Archiv rubriky: Usnadnění v dopravě obecně

European Disability Card - Evropský průkaz osoby se zdravotním postižením a evropský parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením

Zdroj: Nicole Fryčová, Facebook. skupina Modrý tulipán – příznivci zrakově postižených (6. září 2023 22:26) a tisková zpráva Evropské komise

budoucí evropská péčka (TP, ZTP, ZTP-P)

Evropská komise dnes (6. září 2023) předložila návrh směrnice, který usnadní lidem se zdravotním postižením přístup k právu na volný pohyb tím, že zajistí rovný přístup ke zvláštním podmínkám, přednostnímu obsloužení a právům na parkování při návštěvě jiného členského státu EU. Návrh Komise zavádí standardizovaný evropský průkaz osoby se zdravotním postižením a zdokonaluje stávající evropský parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Oba průkazy budou uznávány v celé EU.

Evropský průkaz osoby se zdravotním postižením
dle návrhu směrnice bude sloužit jako uznávaný doklad o zdravotním postižení v celé EU a umožní tak rovný přístup ke zvláštním podmínkám a přednostnímu zacházení ve veřejných i soukromých službách, včetně například dopravy, kulturních akcí, muzeí, volnočasových a sportovních center nebo zábavních parků. Bude vydáván příslušnými vnitrostátními orgány a bude doplňovat stávající vnitrostátní průkazy, český průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P) tedy bude i nadále existovat.

(Pokračování textu…)

Novinky v asistenci pro ZdP na vlakových nádražích

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě
Dne 7. června 2023 nabylo účinnosti přepracované znění nařízení EU o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (nařízení 2021/782 ze dne 29. dubna 2021).
Nová pravidla se týkají všech cestujících, největší změny však pocítí především cestující se zdravotním postižením.

(Pokračování textu…)

Autodoprava ZdP nejen v Praze a okolí od ledna 2022

V dopravě osob se zdravotním postižením v Praze a v přilehlých částech
Středočeského kraje došlo k některým změnám.
Od 1. ledna 2022 nastoupili noví dopravci osob se zdravotním postižením v
tzv. Dopravě ode dveří ke dveřím. Firma HANDICAP-TRANSPORT s.r.o. úplně
skončila a novými dopravci jsou Vega Tour s.r.o. (zatím na webu nejsou žádné informace) a Lutan s.r.o. (více o ní níže)

 

Pokračování textu Autodoprava ZdP nejen v Praze a okolí od ledna 2022

CG Transit

CG Transit je off line vyhledávač jízdních řádů do iOS (iPhone, iPad) nebo do Androidu (mobily, tablety)

Další vyhledávače jízdních řádů

Chystané novinky (testované v beta verzi)

Release Notes

————–
verze 4.2.1
————— možnost upravit velikost fontu v aplikaci
– opravy zobrazení na iPhone X a spol.
– oprava zobrazení přesné trasy spoje po výběru v seznamu spojení na iPadu
– oprava otevření aplikace z aplikace Mapy (připravuje se i pro Android)
– opravy několika dalších věcí

Poznámka
– před instalací smažte aktuální verzi aplikace CG Transit ze zařízení
– data jízdních řádů se aktualizují i v Beta verzi, ale není možné si prodloužit licenci – to pouze tak, že se beta verze odinstaluje a nainstaluje se z AppStore základní verze.

Předcházející novinka
Vystupuj – zatím v iOS

Ozvučené přechody pro nevidomé

z konference Inpora

Akustická signalizace je na semaforech přechodů zřizovaných nebo rekonstruovaných po r. 2001 povinná. Je jen na nás, pro něž je toto opatření tak důležité, abychom na případná místní pochybení upozornili, včetně případných  poruch zařízení již instalovaných.

Že pomalé „tikání“ nebo „pípání“ znamená červená-stůj a rychlé „tikání“ nebo „pípání“ zelená-volno, uvádím jen pro úplnost.

Pokud jde o přechod, ke je akustická signalizace na přechodu spouštěna jen v případě potřeby, vysílačkou VPN napoprvé zjistíme pouze empiricky, to jest tím, že to zkusíme povelem číslo 5. Pro příště si to jistě zapamatujeme. Tímto opatřením je bráněno zbytečnému obtěžování okolí hlukem.

Přechod může být opatřen tzv. chodeckou výzvou. Na sloupku semaforu jeumístěna skříňka s tlačítkem, jehož krátkým stisknutím chodec vyjadřuje přání přejít. Teprve potom na přechodu naskočí zelená. Proto je vhodmé se vždy při příchodu ke sloupku přesvědčit, zda na něm tlačítko je nebo ne. To je také jeden z důvodů, proč je vhodné, aby sloupek semaforu byl umístěn v signálním pásu v dlažbě chodníku.

Ještě je nutno připomenout opatření pro případ, kdy dva sloupky semaforů jsou tak blízko, že se jejich signály nedají sluchem od sebe spolehlivě rozlišit. Dokonce na tzv. děleném přechodu mohou být na jediném sloupku na středním dělícím pásu dvě „tikátka“. V takovém případě jsou na sloupcích (respkt. na sloupku) tlačítko, jehož stisknutím vypneme ten akustický signál, který nás nezajímá. V okamžiku, kdy nám naskočí zelená pro další přecházení, tlačítko pustíme a pokračujeme v přecházení. Tlačítka určená k popsanému jsou pro nevidomé označena výraznou hmatovou značkou a pro vidící modrou barvou a nápisem „PRO NEVIDOMÉ“ nebo piktogramem. Mohou mít pro všechny i funkci chodecké výzvy – pak mají pouze onu hmatovou značku.

Je zřejmé, že „začátečníci“ a méně zkušení by si měli přecházení vozovky nacvičit s pomocí zkušené vidící osoby, nejlépe instruktora Tyfloservisu.

Stálé zdraví přeje Viktor Dudr

CG Transit – Projekt Vystupuj – pouze pro iOS (iPhone, iPad)

Převzato ze stránek SONS.

Projekt Vystupuj byl určen pro zrakově postižené a měl jim zajistit vývoj funkce, díky které již vždy  vystoupí z dopravního prostředku včas a nemusejí se tak během cesty stresovat, že by přejeli svou cílovou zastávku. Měl zvýšit jejich samostatnost, aby v tomto případě už nebyli odkázáni na pomoc druhých. To vše se podařilo. Funkce upozorní a to v uživatelem stanoveném předstihu, že se blíží jeho výstupní zastávka. Může ho dokonce upozorňovat i víckrát. Nejdůležitější a inovativní ale je, že upozornění není „slepé“, neupozorňuje na základě pravidelného jízdního řádu daného spoje, ale dle GPS sleduje reálnou současnou polohu a tak upozornění může přizpůsobit aktuální situaci. Díky tomu tedy reflektuje na zpoždění či i předstih spoje. Jako další rozšíření se nám podařilo i zakomponovat, že si uživatel může online sledovat, v jaké vzdálenosti je od své cílové zastávky a jaký tak bude předpokládaný čas příjezdu. Je také informován, jaká bude aktuální příští zastávka a opět, jak je daleko. Má tak mnohem lepší přehled o probíhající cestě. Vzdálenost se přizpůsobuje trase, kterou spoj musí projet, tedy, i když bude blízko cíle, ale ještě předtím má objet odbočkou jiné zastávky, funkce s tím počítá a čas i vzdálenost tomu přizpůsobí, ukáže jej reálně. Jedině může docházet k menším nepřesnostem při trase pomocí MHD. Může totiž nastat situace, kdy jsou zastávky příliš blízko sebe – třeba jen pár set metrů. Zde nemusí program úplně vždy přesně oznamovat, která bude příští zastávka správně, ale před cílem upozorní vždy včas. Nicméně, funkce je hlavně určena pro autobusové mezi městské trasy a tam k těmto menším nesrovnalostem nedochází.

Funkce je součástí programu CG Transit, který je běžně ke stažení přes standardní Apple kanál s aplikacemi – přes AppStore.

Nyní mohou tedy nevidomí a slabozrací bez obav samostatně vyrazit na cestu hromadnou dopravou a nemusí mít strach, že by včas nevystoupili.

Je to prosté: Vyhledejte spoj, kterým chcete jet, v jeho detailu najdete hned
na začátku tlačítko „Přidat upozornění“. Můžete si pak i nastavit, v jakém
předstihu chcete být na cíl upozorněni, časů může být i víc a vybrat si i zvuk
upozornění. Aplikace nastavuje i upozornění na odjezd. Vše si bez problémů
naplánujte klidně i několik nejen hodin,a le i dní dopředu. Přehled vašich
plánovaných, ale i probíhajících upozornění je vždy k dispozici v hlavním
menu pod volbou Upozornění.

 

Tento projekt byl finančně podpořen Nadací ČEZ.

konec citace

Funkcionalita bude předváděna na workshopech Agora 3.-4. listopadu 2018 v Brně ve středisku podpory studia Masarykovy univerzity Teiresias.

  • Marek Salaba, Zdeněk Bajtl: Vystupuj! Cestování bez stresu, že nevystoupíte včasFunkce Vystupuj aplikace CG Transit usnadňuje cestování všemi prostředky hromadné dopravní prostředky – nejvíce asi pomůže v meziměstské autobusové dopravě. Upozorní uživatele na to, jak daleko cíl, která je následující zastávka a kdy je čas vystoupit.

Citováno z programu Agory.

Tato funkcionalita CG Transit je od 18. října 2018 (podle zprávy Z. Bajtla v konferenci Apple uživatelů) součástí plné verze aplikace a je tedy ke stažení v AppStore.