Slevy v integrovaných dopravách a jízdenka na Slovensko či po SR a další (Polsko)

V každém kraji, integrovaném dopravním systému je to lehce odolišné. Přidal jsem sem i informace o cestování na Slovonsko a jinam do zahraničí vlakem a cesty po Slovensku, také vlakem.

PID Praha

Informace o tarifech, slevách a pásmech

V systému Pražské integrované dopravy lze využívat široké škály slev na jízdném. Slevové kategorie (dle Tarifu PID) jsou následující:

Neplatí ve vlacích. Uvedená možnost neplatí ve vlacích PID.

Na mezikrajských linkách na území Kraje Vysočina, Ústeckého, Libereckého, Královehradeckého a Pardubického kraje může být upraveno odchylně – více viz Tarif PID .

Důležité je půochopení pásem:

Pro ZTP(-P) v pásmech P, 0, B neplatí zdarma přeprava ve vlacích. Znamená to i tolik, že pokud si držitel průkazu zakoupí jednodenní síťovou jízdenku v aplikaci Lítačka za 35 Kč, jezdí v Regionech (pásma 1-12/13) v autobusech na tuto celodenní jízdenku, ale pokud jede vlakem, platí tato jízdenka jen do stanice označené B – vstupní stanice do pásma (P, 0), tj. např. Praha-Klánovice. Nelze tedy jet na tuto jízdenku z Kolína do Prahy(-Libně), protože je už v označení P. Cestující, držitel průkazu ZTP-P s touto celodenní síťovou jízdnkolu může na ní jet osobním vlakem např. do stanice Praha-Klánovice a odtud si musí zakoupit jízdenku se 75% slevou pro celé pásmo 0, resp. i stanice označené P. Při průjezdu Prahou, mu bude celodenní jízdenka platit až z poslední stanice v pásmech 0/P, např. Praha-Sedlec.

IDPK – Integrovamný dopravní systém Plzeňského kraje

Přehled tarifů

Jednodenní síťové jízdné pro jednotlivce (140 Kč) a další skupiny

Jednotlivé přestupní jízdné – průkaz ZTP-P pro 5V zń (viz poznámka na webu) 150 minut 56 Kč

Je ale také možné využít 4 hodinovou přestupní jízdenku pro držitele ZTP(-P) s možností nákupu na pokldadnách na železničních stanicích nebo u průvodčích, která platí pro autobusy IDPK, vlaky všech přepravců a druhů (Os, Sp, R, IC, EC) – na webu jsem nenašel, ale jeli jsme na ní. Potvrzeno info centrem. Je nutné říci při nákupu, od kolika hodin (/minut) má platit.

Olomoucký integrovaný dopravní systém – IDSOK

Přehled slev

Přeprava zdravotně tělesně postižených v IDSOK

Držitel průkazu ZTP a držitel průkazu ZTP/P se dle Tarifu IDSOK přepravuje bezplatně. Držitel průkazu ZTP/P má současně nárok i na bezplatnou přepravu svého průvodce nebo vodícího psa nevidomého. Bezplatná přeprava se netýká linek uvedených v Příloze č. 3 Tarifu IDSOK, které mají poznámku „pouze uznávání časových jízdenek IDSOK“. U dopravce ČD a. s. je držitel průkazu ZTP a ZTP/P odbaven dle tarifu TR10.

Leták Cestování zdravotně postižených není dle uvedení už zcela aktuální.

Ostravský dopravní integrovaný systém – ODIS

Bezplatná přeprava

3. Dále se bezoplatně přepravují:

  • Držitelé průkazu ZTP vydaného v ČR.
  • Držitelé průkazu ZTP/P vydaného v ČR (i s vozíkem pro invalidy nebo kočárkem, je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P) včetně průvodce (osoba nebo pes).

Platí pro vlaky (Os, R, IC, EC, Více informací k bezplatné přepravě ve vlacích dopravce RegioJet a.s. naleznete na webových stránkách dopravce RegioJet a.s.. ) a autobusy, provozované v rámci ODIS.

IDS JMK – Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

DRŽITELÉ PRŮKAZŮ ZTP A ZTP/P

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P se přepravují:

  • Bezplatně v městských dopravách ve městech Brno (v zónách 100 + 101, včetně linek 1 až 99 vyjíždějících mimo tyto zóny), Adamov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kyjov, Vyškov, Znojmo. Pro uznání nároku na bezplatnou přepravu je nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P vydaný v České republice.
  • Mimo výše uvedené města s jednorázovými jízdenkami pro ZTP. Prodávají je jak řidiči autobusů, tak průvodčí a lze je koupit i na nádražích.
  • S jednodenní jízdenkou pro ZTP v ceně 40 Kč, která platí ve všech linkách a ve všech zónách IDS JMK po dobu 24 hodin. Je k dispozici na nádražích, u řidičů regionálních autobusů i u průvodčích.
  • Ve vlacích nově neplatí příplatek za jízdní doklad prodaný z obsazené stanice držitelé průkazů ZTP a ZTP/P se zrakovým postižením a cestující na vozíku pro invalidy.
  • Pokud cestujete hodně často mimo Brno, je pro vás určena Roční předplatní jízdenka pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P pro všechny zóny. Vyjde na 2400 Kč / rok a umožňuje libovolné cestování po celém IDS JMK. Přeprava je možná bez časového omezení.
  • Je možné využít kombinaci jízdních dokladů. Při cestě zaplatí jen za ty zóny, v nichž nemají právo na bezplatné cestování.

