Ozvučené přechody pro nevidomé

z konference Inpora

Akustická signalizace je na semaforech přechodů zřizovaných nebo rekonstruovaných po r. 2001 povinná. Je jen na nás, pro něž je toto opatření tak důležité, abychom na případná místní pochybení upozornili, včetně případných  poruch zařízení již instalovaných.

Že pomalé „tikání“ nebo „pípání“ znamená červená-stůj a rychlé „tikání“ nebo „pípání“ zelená-volno, uvádím jen pro úplnost.

Pokud jde o přechod, ke je akustická signalizace na přechodu spouštěna jen v případě potřeby, vysílačkou VPN napoprvé zjistíme pouze empiricky, to jest tím, že to zkusíme povelem číslo 5. Pro příště si to jistě zapamatujeme. Tímto opatřením je bráněno zbytečnému obtěžování okolí hlukem.

Přechod může být opatřen tzv. chodeckou výzvou. Na sloupku semaforu jeumístěna skříňka s tlačítkem, jehož krátkým stisknutím chodec vyjadřuje přání přejít. Teprve potom na přechodu naskočí zelená. Proto je vhodmé se vždy při příchodu ke sloupku přesvědčit, zda na něm tlačítko je nebo ne. To je také jeden z důvodů, proč je vhodné, aby sloupek semaforu byl umístěn v signálním pásu v dlažbě chodníku.

Ještě je nutno připomenout opatření pro případ, kdy dva sloupky semaforů jsou tak blízko, že se jejich signály nedají sluchem od sebe spolehlivě rozlišit. Dokonce na tzv. děleném přechodu mohou být na jediném sloupku na středním dělícím pásu dvě „tikátka“. V takovém případě jsou na sloupcích (respkt. na sloupku) tlačítko, jehož stisknutím vypneme ten akustický signál, který nás nezajímá. V okamžiku, kdy nám naskočí zelená pro další přecházení, tlačítko pustíme a pokračujeme v přecházení. Tlačítka určená k popsanému jsou pro nevidomé označena výraznou hmatovou značkou a pro vidící modrou barvou a nápisem „PRO NEVIDOMÉ“ nebo piktogramem. Mohou mít pro všechny i funkci chodecké výzvy – pak mají pouze onu hmatovou značku.

Je zřejmé, že „začátečníci“ a méně zkušení by si měli přecházení vozovky nacvičit s pomocí zkušené vidící osoby, nejlépe instruktora Tyfloservisu.

Stálé zdraví přeje Viktor Dudr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *