Archiv rubriky: Zpřístupňování architektury

Uplatnění hmatových prvků na pochozích plochách pro chodce s ohledem na zájmy státní památkové péče (MMR)

Cílem tohoto stanoviska je sjednotit aplikační praxi pro pochozí plochy pro chodce, na nichž se provádí hmatové úpravy pro osoby se zrakovým postižením a zároveň se zohledňuje ochrana památkové péče. Jeho znění vychází z dohody mezi MMR, MD, MK, MPO, ČKA, ČKAIT a SONS. Stanovisko má 4 části a 8 bodů. První část obsahuje úvod a kompetence resortů. Ve druhé části je stavební zákon, bezbariérová vyhláška a hmatové prvky. Třetí část obsahuje zabránění ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob a zajištění ochrany veřejných zájmů. Ve čtvrté části jsou uvedeny závěry.
(Pokračování textu…)

GoogleMaps Olomoucko - body prostředků řešení bezbariérovosti a přístupných památek pro ZP

Moje mapa Olomoucko – bariérovost a bezbariérovost nejen pro zrakáče (první ze série map) vychází z materiálů olomouckého TyfloCentra od Petra Bradáče, který sestavil 4 PDF dokumenty, v kterých zmapoval různé prvky řešení bezbariérovosti v Olomouci, v Přerově, v Prostějově a v Šumperku + data z projektu „Vytváření
bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením na střední Moravě“, finančně podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2013.
První vydání dat o bezbariérových prvcích 2017, aktualizace 02/2023.
Moje mapa dokončena 19. 8. 2023.

(Pokračování textu…)