Práva cestujících se ZdP po EU

Zdroj: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/index_cs.htm

Práva cestujících se sníženou pohyblivostí

Cestujeme letadlem

Omezení schopnosti pohybu či orientace neznamená, že nemůžete cestovat letadlem.

Při nastupování do letadla a vystupování z něj, během letu a na letišti před odletem i po přistání máte nárok na bezplatnou asistenci.

Aby byla tato pomoc efektivnější, měli byste nejméně 48 hodin před odletem kontaktovat leteckého přepravce, prodejce letenek či cestovní kancelář a sdělit jejich pracovníkům, jakou pomoc konkrétně potřebujete. Ti vám také poradí, jak postupovat ohledně vašeho invalidního vozíku nebo jiného prostředku k zajištění mobility, případně baterií k nim.

Z důvodu omezené schopnosti pohybu či orientace vám nesmí být odepřen nástup na palubu, ledaže by to nebylo možné kvůli velikosti kabiny letadla, technickému vybavení či omezenému prostoru, z důvodu bezpečnostních rizik, nebo pokud bezpečnostní pravidla letecké společnosti jí brání v tom, aby vás přepravila.

Letecký přepravce je povinen vám během letu zajistit pomoc s podáním jídla, případně léků. Pokud takovou pomoc potřebujete, například během delšího letu, přepravce může požadovat, abyste s sebou měli doprovod.

Jestliže narazíte při žádání o asistenci na problémy, kontaktujte letištní orgány nebo pracovníky letecké společnosti, se kterou cestujete.

Pokud nejste s jejich řešením vašeho problému spokojeni, můžete podat stížnost k příslušnému vnitrostátnímu orgánu pdfen[176 KB] v té zemi, kde k incidentu došlo.

Práva osob s omezenou schopností pohybu při cestování leteckou dopravou PDF v různých jazycích, nikoli v češtině: pdfde es fr it pl en

Cestujeme vlakem

Omezení schopnosti pohybu či orientace neznamená, že nemůžete cestovat autobusem. Železniční společnost by vám rovněž měla být schopna poskytnout informace o možnostech nástupu do vlaku pro osoby se sníženou mobilitou či omezenou orientací.

Při nastupování do vlaku a vystupování z něj, během cesty a na nádraží před odjezdem i po příjezdu, popř. při přestupu máte nárok na bezplatnou asistenci.

Aby byla tato pomoc efektivnější, měli byste nejméně 48 hodin před cestou kontaktovat železniční společnost, prodejce jízdenek či cestovní kancelář a sdělit jejich pracovníkům, jakou pomoc konkrétně potřebujete.

Z důvodu omezené schopnosti pohybu či orientace vám nesmí být odepřen nástup do vlaku, ledaže by to bylo v souladu s pravidly přepravce o přístupnosti vlaků.

Jestliže narazíte při žádání o asistenci na problémy, kontaktujte železniční orgány nebo pracovníky železniční společnosti, se kterou cestujete.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak váš problém vyřešili, můžete podat stížnost k příslušnému vnitrostátnímu orgánupdfen [176 KB] v té zemi, kde k incidentu došlo.

Země EU mohou vlakovou dopravu z těchto požadavků vyjmout – jedná se o vnitrostátní vlaková spojení a o mezinárodní vlaky, jejichž výchozí nebo cílový bod se nachází mimo EU. Více informací vám podá příslušný vnitrostátní orgán.

Cestujeme autobusem či autokarem

Omezení schopnosti pohybu či orientace neznamená, že nemůžete cestovat autobusem či autokarem.

Z důvodu omezené schopnosti pohybu či orientace vám nesmí být odepřen nákup jízdenky, rezervace či nástup do autobusu, ledaže by to neumožňovaly bezpečnostní či zdravotní předpisy, nebo by nebylo možné kvůli stavu infrastruktury zaručit bezpečný převoz.

V případě dálkového autobusu ( pokud přepravní vzdálenost podle jízdního řádu (ne vaše cesta) činí 250 km nebo více):

  • musí společnost vámi vybrané osobě umožnit vás zdarma doprovázet – pokud to vyřeší bezpečnostní problémy, kvůli kterým byste jinak nemohli odcestovat
  • určených autobusových terminálechpdfen a při nástupu a výstupu z autobusu či autokaru máte nárok na asistenci.

Tato pomoc je zdarma. Aby vám však byla poskytnuta, musíte nejméně 36 hodin před odjezdem kontaktovat autobusovou společnost, prodejce jízdenek či cestovní kancelář a sdělit jejich pracovníkům, jakou pomoc potřebujete.

Provozovatel či vedoucí pracovník terminálu vás může požádat, abyste se nanejvýš hodinu před plánovaným odjezdem dostavili na určené místo.

Jestliže narazíte při žádání o asistenci na problémy, kontaktujte provozovatele terminálu nebo pracovníky autobusové společnosti, se kterou cestujete.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak váš problém vyřešili, můžete podat stížnost k příslušnému vnitrostátnímu orgánupdfen v té zemi, kde k incidentu došlo.

Cestujeme lodí

Omezení schopnosti pohybu či orientace neznamená, že nemůžete cestovat lodí.

Při nalodění a vylodění, při přestupu z lodě na loď, na lodi a v přístavu máte nárok na bezplatnou asistenci.

Aby byla tato pomoc efektivnější, měli byste nejméně 48 hodin před odletem kontaktovat přepravce, prodejce jízdenek či cestovní kancelář a sdělit jejich pracovníkům, jakou pomoc konkrétně potřebujete.

I když tak neučiníte, musí přepravce a přístavní orgány vynaložit veškeré přiměřené úsilí a pomoci vám se nalodit a vylodit a také vám musí pomáhat během plavby.

Jestliže máte zvláštní potřeby, co se týče ubytování, místa k sezení, asistence, nebo si potřebujete vzít s sebou zdravotní vybavení, sdělte to při rezervaci jízdenky prodejci.

Pokud je to nutné z důvodu bezpečnosti nebo z důvodu konstrukce lodi či přístavní infrastruktury, může přepravce požadovat, aby vás doprovázela další osoba. Tento doprovod bude cestovat zdarma.

Jestliže narazíte při žádání o asistenci na problémy, kontaktujte přístavní orgány nebo pracovníky lodní společnosti, se kterou cestujete.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak váš problém vyřešili, můžete podat stížnost k příslušnému vnitrostátnímu orgánuen v té zemi, kde k incidentu došlo.

Právní předpisy EU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *