Národní třída

Stanice Národní třída se nachází mezi Spálenou ulicí, u obchodního domu Mai a Quadro, pod Purkyňovou ulicí a vede směrem ke Karlovu náměstí pod kostelem Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici.

Národní třída je ražená, pilířová, trojlodní stanice se zkrácenou střední lodí směrem na jih (délka 65 m), a prodlouženou směrem na sever jako přestupová chodba (délka 69 m, což je docela dlouhá). Přístupová chodba k jednotlivým kolejím ústí u konce / počátku tunelu. Ve stanici byl později dobudován bezbariérový přístup prostřednictvím dvou výtahů a přestupní chodby, které ústí na druhém konci nástupiště a na povrchu ústí u tramvajové zastávky Lazarská. Tříramenný eskalátor vede do podzemního vestibulu, který přímo navazuje na OC Quadro. Dále pak další trojice eskalátorů ústí na nároží Spálené a Purkyňovy.

Obrázhek ukazuje jednak barevné ztvárnění stanice (do žluta) a jednak to, že na koncích nástujpišť jsou stěny, k prostupům do střední lodě musíte jít do středu nástupiště.
Nástupiště stanice metra Náordní třída.

Stanice je založena 39 m hluboko a je dlouhá 111,5 metrů. Na nástupišti je 15 párů prostupů mezi loděmi. (Wikipedia). Stanice prošla rekonstrukcí v letech 2012 až 2014.

Pokračování textu Národní třída

Náměstí Republiky – stanice metra trasy B

Stanice Náměstí Republiky na trase B leží mezi Náměstím Republiky a Masarykových nádražím.

Leží mezi stanicemi Florenc a Můstek, tedy mezi přestupními stanicemi v centru Prahy.

Sloupy prostupů nejsou až tak široké jako na jiných stanicích a také na koncích nástupišť se nesetkáváme se stěnami.
Nástuipiště stanice metra B Náměstí Republiky.

Pokračování textu Náměstí Republiky – stanice metra trasy B