Points from GoogleMaps for aplication Seeing Assistant Move

Česká republika – Czech Republic

  1. Přístupné památky a turistické zajímavosti pro osoby se zrakovým postižením v ČR – Accessible monuments and tourist attractions for the visually impaired in the Czech Republic (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech) (kml > zip, GoogleMaps,

2. Železniční stanice na tratích Správy železnic – Railway stations on the lines of the Railway Administration of the Czech Republic (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)

3. Tyflomapa Železniční přejezdy s doplňkovou akustickou signalizhací pro nevidomé – Tyflomap Railway crossings with additional acoustic signaling for the blind (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)

4. Pobočky České pošty – Branches of Česká pošta (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech

5. Ozvučené bankomaty České spořitelny a ČSOB, pobočky, pořadníky a pobočky – Soundproof ATMs of Česká spořitelna and ČSOB, branches, waiting lists and branches (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)

Olomoucký kraj – Olomouc region – exemplary example

  1. Orientační radiomajáčky (VPN) Olomoucký kraj – Orientation radio beacons Olomouc region (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)
  2. Mluvící odjezdové informační tabule na nádražích a zastávkách MHD – Talking departure information boards at stations and public transport stops Olomouc region (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)
  3. Železniční přejezdy s doplňkovou akustickou signalizací pro nevidomé Olomoucký kraj – Railway crossings with additional acoustic signaling for the blind Olomouc region (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)
  4. Ozvučené bankomaty České spořitelny a ČSOB Olomoucko – Soundproof ATMs of Česká spořitelna and ČSOB Olomouc region (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)
  5. Přístupné památky a turistické zajímavosti Olomouckého kraje pro osoby se zrakovým postižením – Accessible monuments and tourist attractions of the Olomouc region for people with visual impairments (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)

Brno – Jihomoravský kraj – South-Moravian region of Czech Republik

  1. Seznam objektů s radiomajáčky VPN v Brně – List of objects with VPN radio beacons in Brno (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)
  2. WC na euroklíč v Jihomoravském kraji – WC na euroklíč v Jihomoravském kraji (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)
  3. Zájmové objekty pro nevidomé v Brně – Objects of interest for the blind in Brno (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)

Praha Bezbaiérová – Prague without barriers for the blind

  1. Podchody – fungující, zrušené, plánované ke zrušení, vstujpy do metra – Subways – working, cancelled, planned to cancel, subway entrances (kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)

2. Objekty zájmu nevidomých – Objects of interest to the blind / libraries, organizations of the blind …)(kml > zip, GoogleMaps, description in Czech)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *