Popisy železničních stanic

Tyto popisy železničních stanic jsou určeny zrakově postiženým, slabozrakým i nevidomým, jsou však až na výjimky převzaté např. z Tyflocenter Brno a Olomouc nebo mně známých, a proto detailně popsaných, velmi stručné. Proto důrazně doporučuji – nespoléhejte se jen na ně, seznamte se s prostředím nádraží s průvodcem nebo lektorem prostorové orientace a samostatného pohybu.

Téměř na každé stránce je k dispozici plánek, který pochízí ze servru Českých drah nebo z ČD Pro Vás, kde tyto plánky čas od času některé vycházely. Mohou však už být zastaralé, nádraží prochází rekonstrukcemi, např. Plzeň hlavní nádraží nebo Olomouc hlavní nádraží.

Pod plánkem jsou vždy tři odkazy:

Přístupnost stanice – odkazuje na příslušnou stránku a druhou kartu informací o stanici servru Českých drah

Tratě ve stanici – odkazuje též na příslušnou stránku a třetí kartu informací o stanici servru Českých drah

Řazení vlaků ve stanici – jde o generovaný obrázkový PDF z odkazu servru Českých drah, který se nachází pod informacemi o tratích ve stanici. Bohužel tyto informace s nástupem nového jízdního řádu zastarají a budu je muset (tyto oodkazy) ručně aktualizovat a nevím, jak to rychle stihnu, resp. zda od toho nakonec neupustím a odkaz nezruším … záleží i na Vašem zájmu).

Služby ve stanici – obecné informace o stanici se nacházejí na první kartě informací nadepsané odkazem Služby ve stanici servru Českých drah, ale do odakzů jsem je nedal – je možné však na ně přejít, pokud si dáte jeden z výše uvedených odkazů.

Pak následuje nadpis <H2> Popis stanice, v kterém si všímám umístění stanice do prostoru města, kde se nachází a jak se ke stanici dostanete, nejlépe hromadným dopravním prostředkem městské, příměstské nebo meziměstské dopravy (metro v Praze, autobus, tramvaj, trolejbus).

Dále informuji o vybavení budovy nádraží (informace, které lze vyčíst z piktogramů v plánku) a dále se snažím popsat číslování nástupišť, jejich umístění a možnost příchodu na ně, event. možnost odchodu z nádraží – příliš to nezdůrazňuji, aby se to nepletlo s popisem tras a budovy s účelem, odjezdu, např. uvádím, které podchody jsou určené pro východ nebo východy ze stanice – někdy je účelnější využít k příchodu k vlaku i je, zvláště pokud nemusíme jít pro jízdenku k výdejně. Za všechny konstruktivní připomínky, upozornění v komentářích předem děkuji a zapracuji je.

 

Abecední seznam postupně vznikajících popisů stanic případně zastávek.

Brno hl. n.

Jihlava

Liberec

Olomouc hlavní nádraží

Ostrava (Ostrava-Svinov, Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Mošnov-Ostrava, Airport)

Plzeň hlavní nádraží

Praha – Bubny, Vltavská (náhradní konečná zastávka)

Praha – Dejvice

Praha hl. n.

Praha Holešovice

Praha – Libeň

Praha-Masarykovo nádraží

Praha – Smíchov a Praha – Smíchov, severní nástupiště

Praha – Vršovice

Praha – Vysočany (brzy zaktualizuji, zatím na Mapoticu)

 

Vysvětlení piktogramů  k plánkům (PDF z old.ČD.cz)

o přístupnosti různých druhů dopravy, prostorové orientaci a cestování (zrakově a zdravotně handicapovaných)