Václavské náměstí – Jindřišská – Vodičkova.

Při příjezdu v opačném směru vpravo po vystoupení ze soupravy jdete doprostřed Václavského náměstí a vlevo dozadu do protisměru vašeho příjezdu k eskalátorům na Zlatý kříž.

Popis podchodů bude uveden dále.

V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.

Popíšeme si přestup na trasu B i to je poměrně složité, protože dolů do mezichodby vedou prakticky tři eskalátory a každý respektive dva a jeden single do různých částí přestupní mezichodby. Nad všechny popisy je nejlépe si nechat zhotovit a prohlédnout tyfloplánek.

Takže raději jeden respektive dva za všechny. Přestup ze směru od eskalátorů, kterými vcházíte do metra z podchodu uprostřed Václavského náměstí a nebo pokud přijedete metrem ze směru Depo Hostivař, tak přestupní eskalátor je poslední vzadu, sjedete dolů a dáte se vpravo krátkou chodbou. Na konci se zalamuje chodba doleva, zabočíte do ní a dostanete se k pevnému schodišti, po kterém sestoupíte dolů – schodiště má dvě souběžná ramena,, oddělená stěnou – nahoře je zábrana, aby nevidomý nenarazil do zábradlí. Doporučuji se držet při pravé straně a sestoupit pravým schodištěm. Chodba se opět zalamuje doleva. Vydáte se po ní, po pravé straně míjíte vstup k výtahu především z nástupiště metra A a na tuto širokou chodbu navazuje nástupiště metra B. Vpravo přijíždí soupravy ve směru Národní třída, Karlovo náměstí, Smíchovské nádraží až Zličín, jste v zadní části soupravy, vlevo je kolej pro směr na Náměstí Republiky, Florenc, Palmovku a Černý most, jde o čelo soupravy. Blíže je nástupiště metra B Můstek popsán v příspěvku Můstek trasa B.

Nástupní stanice výtahu na nástupišti stanice metra A, pohled směrem k východu z metra na Zlatý kříž
Výtahem můžete jet jak krátce směrem nahoru do mezichodby, tak i dolů do přestupní chodby k nástupišti trasy B.

Abych popis příliš nekomplikoval, pokud jste na druhé straně nástupiště, využijte pro přestup výtah. Pozor jede oběma směry – nahoru i dolů. Sjedete dolů a vystoupíte v bočním výklenku široké chodby, kterou jsme si popisovaly výše, vyjdete do ní (z výtahu vlevo) a pak vpravo k nástupišti trasy B. Tento úsek trasy je už stejný s výše popsanou trasou.

Můžete využít i eskalátor – vlevo jede sem nahoru na nástupiště, vpravo jede dolů. Z eskaláítoru pár kroků přímo mezichodbou a doleva nebo doprava – oběma směry se dostanete na nástupiště linky B. Doleva jdete na roh, zprava přichází mezichodba, kterou jsme si popisovali výše při vstupu od podchodu Václavské náměstí střed. Vy se vydáte doleva, následuje pevné schodiště, půjdete po pravém rameni, pod ním se dáte doleva podél pravé stěny, která je přerušena jen výklenkem výtahu a dál až na nástupiště – vpravo směr Zličín, vlevo směr Černý most.

Pokud půjdete přestupní mezichodbou za eskalátory přímo a vlevo, dostanete se delší chodbou, potom doprava na balkonek uprostřed nástupiště metra B – můžete sejít oevnými schody buď doprava – pak vpravo je směr na Černý most a vlevo směr na Zličín a nebo doleva, pak vlevo je směr na Černý most – jste v zadní části tohoto směru, vpravo na Zličín – jste blíž k přední části tohoto směru.

Výklenek pro výtah v široké přestupní chodbě dole k nástupišti trasy B
Výtah je po pravé straně směrem při přestupu z áčka na béčko. Výtah je na obrázku vpravo tedy po vstupu do předvýtahového prostoru napravo.

Pro přímý výstup na Václavské náměstí výtahem pojedete z nástupiště metra naopak krátce do mezichodby, vystoupíte, dáte se po několika metrech doprava a mezichodbou se dostanete k výtahům, které vás vyvezou na uliční úroveň na pravou stranu Václavského náměstí  77 – Adamovu lékárnu.

Obrázek ukazuje výstup z výtahu na uliční úrovni Václavského náměstí. Výtahy jsou dva, nástup z dvou různých směrů.
Výtah spojuje mezichodbu, kterou se přesunete k výtahu spojující nástupiště stanice metra Můstek A a přestupní chodbu k nástupišti stanice metra Můstek B.

