Tyflomapa ČR - Šumperk - Křižovatky s akustickou signalizací a případnou aktivací VPN

Tabulka se třemi sloupci:

MístoDetailSouřadnice
umperk: Temenická x Langrova x Havlíčkovaozvučená světelná křižovatka s aktivací VPN-kou16.9672881 49.9662542

Zpět na město Šumperk

Zpět na Olomoucký kraj

Zpět Tyflomapu kraje ČR

o přístupnosti různých druhů dopravy, prostorové orientaci a cestování (zrakově a zdravotně handicapovaných)