Brno hl. n.

Brno hlavní nádraží, žst.

Přístupnost stanice

Tratě ve stanici

Popis brněnského hlavního nádraží najdete na stránkách Centra po nevidomé v Brně. (najdete tam plno dalších zajímavých tras, popisů a informací z hlediska řešení bariérovosti)

S laskavým svolením Josefa Konečného, kterému tímto děkuji, sem okopíruji celý popis hlavního nádraží, ač není zdaleka ještě vše s rekonstrukcí hlavního nádraží prý dokončeno.

Historický vchod do budovy hlavního nádraží v BrněBudova hlavního nádraží v Brně má z čelního pohledu vlevo historický vchod (na obrázku vlevo), který tvoří troje dubové dveře, k nimž vedou tři schody nahoru. Dveře bývají otevřeny různě a schody nebývají v zimě udržovány. Proto většina cestujících používá pro přístup do stanice  „východové dveře“, které jsou asi o 20 metrů vpravo, přímo proti výstupu z městského podchodu na ulici. Tyto dveře do nádražní budovy jsou bez schodů a jsou osazeny hlasovým majáčkem.

Při vstupu těmito dveřmi je podél pravé stěny příjezdové haly (jde spíš o průchozí chodbu) bývala prodejna potravin Market Pont, aktuálně tu je prodejna knih, za ní je čekárna a pokladna společnosti Regiojet a ještě za ní trafika Relay. Za ní je vpravo dolů schodiště do příjezdového podchodu (II – římská dvě). V něm můžete jít doleva k nástupištím 2, 3 a 4, nebo doprava do městského podchodu. Naproti schodům je mluvicí odjezdová tabule. Na levé straně příjezdové haly je stánek s pečivem – Mr. Baker, skříňky samoobslužné úschovny (na mince 5, 10 a 20 Kč) a za nimi ještě kancelář „Kurýr“ – výdej a příjem zásilek, slouží i jako ztráty a nálezy. 15 metrů proti vstupním dveřím z ulice do příjezdové haly je průchod na první nástupiště a po něm doprava se můžete dostat k nástupištím 5 a 6 u kusých (koncových) kolejích za budovou vpravo. Na prvním nástupišti je vpravo na stěně druhá mluvicí odjezdová tabule.

Příjezdová hala (chodba)

Hned za dveřmi do příjezdové haly je směrem vlevo 20 metrů dlouhá chodba, vedoucí do odjezdové haly. V této chodbě je na levé straně prodejna pečiva a Podél pravé stěny chodby je další mluvicí odjezdová tabule a kancelář základního odbavení. Touto chodbou dojdeme do hlavní historické odjezdové haly, kam bychom jinak mohli přijít zmíněnými historickými dveřmi přímo.

Tedy v přímém směru za hlavním historickým vchodem je hlavní sál nádraží s pokladnami, uprostřed haly je schodiště dolů k nástupištím.

Odjezdová hala

Vstupujeme do hlavní, odjezdové haly, jsme otočeni směrem vpravo, za zády máme historické dveře, před kterými jsou  ještě automaticky otevírací prosklené dveře. Naproti nim (tedy po naší pravici, pokud jsme se už neotočili doprava) je uprostřed haly široké schodiště do podchodu k nástupištím 2, 3 a 4. Toto schodiště je ze tří stran ohraničeno zídkou, podél níž můžeme jít směrem vpravo a na jejím konci asi po 6 metrech projít krátkou chodbou na první nástupiště. Podél všech tří stěn odjezdové haly (vlevo, vpravo a na protější stěně, kde je uprostřed stěny východ na první nástupiště) jsou pokladny. Přístup k nim je však řešen tzv. systémem trychtýře. Ten tvoří, necelý metr vysoké, kovové sloupky a plastové pásky, které navádějí cestující k pokladnám. Celý systém je variabilní a mění se podle aktuální frekvence cestujících. Proto je pro zrakově postižené osoby pro zakoupení jízdenky, či získání informací nejvhodnější využít první pokladnu, která je ve spojovací chodbě, těsně před rohem odjezdové haly. (a nebo si raději koupi jízdenku předem prostřednictvím mobilní aplikace)

Pokračujeme-li v cestě od východových dveří a přejdeme-li šířku hlavního sálu podél historických dveří (po levé ruce), dostaneme se do levého křídla budovy. Podle plánku by tu měly být vpravo Ztráty a nálezy, úschovna zavazadel, automatické úschovny zavazadel a po levé straně občerstvení, káva a také automatické úschovny zavazadel a úplně na konci WC a jakési schodiště, které nevím podle plánku, kam by mělo vést – ne do městského podchodu, možná nahoru do budovy, bude tedy sloužit jen pro zaměstnance. Nabídka nádražních prodejen se ale značně proměňuje a tak jsem v sobotu 23. října 2023 objevil po pravé straně této chodby samoobslužnou prodejnu Billa, kde mají za 20 Kč výborného velkého nanuka v čokoládovo oříškové polevě. Akorát – prodavačky mi neuměly poradit, kde mají mrazící boxy s nanuky, protože neumím ukrajinsky a nevím, jak se řekne nanuk okrajinsky – možná jsem měl zhkusit maroženoje, ale to je spíš asi rusky.

Vraťme se však do podchodu, kam jsme sešli hlavním schodištěm z hlavního odjezdové haly. Pod schodištěm je vlevo chodba k toaletám, vpravo chodbička končící schody dolů do městského podchodu a v ose schodiště tedy přímo je přístup k nástupištím.

Vstup k toaletám pod schodištěm ve vlakovém podchodu

Chodba k toaletám je přerušena turniketem. Asi 10 metrů před ním vlevo je bezbariérové WC, vybavené eurozámkem (můžete tedy použít euroklíč). Tento zámek však není nainstalován pod klikou dveří, ale na kovovém panelu, asi půl metru vlevo od kliky. Pokud nevlastníte euroklíč, pak můžete pro otevření dveří, do štěrbiny na panelu vhodit mince v celkové hodnotě 10 Kč, nebo použít běžné WC, které je dále v chodbě za turniketem. Pro uvolnění turniketu je také nutné vhodit do pokladničky umístěné na pravé stěně před turniketem mince v celkové hodnotě 15 Kč. Dveře na běžné toalety pak jsou asi 5 metrů za ním vpravo.

Vlakový podchod I (římská jedna)

Pokračujeme-li podchodem v ose schodiště, máme po levé ruce trafiku, za ní je ČD centrum pro noční odbavení (od 23:00 do 5:00 hodin). Dále je na stěně další mluvicí odjezdová tabule, za ní jsou skříňky samoobslužné úschovny zavazadel a následují 3 výtahy na nástupiště 2, 3 a 4. Naproti nim je vždy také schodiště na tato nástupiště. Na každém nástupišti je také mluvicí odjezdová tabule. Jsou vzdálené asi 20 metrů od horní hrany těchto schodišť.

Dáme-li se pod přístupovým schodištěm z odjezdové haly doprava, máme po levé ruce prodejnu „Kudrna“ a dále můžeme sestoupit po několika schodech do městského podchodu. Tím pak můžeme jít doleva přes Galerii Vaňkovka k autobusovému nádraží Zvonařka, nebo vpravo k nástupištím tramvají a na ulici Josefskou.

Přístup na první, páté a šesté nástupiště detailně

Nejlepší přístup na první nástupiště je bezbariérovou chodbičkou z odjezdové nebo příjezdové haly. K pátému a šestému nástupišti se dostaneme přes nástupiště první, které je nutno projít směrem vpravo, až na konec zdi po pravé ruce. Na rohu zabočíme vpravo, a po přibližně osmi metrech opět doleva. Podél zadní zdi pošty tak přijdeme k nástupištím 5 a 6. Budou mírně vpravo před námi. Pro lepší orientaci můžeme na konci zdi pošty aktivovat hlasový majáček. Nástupiště začínají kusými kolejemi, před nimiž jsou kolmo situovány další dvě mluvicí odjezdové tabule.

