European Disability Card - Evropský průkaz osoby se zdravotním postižením a evropský parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením

Zdroj: Nicole Fryčová, Facebook. skupina Modrý tulipán – příznivci zrakově postižených (6. září 2023 22:26) a tisková zpráva Evropské komise

budoucí evropská péčka (TP, ZTP, ZTP-P)

Evropská komise dnes (6. září 2023) předložila návrh směrnice, který usnadní lidem se zdravotním postižením přístup k právu na volný pohyb tím, že zajistí rovný přístup ke zvláštním podmínkám, přednostnímu obsloužení a právům na parkování při návštěvě jiného členského státu EU. Návrh Komise zavádí standardizovaný evropský průkaz osoby se zdravotním postižením a zdokonaluje stávající evropský parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Oba průkazy budou uznávány v celé EU.

Evropský průkaz osoby se zdravotním postižením
dle návrhu směrnice bude sloužit jako uznávaný doklad o zdravotním postižení v celé EU a umožní tak rovný přístup ke zvláštním podmínkám a přednostnímu zacházení ve veřejných i soukromých službách, včetně například dopravy, kulturních akcí, muzeí, volnočasových a sportovních center nebo zábavních parků. Bude vydáván příslušnými vnitrostátními orgány a bude doplňovat stávající vnitrostátní průkazy, český průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P) tedy bude i nadále existovat.

(Pokračování textu…)

ÖBB - Österreichisches Bundesbahn

Seznam tratí ÖBB

Zde najdete obrázky jízdních řádů pro období 2023 pro vlaky ÖBB a některé další železnice ve formátu PDF. Můžete si je stáhnout a/nebo vytisknout. Obrázky jízdních řádů jsou obecně platné od 11. prosince 2022 do 9. prosince 2023.

Online obrázky jízdních řádů jsou aktualizovány, když dojde ke změnám v běžném jízdním řádu, které se vztahují na celé období jízdního řádu. Věnujte proto prosím pozornost datu poslední aktualizace. Jednoduše vyberte požadovaný obrázek rozvrhu.

 

Aktuální informace o staveništích, dopravních omezeních a dalších odchylkách od jízdního řádu naleznete v části Aktuální informace o trase . Pro konkrétní dotazy k jízdnímu řádu se všemi aktuálními údaji použijte prosím informace o jízdním řádu .

(Pokračování textu…)

Dovolená Tyrolské Alpy - cesta tam a zpět - blogové zápisky a fotky

Při cestě na dovolenou 26. 8. 2023 a zpět 2. 9. 2023 jsme jeli přes Linz, Hbf. – z Rybníku z důvodu výluky trati náhradní autobusovou dopravou, zajišťovanou rakouskými autobusy. Na přestup v Linzi směr Wórgel jsme měli dost času, takže jsme si mohli zčásti prohlédnout zdejší nádraží.
(Pokračování textu…)