Navigační aplikace Seeing Assistant Move (2.5.2 for Android)

Díky shodě okolností – dotazu do konference OSM-sk jedné nevidomé paní ze Slovenska – jsem se dověděl o velmi dobré navigační aplikaci, která tak trochu navazuje na někdejší Launstone na Symbianech a hlavně na český DotWalker pana Libora Douška z ACE Designu. Stáhl jsem si aplikaci a začal zkoušet. Našel jsem si manuál. Na první dobrou je to trochu složitější, ale protože mám už zkušenosti s DotWalkerem a dalšími navigacemi, myslím, že jsem tomu přece jen přišel na kloub. Nejvíc mě na tom těší, že prostřednictvím aplikace mohu navázat na to, co jsem zpracovával do současnosti – mapoval jsem převážně v Google Mapách různé body zájmu pro nevidomé – začal jsem Olomouckem, mám zpracované Brno, přístupné památky, něco z Prahy, kde je trochu problém se dostat k datům … Také mohu navázat na své zkušenosti s editací Open Street Maps, v kterých se snažím zavádět nové tady a mapovat přístupnost např. křižovatek, doplňovat informace o zvukové signalizaci křižovatek na vyžádání … Také mě těší, že aplikace, kterou Vám chci představvit přeloženým a upraveným manuálem, umí zhpracovat různé formáty dat a to jak z GoogleMap, tak i konverzí z navigace DotWalker.

Návod, který si budete moci přečíst není jen upraveným překladem z Google Translatoru ze stránek vývojářské firmy, ale všechny prezentované funkce jsem prošel, opravil názvosloví tlačítek a funkcí tak, jak jsou prezentovány v aplikaci. Doplnil jsem screen shoty pro slabozraké, i když aplikace je asi spíš vhodnější pro nevidomé, ač i obsahuje i mapovou vizualizaci. Pokusil jsem se spojit s vývojářem a zeptat se na pár maličností, případně nabídnout spolupráci. Na samostatné stránce dám k dispozici data, která jsem dříve vytvořil a která je možné použít do databáze pro aplikaci.

Česká verze aplikace je zatím jen pro Android, v iOS, kde vypadá aplikace trochu jinak, je stále ještě v angličtině. K této verzi je v angličtině na stránce vývojáře dostupný tutorial, který je možné si i přeložit např. Googlem.

(Pokračování textu…)

Points from GoogleMaps for aplication Seeing Assistant Move

Česká republika – Czech Republic

  1. Přístupné památky a turistické zajímavosti pro osoby se zrakovým postižením v ČR – Accessible monuments and tourist attractions for the visually impaired in the Czech Republic (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech) (kml > zip, GoogleMaps,

2. Železniční stanice na tratích Správy železnic – Railway stations on the lines of the Railway Administration of the Czech Republic (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)

3. Tyflomapa Železniční přejezdy s doplňkovou akustickou signalizhací pro nevidomé – Tyflomap Railway crossings with additional acoustic signaling for the blind (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)

4. Pobočky České pošty – Branches of Česká pošta (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech

5. Ozvučené bankomaty České spořitelny a ČSOB, pobočky, pořadníky a pobočky – Soundproof ATMs of Česká spořitelna and ČSOB, branches, waiting lists and branches (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)

Olomoucký kraj – Olomouc region – exemplary example

  1. Orientační radiomajáčky (VPN) Olomoucký kraj – Orientation radio beacons Olomouc region (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)
  2. Mluvící odjezdové informační tabule na nádražích a zastávkách MHD – Talking departure information boards at stations and public transport stops Olomouc region (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)
  3. Železniční přejezdy s doplňkovou akustickou signalizací pro nevidomé Olomoucký kraj – Railway crossings with additional acoustic signaling for the blind Olomouc region (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)
  4. Ozvučené bankomaty České spořitelny a ČSOB Olomoucko – Soundproof ATMs of Česká spořitelna and ČSOB Olomouc region (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)
  5. Přístupné památky a turistické zajímavosti Olomouckého kraje pro osoby se zrakovým postižením – Accessible monuments and tourist attractions of the Olomouc region for people with visual impairments (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)

Brno – Jihomoravský kraj – South-Moravian region of Czech Republik

  1. Seznam objektů s radiomajáčky VPN v Brně – List of objects with VPN radio beacons in Brno (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)
  2. WC na euroklíč v Jihomoravském kraji – WC na euroklíč v Jihomoravském kraji (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)
  3. Zájmové objekty pro nevidomé v Brně – Objects of interest for the blind in Brno (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)

Praha Bezbaiérová – Prague without barriers for the blind

  1. Podchody – fungující, zrušené, plánované ke zrušení, vstujpy do metra – Subways – working, cancelled, planned to cancel, subway entrances (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)

2. Objekty zájmu nevidomých – Objects of interest to the blind / libraries, organizations of the blind …)(kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)