První nástupiště je v celé délce nově vydlážděno a doplněno o reliéfní orientační prvky, tedy o vodicí linii s funkcí varovného pásu podél hrany nástupiště a signální pásy, které nás mají nasměrovat k odbočce na páté a šesté nástupiště, ke schodišti do podchodu a ke vstupům do příjezdové a odjezdové haly. Potíž však je v tom, že signální pásy v zastřešené části nástupiště nenavazují přímo na očekávané, přirozené vodicí linie, ale končí u zdi drážní budovy, příp. u zábradlí schodiště. Konkrétně. Vezmeme-li to ze strany od odbočky k pátému a šestému nástupišti, tak signální pás je asi 150 cm vpravo od rohu budovy. Další SP končí:

 • schody do podchodu – u zábradlí asi 80 cm za začátkem zábradlí
 • odjezdová hala – u zdi asi 300 cm vlevo od osy dveří
 • příjezdová hala – u zdi, asi 150 cm vpravo od osy dveří

Číslování nástupišť a kolejí

Od ledna 2020 i zde vstoupilo v platnost také nové číslování kolejí. Ty jsou nově číslovány následovně:

 • Nástupiště 1, kolej 3
 • Nástupiště 2, blíže budově Kolej 1
 • Nástupiště 2, dále od budovy Kolej 2
 • Nástupiště 3, blíže k budově kolej 4
 • Nástupiště 3, dále od budovy kolej 6
 • Nástupiště 4, kolej 8
 • Nástupiště 5, dále od Petrova, kolej 5
 • Nástupiště 5, blíže k Petrovu kolej 9
 • Nástupiště 6, dále od Petrova, kolej 11
 • Nástupiště 6, blíže k Petrovu, kolej 13

Hlasové majáčky na vysílačku VPN

V celém prostoru hlavního nádraží můžeme využít hlasové majáčky, kterých je zde nainstalováno celkem 17. Jsou umístěny nad dveřmi z ulice do příjezdové haly, nad ČD centrem, nad dveřmi z prvního nástupiště do příjezdové haly a u výtahu a na všech nástupištích, kde nám usnadní nalezení schodišť do podchodů. Mimo to je zde nově umístěno i 9 mluvicích odjezdových tabulí, jejichž rozmístění je zakomponováno výše v textu. Pro aktivaci orientačních majáčků jsou určeny povely 1 a 2, pro obsluhu odjezdových tabulí pak povely 5 a 6 na vysílačích VPN.

Popis trasy na tramvaje při příjezdu na Brno hlavní nádraží

Z prvního nástupiště z nádraží k tramvajím

Většina vlaků od Prahy, České Třebové směrem na Břeclav přijíždí k prvnímu nástupišti. Na rozdíl od výstupu z vlaku na dalších nástupištích (druhé, třetí a čtvrtém) je méně komplikované se nevydávat do podchodu, ale vyjít na Nádražní ulici a zde vlevo od východových dveří za vchodem do městského podchodu (pevné schody i eskalátor) najít přechod a přejít ulici – jednosměrný proud (v budoucnu bude možná zrušen). Tramvajové zastávky jsou po dvou v každém směru (čtvrté, třetí a druhé a první nástupiště, přitom třetí a druhé nástupiště je ostrovní a mají označníky (tyče s tabulkou, že jde o zastávku) na opačných stranách). Buď projdete přímo z prvního nástupiště příjezdovou chodbou (je v přední části nástupiště směrem na Břeclav) a nebo do odjezdové haly, projít halou po levé straně kolem zídky schodiště – vlevo jsou pokladny a zabočit do dvacetimetrové chodby doleva a touto chodbou dojít k východovým dveřím – jsou na pravé straně.

Od pátého a šestého nástupiště z nádraží

Nejdříve se přesuneme na začátek nástupiště, tedy ve směru, kterým přijel vlak. Zabočíme doprava, míjíme ještě jednu kolej, která kdysi sloužila České poště a na rohu budovy se dáme doleva. Najdeme podél stěny budovy nejdříve schodiště dolů do vlakového podchodu, ale tam se nevydáme. Hned za ním jsou dveře doleva do budovy, do východové chodby, kterou v přímém směru vyjdeme východovými dveřmi z nádraží.

Cesta z nádraží z nástupišť dvě, tři a čtyři

Pokud Váš vlak dojede k těmto nástupištím, budete moci zvolit dvě cesty – pokud zvolíte odchod z nástupiště schody v zadní části nástupiště směrem od Břeclavi, projdete vlakovým podchodem II (římská dva) a vyjdete ve východové chodbě – poslední východ napravo před odbočkou chodby doprava směrem k městskému podchodu. Tuto chodbu použijete, pokud byste potřebovali projít do městského podchodu a jít například ke Galerii Vaňkovka a dále na autobusové nádraží Na Zvonařce. Pak za zabočením podchodu vpravo po několika metrech zabočíte do městského podchodu vpravo.

Pokud chcete projít městským podchodem k tramvajím na Nádražní, zabočíte doleva, procházíte chodbou do haly městského podchodu, kde je potřeba zabočit vpravo a dojít podél stěny na konec a otočit se vlevo o 180 stupňů. Jsou tu východy k tramvajovým zastávkám čtvrté, třetí a druhé a první nástupiště (druhé a třetí tramvajové nástupiště je ostrovní, po každé straně jiný směr). Uprostřed stěny na pravé straně je výstup po plošině do Benešovy ulice, tedy k autobusovému nádraží u Hotelu Grand. Zhruba pod úhlem 45 stupňů napravo se dostanete k východu k OC Letmo, Albert a Kino Maxim. Jde o uliční roh Nádražní a Benešovy ulice. Výstup je po eskalátorech a po pevných schodech.

Pokud se od vlaku z nástupišť dvě, tři a čtyři budete dostávat vlakovým podchodem I (římská jedna) do městského podchodu. Vstup je vpředu ve směru od Břeclavi. Do tohoto podchodu můžete využít buď pevné schody nebo výtahy. Když sejdete do podchodu a srovnáte se v ose podchodu, procházíte ho, v přímém směru byste vyšli po pevných schodech do historické odjezdové haly a pak doleva, chodbou a vlevo východem – viz výše. Pokud však chcete projít do městského podchodu, zabočíte před tímto schodištěm doleva, chodba se dále lomí doprava, doleva a pak tu je několik schůdků dolů do městského podchodu. Vlevo vede chodba ke Galerii Vaňkovka, doprava vede chodba do hlavního prostoru městského podchodu, který jsme si popsali už výše, ale pro úplnost znovu: doprava a pak o 180 stupňů nahoru po pevných schodech na nástupiště tramvají. Za nimi východ na Benešovu třídu. a vpravo pod úhlem 45 stupňů přes prostor podchodu k východu s eskalátory na chodník u obchodního centra Letmo, Albert a Kino Maxim.

Další popis městského podchodu Josefa Konečného

Doplním ještě o plánky Dopravního podniku Brna

 

Prodejny na Brno hl. n.

Jak jsem zjistil v sobotu 21. října 2023, tak se skladba prodejen na brněnském hlavním nádraží stále proměňuje:

Jak se rychle občerstvit se dozvíte na Vlakem jednoduše

U východu už není Market Point, ale nějaké knihy.

Další prodejny najdete, pokud zadáte Google Prodejny na Brno hl. n.

Rossman,. Relay, Apokryf – knihy, Trafika Damira Drinks …

Vyzdvihl bych třeba i Billu, o které se zmiňuji výše.

Bohužel jsme nenašli, možná se jen přestšhovalo, ČD Centrum.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *