Relaxační média

Pokud Vás uklidňuje zvuk jedoucího vlaku, můžete k tomu využít ABRadio a na radiu Relax – jedoucí vlak si tento zvuk přehrávat stále dokola.

Jsou zde k dispozici také další (už nedopravní) relaxační prostředí a situace:

Moře

Letní bouře

Zajímavá slow videa s dopravní tématikou bývají uveřejňována i na SlowTV servru iDnes.

o přístupnosti různých druhů dopravy, prostorové orientaci a cestování (zrakově a zdravotně handicapovaných)