 

Popis vestibulu a podchodu na Zlatém kříži

Z nástupiště jdete nejdříve pár metrů k eskalátorům (zpravidla to tady nelibě voní). Vyjedete po nich do vestibulu stanice. U zadní stěny jsou východy do Provaznické ulice, což trochu zanedbaná, řekl bych zásobovací, logistická ulička, souběžná s ulicí Na Příkopech. Je to jednak východ pod single eskalátorech (přímo a trochu napravo a zabočit k eskalátoru vlevo) . Jsou tu také pevné schody, na zadní stěne spíše vlevo a ve směru doleva. Slouží spíše pro příchod do vestibulu stanice metra – pokujd po nich přijdete – dáte se vlevo a spustíte si nad eskalátory majáček. Pevné schodiště směřuje přesně do opačného směru do ulice Provaznická, než bude popsáno právě teď dál u výstupu z eskalátoru (výstupy jdou proti sobě).

Po výjezdu eskalátory a po vystoupení do uličky vlevo přijdete do ulice Na Můstku, vpravo budete procházet Provaznickou ulicí, trochu nečistou, skládá se zde zboží, jezdí tu auta, chodníky prakticky neexistují – tímto směrem můžete jít k ulici Havířská a vlevo do ní k Stavovskému divadlu (na rohu s rytířskou doleva a hned doprava jako by v přímém směru – dál ulicí železnou, která vyúsťuje až na Staroměstské náměstí) a nebo doprava obejít Stavovské divadlo a jste na Ovocném trhu, kde je za divadlem po levé ruce hlavní vchod do Karlovy Univerzity, do Karolina.

Vrátíme se k výstup z nástupiště metra A do vestibulu. Když se vydáte doprava, kudy vede východ (nalevo by se asi dalo projít také, ale je to vchod do metra), otočíte se přitom o 180 stupňů, projdete dveřmi do rozsáhlého podchodu a dáte se doleva, vyjdete východem do ulice Na Příkopě, jsou zde pevné schody i eskalátor, končí v domě, vprvo je východ do ulice. Vlevo byste šli přímo na Zlatý kříž – křížení pěších zón doleva Václavské náměstí – doprava do ulice na Můstku a přímo dál 28. října. Doleva půjdete po pěší zóně ulice Na Příkopě směrem k Prašné bráně, půjdete tak okolo Pasáže Brodway a dojdete na Náměstí Republiky před Dům U Hybernů. Před Prašnou branou sem přichází zleva ulice Celetná.

Vraťme se do podchodu, stojíte za dveřmi vestibulu metra a pokud půjdete při pravé stěně podhodu, dojdete k dvěma východům. Vlevo vede další východ na ulici Na Příkopech, tentokrát na její pravou stranu ve směru k Prašné bráně. Blízko je pasáž Černá růže. Při pokračování po ulici Na příkopech se setkáte s ulicemi Panská a Nekázanka, ktreré jdou doprava k ulici Jindřišská. k Slovanskému domu a pasáži směrem na Senovážné náměstí, sousedící s budovou Československé národní banky. Ale to už jsem víceméně opět v okruhu Náměstí Republiky, takže zpět do podchodu. Druhý východ v přímějším směru po levé straně podchodu je na levý chodník Václavského náměstí směrem nahoru k Muzeu. Je zde Palác Koruna.

Nyní  si popíšeme východy po pravé straně podchodu, uprostřed podchodu jsou obchody, dá se to tudy zkrátit, ale my se budeme raději držet po obvnodu podchodu. Vyšli jsme tedy ze dveří vestibulu metra a dáme se doprava, podél stěny. Přímo před námi je východ do ulice 28. října na pravou stranu. Východ je opět do domu, z kterého vyjdeme a vpravo bychom se vraceli na Zlatý kříž, vpravo bychom šli kratší ulicí 28.října na roh s ulicí Perlovou, která míří doprava k Rytířské ulici, respektive na Uhelný trh a nebo doleva, kde se rozkládá Jungmannovo náměstí. Jungmannova ulice vychází z náměstí právě tímto směrem – tedy napravo. Je zde i přímý vstup do stanice metra Můstek B. V přímém směru pak navazuje ulice Národní.

Pokud nechceme jít sem, ale na Václavské náměstí, muísme u této stěny zabočit doleva – napravo je ještě výstup také do ulice 28. října, ale na její druhou stranu. Ulice 28. října je též pěší zónou. Pokud se však budeme řídit přímým směrem podél stěny po pravé ruce, dojdeme k východu z podchodu do Baťova paláce, vyjdeme z domu na ulici a vpravo můžeme pokračovat po Václavském náměstí, tedy po jeho pravé straně ve směru k Muzeu, míjíme např. Adamovu lékárnu, kde jak jsme si popsali výše, je výstupní stanice výtahu. Před Vodičkovou ulicí je pasáž Alfa.

Všechny východy z podchodu jsou opatřeny eskalátory a jsou tu i pevné schody.

Výstup do vestibulu a podchodu uprostřed Václavského náměstí

Po vyjetí eskalátory projdete vestibulem stanice metra A uprostřed Václavského náměstí – ještě vevnitř je vpravo bankomat ČSOB (?), projdete dveřmi do rozsáhlého prostoru podchodu pod křižovatkou Václavské náměstí – Jindřišská (vlevo) – Vodičkova (napravo). Uprostřed různé prodejny, mezi nimi se dá projít, na protější straně veřejná WC. Východy popíšeme postupně nejdříve z levé strany: dva výstupy po pevných schodech na levé stěně podchodu do ulice Jindřišská. Druhým východem se dostanete na pravý chodník, po kterém dojdete k hlavní poště. Další východ v levém nejzazším rohu podchodu, kolmo na východ do Jindřišské je východ po eskalátorech nebo pevných schodech na levý chodník Václavského náměstí ve směru k Muzeu. Můžete jít směrem k Paláci Luxor a pasáži Jiřího Grossmana … přes Opletalovu ulici (vlevo) bychom došli až k stanici Muzeum. Socha svatého Václava je uprostřed náměstí, mezi pruhy a je možné do prostoru pod sochu, kde se konávají různé demonstrace přejít po přechodu, ale bližší je samozřejmě trasa ze stanice metra Muzeum. Na protější stěně proti východu z metra jsou východy, které dříve sloužily k výstupu na ostrůvky tramvají, dnes jde o odpočinkový pruh mezi dvouproudou ulicí Václavského náměstí. Je zde např. Pizza Company v dobové tramvaji, lavičky, nedá se jít tudy až na horu pod sochu sv. Václava – pruh je přerušen zelení.

Nyní se vrátíme v popisu k východu z metra a dáme se doprava. První východ za stěnou napravo po pevných schodech nebo i eskalátorech do otevřeného prostoru domu vede k pasáži Alfa a na levý chodník Václavského náměstí směrem k Můstku.

Východ v přímém směru vede do otevřeného prostoru domu na rohu Václavského náměstí a Vodičkovy ulice, tedy ve směru do Vodičkovy ulice, po několika metrech jsme u pasáže Světozor – doprava do domu, občerstvení, proslulá cukrárna, za ní pá schůdků dolů a vlevo do Františkánské zahrady, kterou můžeme projít až na Jungmannovo náměstí (lavičky, park, odpočinkové místo) a nebo doprava do pasáže Alfa). Na začátku pasáže Světozor vlevo u ulice zastávka tramvají do směru Vodičkova, Lazarská, kde se linky tramvají dělí – 3 směr Karlovo náměstí, 5 směr Myslíkova – vpravo před Karlovým náměstím, Jiráskovo náměstí, Zborovská, Anděl a nebo 9 a 14 přes Národní, k Národnímu divadlu a na Újezd a dále doleva k Andělu.

Stanice tramvají Václavské nám. v ulici Vodičkova, směr Vodičkova, u pasáže Světozor
Stanice tramvají Václavské náměstí ve Vodičkově ulici u pasáže Světozor směr Vodičkova – Karlovo náměstí nebo Národní.

Jezdí odsud tramvaje:

3 Nádraží Braník

5 Sídliště Barrandov

6 Náměstí Kubánské revoluce

9 Sídliště Řepy

14 Spořilov

Další východ doprava na boční pravé stěně podchodu vás vyvede k zastávce tramvají v opačném směru od Paláce Lucerna pojedete linkami:

3 Kobylisy

5 Vozovna Žižkov

6 Palmovka

9 Spojovací

14 Vysočanská

Oba výstupy jsou jen po pevných schodech.

V pravém rohu podchodu najdete výstup po eskalátorech nebo i pevných schodech na Václavské náměstí, na pravý chodník směrem k Muzeu. Pokud po něm půjdete dále, vpavo křížíte ulice Štěpánskou a po té ulici Ve Smečkách, následuje pasáž Blaník a Krakovská (dál než ze stanice Muzeum). Uliční východ je před knihkupectvím Akademie věd, je zde i projna masa, dále je vchod do pasáže Rokoko, na kterou navazuje pasáž Lucerna. Za Štěpánskou je vpravo velké knihkupectví Knzelsberger.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *