CG Transit – Projekt Vystupuj – pouze pro iOS (iPhone, iPad)

Převzato ze stránek SONS.

Projekt Vystupuj byl určen pro zrakově postižené a měl jim zajistit vývoj funkce, díky které již vždy  vystoupí z dopravního prostředku včas a nemusejí se tak během cesty stresovat, že by přejeli svou cílovou zastávku. Měl zvýšit jejich samostatnost, aby v tomto případě už nebyli odkázáni na pomoc druhých. To vše se podařilo. Funkce upozorní a to v uživatelem stanoveném předstihu, že se blíží jeho výstupní zastávka. Může ho dokonce upozorňovat i víckrát. Nejdůležitější a inovativní ale je, že upozornění není „slepé“, neupozorňuje na základě pravidelného jízdního řádu daného spoje, ale dle GPS sleduje reálnou současnou polohu a tak upozornění může přizpůsobit aktuální situaci. Díky tomu tedy reflektuje na zpoždění či i předstih spoje. Jako další rozšíření se nám podařilo i zakomponovat, že si uživatel může online sledovat, v jaké vzdálenosti je od své cílové zastávky a jaký tak bude předpokládaný čas příjezdu. Je také informován, jaká bude aktuální příští zastávka a opět, jak je daleko. Má tak mnohem lepší přehled o probíhající cestě. Vzdálenost se přizpůsobuje trase, kterou spoj musí projet, tedy, i když bude blízko cíle, ale ještě předtím má objet odbočkou jiné zastávky, funkce s tím počítá a čas i vzdálenost tomu přizpůsobí, ukáže jej reálně. Jedině může docházet k menším nepřesnostem při trase pomocí MHD. Může totiž nastat situace, kdy jsou zastávky příliš blízko sebe – třeba jen pár set metrů. Zde nemusí program úplně vždy přesně oznamovat, která bude příští zastávka správně, ale před cílem upozorní vždy včas. Nicméně, funkce je hlavně určena pro autobusové mezi městské trasy a tam k těmto menším nesrovnalostem nedochází.

Funkce je součástí programu CG Transit, který je běžně ke stažení přes standardní Apple kanál s aplikacemi – přes AppStore.

Nyní mohou tedy nevidomí a slabozrací bez obav samostatně vyrazit na cestu hromadnou dopravou a nemusí mít strach, že by včas nevystoupili.

Je to prosté: Vyhledejte spoj, kterým chcete jet, v jeho detailu najdete hned
na začátku tlačítko „Přidat upozornění“. Můžete si pak i nastavit, v jakém
předstihu chcete být na cíl upozorněni, časů může být i víc a vybrat si i zvuk
upozornění. Aplikace nastavuje i upozornění na odjezd. Vše si bez problémů
naplánujte klidně i několik nejen hodin,a le i dní dopředu. Přehled vašich
plánovaných, ale i probíhajících upozornění je vždy k dispozici v hlavním
menu pod volbou Upozornění.

 

Tento projekt byl finančně podpořen Nadací ČEZ.

konec citace

Funkcionalita bude předváděna na workshopech Agora 3.-4. listopadu 2018 v Brně ve středisku podpory studia Masarykovy univerzity Teiresias.

  • Marek Salaba, Zdeněk Bajtl: Vystupuj! Cestování bez stresu, že nevystoupíte včasFunkce Vystupuj aplikace CG Transit usnadňuje cestování všemi prostředky hromadné dopravní prostředky – nejvíce asi pomůže v meziměstské autobusové dopravě. Upozorní uživatele na to, jak daleko cíl, která je následující zastávka a kdy je čas vystoupit.

Citováno z programu Agory.

Tato funkcionalita CG Transit je od 18. října 2018 (podle zprávy Z. Bajtla v konferenci Apple uživatelů) součástí plné verze aplikace a je tedy ke stažení v AppStore.

Tip na výlet – Živé vody u Velehradu

Milí přátelé!

Je krásný podzim a určitě mnozí z vás i v tuto dobu cestují do blízkého
okolí nebo vzdálenějších míst. Předkládám tip na velmi zajímavou přírodní lokalitu a tou je areál „Živé
vody“ v Modré u Velehradu.

Zdroj: e-mailové konference ZP: Odyssea a Zvukové cesty

Pokračování textu Tip na výlet – Živé vody u Velehradu