Archiv rubriky: Bezbariérovost v Olomouci

GoogleMaps Olomoucko - body prostředků řešení bezbariérovosti a přístupných památek pro ZP

Moje mapa Olomoucko – bariérovost a bezbariérovost nejen pro zrakáče (první ze série map) vychází z materiálů olomouckého TyfloCentra od Petra Bradáče, který sestavil 4 PDF dokumenty, v kterých zmapoval různé prvky řešení bezbariérovosti v Olomouci, v Přerově, v Prostějově a v Šumperku + data z projektu „Vytváření
bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením na střední Moravě“, finančně podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2013.
První vydání dat o bezbariérových prvcích 2017, aktualizace 02/2023.
Moje mapa dokončena 19. 8. 2023.

(Pokračování textu…)

Prvky u akustických i nesignálních přechodů pro chodce, dělené přechody, typy majáčků ... tagy pro OSM

Vracím se k tématu zvuková signalizace na křižovatkách se světelnou signalizací …
(Pokračování textu…)

Kam se obracet s řešením bariérovosti v Olomouci

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. je nezisková organizace poskytující sociální
a doplňkové služby zrakově postiženým lidem.

Jednou z doplňkových služeb je poradenství a pomoc při odstraňování architektonických bariér na ulicích a veřejných prostranstvích.

S čím se na TyfloCentrum můžete obracet?

Pokračování textu Kam se obracet s řešením bariérovosti v Olomouci

Přehled novinek bezbariérovosti v Olomouci

Bezbariérovost v Olomouci – přehled

Z mailového časopisu Majáček

EXTRA LINE

ČERVENEC 2019

Pro přehlednost přináším řešené bariéry v Olomouci:

Probíhá rekonstrukce zdravotního střediska na Lazcích, kde byly označeny toalety a výtah štítky v Braillově písmu.

Na budově krajského úřadu byl vyměněn poruchový hlasový majáček za nový a toalety byly označeny štítky v Braillově písmu s piktogramem.

V areálu Fakultní nemocnice je nová budova II. interní kliniky gastroenterologie a geriatrie řešena bezbariérově včetně hlasových majáčků.

Po vydatných deštích bylo žádáno o ořezání veřejné přerostlé zeleně, např. na I.P.Pavlova, v centru města i přilehlých lokalitách.

Průběžně jsou řešeny desítky poruch akustických prvků, nejčastěji zvuková signalizace na světelných křižovatkách a přechodech pro chodce. Přibývá poruch inteligentních zastávek, vzhledem k jejich velkému počtu a také dlouhým nepřetržitým fungováním. Byly prověřeny venkovní hlášení tramvají, zjištěné závady odstraněny.  Byly řešeny poruchy hlasových majáčků na ČD, I.P.Pavlova. Na autobusovém nádraží u vstupu do podchodu vzhledem k opakované závadě bude hlasový majáček vyměněn za nový.

Připomínám velké uzavírky: stavební práce v rámci protipovodňových opatřeních podél břehu Moravy, výstavba mostu u Gorazdova náměstí, oprava budovy radnice na Horním náměstí.

V letošním roce bude vyroben hmatový reliéfní plánek střediska TyfloCentra Olomouc na I.P.Pavlově a plánek Ergonesu v návaznosti na tramvajovou zastávku Pionýrská. Bude také vyroben reliéfní plánek v 3D tisku vnitřních prostor hlavního olomouckého nádraží.

Léto je v plném proudu, pokud máte zájem o kulturu, navštivte olomoucké památky s haptickými modely, které byly v loňském roce restaurovány. U modelů dómu sv. Václava a Klášterního Hradiska byly vyměněny textoví průvodci za nové. Zajet si můžete i do Přerova prohlédnout si model zámku v muzeu Komenského. Vybrat si můžete z dalších přístupných turistických zajímavostí na https://www.tyflocentrum-ol.cz/wp-content/uploads/2017/07/pristupne_pamatky_a_turisticke_zajimavosti.pdf

Krásné léto bez bariér přeje

Petr Bradáč