Archiv rubriky: Slevy a předpisy

European Disability Card - Evropský průkaz osoby se zdravotním postižením a evropský parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením

Zdroj: Nicole Fryčová, Facebook. skupina Modrý tulipán – příznivci zrakově postižených (6. září 2023 22:26) a tisková zpráva Evropské komise

budoucí evropská péčka (TP, ZTP, ZTP-P)

Evropská komise dnes (6. září 2023) předložila návrh směrnice, který usnadní lidem se zdravotním postižením přístup k právu na volný pohyb tím, že zajistí rovný přístup ke zvláštním podmínkám, přednostnímu obsloužení a právům na parkování při návštěvě jiného členského státu EU. Návrh Komise zavádí standardizovaný evropský průkaz osoby se zdravotním postižením a zdokonaluje stávající evropský parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Oba průkazy budou uznávány v celé EU.

Evropský průkaz osoby se zdravotním postižením
dle návrhu směrnice bude sloužit jako uznávaný doklad o zdravotním postižení v celé EU a umožní tak rovný přístup ke zvláštním podmínkám a přednostnímu zacházení ve veřejných i soukromých službách, včetně například dopravy, kulturních akcí, muzeí, volnočasových a sportovních center nebo zábavních parků. Bude vydáván příslušnými vnitrostátními orgány a bude doplňovat stávající vnitrostátní průkazy, český průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P) tedy bude i nadále existovat.

(Pokračování textu…)

Práva cestujících se ZdP po EU

Zdroj: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/index_cs.htm

Práva cestujících se sníženou pohyblivostí

Cestujeme letadlem

Omezení schopnosti pohybu či orientace neznamená, že nemůžete cestovat letadlem.

Při nastupování do letadla a vystupování z něj, během letu a na letišti před odletem i po přistání máte nárok na bezplatnou asistenci.

Aby byla tato pomoc efektivnější, měli byste nejméně 48 hodin před odletem kontaktovat leteckého přepravce, prodejce letenek či cestovní kancelář a sdělit jejich pracovníkům, jakou pomoc konkrétně potřebujete. Ti vám také poradí, jak postupovat ohledně vašeho invalidního vozíku nebo jiného prostředku k zajištění mobility, případně baterií k nim.

Z důvodu omezené schopnosti pohybu či orientace vám nesmí být odepřen nástup na palubu, ledaže by to nebylo možné kvůli velikosti kabiny letadla, technickému vybavení či omezenému prostoru, z důvodu bezpečnostních rizik, nebo pokud bezpečnostní pravidla letecké společnosti jí brání v tom, aby vás přepravila.

Letecký přepravce je povinen vám během letu zajistit pomoc s podáním jídla, případně léků. Pokud takovou pomoc potřebujete, například během delšího letu, přepravce může požadovat, abyste s sebou měli doprovod.

Jestliže narazíte při žádání o asistenci na problémy, kontaktujte letištní orgány nebo pracovníky letecké společnosti, se kterou cestujete.

Pokud nejste s jejich řešením vašeho problému spokojeni, můžete podat stížnost k příslušnému vnitrostátnímu orgánu pdfen[176 KB] v té zemi, kde k incidentu došlo.

Práva osob s omezenou schopností pohybu při cestování leteckou dopravou PDF v různých jazycích, nikoli v češtině: pdfde es fr it pl en

Cestujeme vlakem

Omezení schopnosti pohybu či orientace neznamená, že nemůžete cestovat autobusem. Železniční společnost by vám rovněž měla být schopna poskytnout informace o možnostech nástupu do vlaku pro osoby se sníženou mobilitou či omezenou orientací.

Při nastupování do vlaku a vystupování z něj, během cesty a na nádraží před odjezdem i po příjezdu, popř. při přestupu máte nárok na bezplatnou asistenci.

Aby byla tato pomoc efektivnější, měli byste nejméně 48 hodin před cestou kontaktovat železniční společnost, prodejce jízdenek či cestovní kancelář a sdělit jejich pracovníkům, jakou pomoc konkrétně potřebujete.

Z důvodu omezené schopnosti pohybu či orientace vám nesmí být odepřen nástup do vlaku, ledaže by to bylo v souladu s pravidly přepravce o přístupnosti vlaků.

Jestliže narazíte při žádání o asistenci na problémy, kontaktujte železniční orgány nebo pracovníky železniční společnosti, se kterou cestujete.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak váš problém vyřešili, můžete podat stížnost k příslušnému vnitrostátnímu orgánupdfen [176 KB] v té zemi, kde k incidentu došlo.

Země EU mohou vlakovou dopravu z těchto požadavků vyjmout – jedná se o vnitrostátní vlaková spojení a o mezinárodní vlaky, jejichž výchozí nebo cílový bod se nachází mimo EU. Více informací vám podá příslušný vnitrostátní orgán.

Cestujeme autobusem či autokarem

Omezení schopnosti pohybu či orientace neznamená, že nemůžete cestovat autobusem či autokarem.

Z důvodu omezené schopnosti pohybu či orientace vám nesmí být odepřen nákup jízdenky, rezervace či nástup do autobusu, ledaže by to neumožňovaly bezpečnostní či zdravotní předpisy, nebo by nebylo možné kvůli stavu infrastruktury zaručit bezpečný převoz.

V případě dálkového autobusu ( pokud přepravní vzdálenost podle jízdního řádu (ne vaše cesta) činí 250 km nebo více):

  • musí společnost vámi vybrané osobě umožnit vás zdarma doprovázet – pokud to vyřeší bezpečnostní problémy, kvůli kterým byste jinak nemohli odcestovat
  • určených autobusových terminálechpdfen a při nástupu a výstupu z autobusu či autokaru máte nárok na asistenci.

Tato pomoc je zdarma. Aby vám však byla poskytnuta, musíte nejméně 36 hodin před odjezdem kontaktovat autobusovou společnost, prodejce jízdenek či cestovní kancelář a sdělit jejich pracovníkům, jakou pomoc potřebujete.

Provozovatel či vedoucí pracovník terminálu vás může požádat, abyste se nanejvýš hodinu před plánovaným odjezdem dostavili na určené místo.

Jestliže narazíte při žádání o asistenci na problémy, kontaktujte provozovatele terminálu nebo pracovníky autobusové společnosti, se kterou cestujete.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak váš problém vyřešili, můžete podat stížnost k příslušnému vnitrostátnímu orgánupdfen v té zemi, kde k incidentu došlo.

Cestujeme lodí

Omezení schopnosti pohybu či orientace neznamená, že nemůžete cestovat lodí.

Při nalodění a vylodění, při přestupu z lodě na loď, na lodi a v přístavu máte nárok na bezplatnou asistenci.

Aby byla tato pomoc efektivnější, měli byste nejméně 48 hodin před odletem kontaktovat přepravce, prodejce jízdenek či cestovní kancelář a sdělit jejich pracovníkům, jakou pomoc konkrétně potřebujete.

I když tak neučiníte, musí přepravce a přístavní orgány vynaložit veškeré přiměřené úsilí a pomoci vám se nalodit a vylodit a také vám musí pomáhat během plavby.

Jestliže máte zvláštní potřeby, co se týče ubytování, místa k sezení, asistence, nebo si potřebujete vzít s sebou zdravotní vybavení, sdělte to při rezervaci jízdenky prodejci.

Pokud je to nutné z důvodu bezpečnosti nebo z důvodu konstrukce lodi či přístavní infrastruktury, může přepravce požadovat, aby vás doprovázela další osoba. Tento doprovod bude cestovat zdarma.

Jestliže narazíte při žádání o asistenci na problémy, kontaktujte přístavní orgány nebo pracovníky lodní společnosti, se kterou cestujete.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak váš problém vyřešili, můžete podat stížnost k příslušnému vnitrostátnímu orgánuen v té zemi, kde k incidentu došlo.

Právní předpisy EU

Německý průkaz pro bezplatnou přepravu invalidů v dopravě

Scherebehindertin Ausweis

je německá obdoba čské ZTP a ZTP/P,
platí v rámci VVO na všechny druhy dopravy VHD i MHD, včetně přívozů, drážďanských tramvají až po náš maličký S-Bahn.

Kupují se však na něj roční kupony.

Z railbraillu:

Nejpravděpodobněji je to tak, že zdravotně postižení včetně průvodce v Německu jízdenky vůbec nekupují, kupují případně jen místenku, pokud chtějí, nebo musí.

Žádný tarif v německé VHD (státní, regionální, městská) jízdné pro postižené neřeší.

V praxi postačí pouze průkaz, viděli jsme to v únoru na cestě EC z Berlína do Prahy.

Podporu (výhody) pro zdravotně postižené v Německu řeší samostatný zákon. Zběžně jsem se s tím textem upravujícím dopravu setkal (nejsem němčinář) a do průkazu se snad kupuje (obnovuje) jednou za rok nějaký kupón za určitý poplatek. Nejsem si teď jistý, mohlo to být 80 EUR na rok?

Petr Kopřiva

Přeprava zdravotně postižených letecky a jejich práva

(převzato z konference ZP)

V červenci 2006 přijal Evropský parlament nařízení o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě. Cílem tohoto nařízení bylo zajistit postiženým právo na volný pohyb, svobodu volby a nediskriminační zacházení. Nařízení je plně účinné od července 2008, a protože se opakovalo mnoho nejasností, vydala Evropská komise v červnu 2012 Výklad aplikace zmíněného nařízení. My jsme se v této souvislosti rozhodli čtenáře informovat o nejdůležitějších právech v obou dokumentech zmíněných, a jako bonus přidáváme kontaktní údaje ke všem našim letištím spolu s odkazy na další literaturu.

Pokračování textu Přeprava zdravotně postižených letecky a jejich práva