Národní třída

Stanice Národní třída se nachází mezi Spálenou ulicí, u obchodního domu Mai a Quadro, pod Purkyňovou ulicí a vede směrem ke Karlovu náměstí pod kostelem Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici.

Národní třída je ražená, pilířová, trojlodní stanice se zkrácenou střední lodí směrem na jih (délka 65 m), a prodlouženou směrem na sever jako přestupová chodba (délka 69 m, což je docela dlouhá). Přístupová chodba k jednotlivým kolejím ústí u konce / počátku tunelu. Ve stanici byl později dobudován bezbariérový přístup prostřednictvím dvou výtahů a přestupní chodby, které ústí na druhém konci nástupiště a na povrchu ústí u tramvajové zastávky Lazarská. Tříramenný eskalátor vede do podzemního vestibulu, který přímo navazuje na OC Quadro. Dále pak další trojice eskalátorů ústí na nároží Spálené a Purkyňovy.

Obrázhek ukazuje jednak barevné ztvárnění stanice (do žluta) a jednak to, že na koncích nástujpišť jsou stěny, k prostupům do střední lodě musíte jít do středu nástupiště.
Nástupiště stanice metra Náordní třída.

Stanice je založena 39 m hluboko a je dlouhá 111,5 metrů. Na nástupišti je 15 párů prostupů mezi loděmi. (Wikipedia). Stanice prošla rekonstrukcí v letech 2012 až 2014.

Podle DPP stránka o bezbariérovosti stanice se můžete setkat na stanici s taktilními bezpečnostními pásy, vodícími liniemi i majáčky.

Výstup po eskalátorech směrem do Spálené ulice k tramvajím zastávka Spálená:

Při příjezdu od Můstku (směr od Černého mostu) projdete prostupy do střední lodě a vydáte se vlevo do protisměru téměř 70 metrů dlouhou chodbou k eskalátorům.

Na obrázku pohled do 69 metrů dlouhé výstupní / vstupní chodby k dlouhým eskalátorům do vestibulu stanice metra Národní třída.
Výstupní / vstupní 69 metrů dlouhá chodba.

Při příjezdu od stanice Karlovo náměstí (ze směru ze Zličína) se také nejdříve musíte dostat prostupy do střední lodě stanice a v ní se vydat doprava, po směru jízdy, opět onou dlouhou chodbou k eskalátorům.

Eskalátory vyjedete do malého vestibulu stanice metra, odkud buď můžete po pravé straně vstoupit do obchodního domu Quadrio nebo doleva vyjet kratšími eskalátory na uliční úroveň.

… - vlevo se jde do obchodního domu, vpravo na eskalátory dolů k nástupišti. Pozor při příjezdu eskalátory z uličního úrovně se vpravo objevují podpěrné sloupy, které je nutno zleva objejít.
Panoramatický obrázek malého vestibulu stanice metra Národní třída.

Po výstupu máte před sebou přechod přes Spálenou ulici k tramvajové zastávce Spálená směr Karlovo náměstí a nebo Lazarská. Zastávka v protisměru je na stejné straně Spálené, nepřecházíme, vpravo po chodníku. Pozor!!! pokud půjdete podél obchodního domu, budou směrem k zastávce přibývat schody k chodníku, jdete po jakési rampě. Hrany schodů nejsou označeny!

ny obrázku vstup do metra z ulice Spálená, pohled od kolejí tramvají, respektive z druhého chodníku ulice z tramvajové zastávky směr karlovo náměstí - Lazarská.
Vstup do metra Národní třída ve Spálené ulici

Pohled od výstupu z metra na uliční úroveň podél obchodního domu k tramvajové zastávce Národní třída směr Národní divadlo. Na fotce jsou patrnmé čtyři poměrně široké schody z rampy od obchodního domu k chodníku, které na začátku výstupu nejsou a postupně tyto schody přibývají.