Více na webu IDS JMK.

Jízdenka na Slovensko se ZTP(-P) a cestování po Slovensku zdarma.

Nejlépe vychází dělená jízdenka což je odvislé od cesty vlakem, kterým jedete.
Například směr Bratislava si koupíte jízdenku do Břeclavi, pak zpáteční mezinárodní jízdenku přes hranici do první zastávky
kde vlak zastaví, tedy v tomto případě Kúty. K této mezinárodní jízdence vám mají povinnost vystavit nulovou jízdenku na mezinárodní pokladně v případě, že máte ZTP s piktogramem nevidomého. Často to neznají, včetně informační linky ČD.
Bohužel nulová jízdenka pro průvodce nejde koupit v e-ajhopu ČD nebo v aplikaci MůjVlak – zřejmě kvůli ověření průkazu ZTP-P.
Zkušenost s nákupem jízdenky do Rakouska: Praha – Linz – Jenbach (lze přijmout místo dělené jízdenky i mezinárodní jízdenku, která je tarifována jako dělená jízdenka), dále na úzkorozchodnou trať Jenbach – Kaltenbach jsme si už museli zakoupit plné jízdné. Pokladní v žst. Praha hl. n. by byla ochotna vystavit zpáteční jízdenku i jinou trasou – přes Mnichov a Furth im Wald (Diomažlice) nebo Železnou Rudu.
Pokud budete na Slovensku třeba týden či déle jsou schopni
vám vystavit nulovou jízdenku i na vámi zadaný datum, protože mezinárodní jízdenka má delší platnost.
V případě že máte vystavenou průkazku na bezplatnou dopravu po Slovenku, musíte si na internetu ne webu zssk.sk  obstarat
jízdenku do osobního vlaku a rychlíku – bez poplatku, do vlaku IC a EC  doplatek za € 1,- a pokud jedete třeba SC tak je doplatek vyšší.
Problém ovšem je že v tomto případě vy jako invalida jedete zdarma a průvodce musí platit celou jízdenku pokud nemá nárok na bezplatnou přepravu i on.
Jinak vždy je z posledního místa v Česku koupíte mezinárodní jízdenku do místa své cesty s nulovou jízdenkou. Jenom upozorňuji, že nulová jízdenka má kratší platnost než samotná mezinárodní jízdenka. Takže pozor na datum návratu. (podle příspěvku Renaty Vítové v ikonferenci Inpora)

RegioJet v mezinárodní vlakové přepravě

Držitel průkazu ZTP(-P) sleva 75%

Sleva platí pro držitele průkazu ZTP vydaného v České republice, a to pouze na část trasy na území České republiky. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.

Průvodce držitele průkazu ZTP-P sleva 100% (omezení na levnější třídy) – Sleva platí pro držitele průkazu ZTP vydaného v České republice, a to pouze na část trasy na území České republiky. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.

(S RegioJet na Slovensko platí držitel ZTP/P jízdenku a průvodce malou část, která by se dala považovat za cenu místenky.

Příklad Praha – Žilina  platí ZTP/P
143 korun bez průvodce
183 korun s průvodcem).

Tarif vnitřostátní přepravy na Slovensku

Držitel slovenského průkazu ŤP, ŤZP sleva 60%

Průvodce slovenského průkazu ŤZP-P sleva 100%.

LeoExpreass (do Polska, vlak + autobus)

Také leoExpress jezdí relaci Praha – Košice. Cena jízdenky se Vám ale ukáže až při nákupu nebo přihlášení.

Příklad Praha – Katowice s přestupem v Ostravě Svinově na autobus ZTP-P s průvodcem 388 Kč

České dráhy – v e-shopu píší, že cenu Vám řeknou na info lince, u pokladny nebo e-mailem, podle Idosu odhad 705 Kč základní jízdné / 529 zákaznické jízdné

Nejen u soukromých dopravců, ale i u Českých drah dnes záleží na tom, kterým vlakem jedete – pátky odpoledne a neděle odpoledne jsou nejdražší spoje, naopak v brzkých ranních hodinách nejlevnější.

U soukromých dopravců si také volíte servis a tedy třídu (u ČD klasicky jen 2. a 1. třídu).

Slevová nabíkda – mezinárodní jízdenka

Polsko – Most (od prosince 2023)

– není to sleva s ohledem na invaliditu

Vše o ní na https://www.cd.cz/typy-jizdenek/mezinarodni-jizdenky/-27056/

U této jízdenky je výhodné mít In Kartu ČD.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *