Archiv rubriky: Prostředky řešení bezbariérovosti

European Disability Card - Evropský průkaz osoby se zdravotním postižením a evropský parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením

Zdroj: Nicole Fryčová, Facebook. skupina Modrý tulipán – příznivci zrakově postižených (6. září 2023 22:26) a tisková zpráva Evropské komise

budoucí evropská péčka (TP, ZTP, ZTP-P)

Evropská komise dnes (6. září 2023) předložila návrh směrnice, který usnadní lidem se zdravotním postižením přístup k právu na volný pohyb tím, že zajistí rovný přístup ke zvláštním podmínkám, přednostnímu obsloužení a právům na parkování při návštěvě jiného členského státu EU. Návrh Komise zavádí standardizovaný evropský průkaz osoby se zdravotním postižením a zdokonaluje stávající evropský parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Oba průkazy budou uznávány v celé EU.

Evropský průkaz osoby se zdravotním postižením
dle návrhu směrnice bude sloužit jako uznávaný doklad o zdravotním postižení v celé EU a umožní tak rovný přístup ke zvláštním podmínkám a přednostnímu zacházení ve veřejných i soukromých službách, včetně například dopravy, kulturních akcí, muzeí, volnočasových a sportovních center nebo zábavních parků. Bude vydáván příslušnými vnitrostátními orgány a bude doplňovat stávající vnitrostátní průkazy, český průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P) tedy bude i nadále existovat.

(Pokračování textu…)

Povelový vysílač pro nevidomé VPN 01 a VPN 02 - základní ovládání

Povelový vysílač se šesti tlačítky slouží nevidomým jako kompenzační pomůcka k dálkovému ovládání akustických orientačních a informačních zařízení po celé ČR (VPN 02 v celé EU). Povely jsou vysílány rádiovým signálem o frekvenci 86,790 MHz po stisknutí tlačítek 1 až 6. Mezi tlačítky 1 a 2 je umístěna hmatná značka.
(Pokračování textu…)

Poznámky: SOR autobusy a VPN - přepínání lokalizace v různých zemích VPN 02

APEX sro - Tyfloset, Povelový vysílač VPN 03/FMA (apex-jesenice.cz)
Nefunkčnost vysílačky VPN 01 v holi (tedy z těch starších kolem roku 2013). 
Třetí tlačítko je pro 3 povely včetně hlášení čísla autobusů, tramvají... 
U SOR autobusů to nefunguje. Dokud jezdily Karosy - Iveco, tak to fungovalo, ale protože  jsou už jen nízkopodlažní DPP busy, tak musím používat přenosnou krabičku. 
Řešil jsem to s odborem výše zmiňovaným, ale dodnes se nic nezměnilo. Dokoncemě pan Mašek naznačoval, že mám špatné baterky. Dokázal jsem mu to tenkrát, když  se dohodla schůzka zástupce SONS a Depo Kačerov, že opravdu se starým typem vysílaček v holi si nezpustím hlášení čísla vozu, ale jen nástup nebo výstup nevidomého. 
Starý dodavatel  techniky pro příjem signálu z vysílaček se s novými autobusy změnil, ale není úplně kompatibilní. Stará krabička s tím nemá problém. 
Proto nástup předními dveřmi je z tohoto důvodu důležitý, otevřou se přední dveře a já se zeptám, jaké  má číslo linky. 
Mnohdy totiž hlášení nefunguje z technických důvodů při silném dešti nebo mrazech.

Přepínání VPN02 při použití na ozvučených semaforech nebo v dopravě v dalších zemích (Slovensko, Německo, Rakouska … EU

Aktuální region (vysílaný kmitočet) umožňuje použití VPN02 na území Česka (CZ), Slovenska (SK) a ostatních zemí EU (Rakouska, Německa, …) (EU). Přepnutí se aktivuje současným stiskem a přidržením na cca 3 sekundy tlačítek 5 a 6. Kmitočet se přepíná postupně v pořadí CZ, EU, SK. Stav je indikován Morseovou abecedou: CZ -. -. pak EU -.. a pak SK … a opět CZ, EU,…..