Zastávka Spálená u obchodního domu Mai Spálená:

9 Sídliště Řepy přes Národní divadlo – Újezd a Anděl

17 Vozovna Kobylisy přes Národní divadlo – Staroměstská – Právnická fakulta – Čecháův most – Strossmayerovo náměstí – holešovické Výstaviště – Nádraží Holešovice – Vozovna Kobylisy

22 Bílá hora přes Národní divadlo – Újezd – Malostranská – Pražský hrad

26 Nádraží Podbaba přes Národní divadlo – Staroměstská – Malostranská – Hradčanská a Dejvická

V protisměru, na druhé straně Spálené ulice ze zastávky jezdí tyto linky:

9 Spojovací přes Lazarská – Jindřišská – Hlavní nádraží – Olšanská a Nákladové nádraží Žižkov

18 Vozovna Pankrác přes Karlovo náměstí – Albertov – Ostrčilovo náměstí a Pražského povstání

17 Sídliště Modřany přes Karlovo náměstí – Palackého náměstí a Braník

22 Nádraží Hostivař přes Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – náměstí Míru – Ruská – Kubánské náměstí a Zahradní Město

Pěšky odsud na Národní třídu, Ostrovní ulicí k zadnímu traktu Národního divadla a nebo do Mikulandské ulice. Lze se odsud dostat do prostoru Starého Města ulicí Na Perštýně.

Výtahy do Rettigovy ulice

Z nástupiště metra je možné se dostat i dvakrát dvěma výtahy s nutností přestupu, přejití v přestupní chodbě do ulice Magdaleny Dobromily Rettigové před vrata do Pedagogické fakulty UK. Nejbližší tramvajová zastávka je v Lazarské ulici.

Výtahy jsou, jak jsem už uvedli, v jižní části střední lodi stanice Národní třída, tedy vpředu při jízdě od Můstku a vzadu při jízdě od Karlova náměstí. Po vyjetí prvním výtahem se vydáte doleva.

Pohled na přestupní chodbu k dalšímu výtahu - šipka doleva

Vstup do výtahů v úrovni přestupní chodby.

Výtah a nouzové schodiště v úrovni přestupní chodby.

Po vyjetí výtahem na uliční úroveň je třeba se zorientovat, kterým směrem je vstup do Pedagogické fakulty a kterým vyjdete z Rettigovy ulice do Lazarské (podle obrázku vpravo, i zde podobně jako u jiných výtahů v pražském metru se otevírají jiné dveře, než kterými jste do výtahu vcházeli – orientace při výstupu z výtahu je popsána v alternativním textu níže u obrázku). Tato kratičká ulice je pěší zónou. Výstup je vhodný pro studenty Pedagogické fakulty, ale je odsud blízko i do Vodičkovy ulice, Školské, Divadla Komedie – pasáž Vlasy Buriana – mezi ulicemi Vladislavova, vedoucí od Purkyňovy sem a Jángmanovou s Vodičkovou.

Výstup neboli vstup do výtahu je podle obrázku buď ze strany od Lazarské (?) a nebo z druhého výtahu z prostřed ulice Rettigovy - pěší zóna. Tedy z prvního výtahu do Lazarské přímo od kiosku výtahu a z druhého výtahu se vydat k Lazarské ulice doprava. Pokud jdete na Pedagogickou fakultu, platí směr obrácený, nejdříve obejít kiosek o 180 stupňů, vrátka k budově na dvůr jsou při pravém „chodníku" a za vrátky brzy schody nahoru při pravé straně.
Výstupní kiosek výtahů z metra, jak nazývá tento objekt výtahu DPP, v ulici Rettigově.

Po vyjití z Rettigovy ulice do Lazarské ulice vlevo zastávka tramvají – do protisměru přímo proti, na vyvýšené silnici, tj. čeká se na chodníku, po příjezdu se jde do ulice.

3 Nádraží Braník

9 Sídliště Řepy

24 Kubánské náměstí

V protisměru po přejití ze zastávky Lazarská – po přejití nutné popojít doleva dopředu:

3 a 24 Kobylisy

9 Spojovací

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *