Zajímavé odkazy

Seriál videí Zaniklé tratě na iDnes TV

Železniční tratě na Slovensku – video projíždění tratí

PohledZVlaku – projekt ČD

Přehled videí z pozice strojvůdců na http://www.ocimastrojvudce.cz/

Přehled železničních nehod a poruch dopravy v 50. letech

diplomové a absolventské práce na téma dopravní nehody:

Letecké a železniční nehody Československa

Rigorozní práce (2015)

Mgr. Tereza Šírová

KARLOVA UNIVERZITA

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Katedra mediálních studií

Nehody a katastrofy v totalitních médiích

PhDr. Tereza Šírová (2018)
UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
PhDr. Tereza Šírová

Wikipedia:

Seznam, železničních tratí v Česku

Cyklistické stezky na zrušených železnicích

Zrušené železniční tratě v Česku

Seznbam železničních tratí na Slovensku

o přístupnosti různých druhů dopravy, prostorové orientaci a cestování (zrakově a zdravotně handicapovaných)