European Disability Card - Evropský průkaz osoby se zdravotním postižením a evropský parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením

Zdroj: Nicole Fryčová, Facebook. skupina Modrý tulipán – příznivci zrakově postižených (6. září 2023 22:26) a tisková zpráva Evropské komise

budoucí evropská péčka (TP, ZTP, ZTP-P)

Evropská komise dnes (6. září 2023) předložila návrh směrnice, který usnadní lidem se zdravotním postižením přístup k právu na volný pohyb tím, že zajistí rovný přístup ke zvláštním podmínkám, přednostnímu obsloužení a právům na parkování při návštěvě jiného členského státu EU. Návrh Komise zavádí standardizovaný evropský průkaz osoby se zdravotním postižením a zdokonaluje stávající evropský parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Oba průkazy budou uznávány v celé EU.

Evropský průkaz osoby se zdravotním postižením
dle návrhu směrnice bude sloužit jako uznávaný doklad o zdravotním postižení v celé EU a umožní tak rovný přístup ke zvláštním podmínkám a přednostnímu zacházení ve veřejných i soukromých službách, včetně například dopravy, kulturních akcí, muzeí, volnočasových a sportovních center nebo zábavních parků. Bude vydáván příslušnými vnitrostátními orgány a bude doplňovat stávající vnitrostátní průkazy, český průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P) tedy bude i nadále existovat.

(Pokračování textu…)

ÖBB - Österreichisches Bundesbahn

Seznam tratí ÖBB

Zde najdete obrázky jízdních řádů pro období 2023 pro vlaky ÖBB a některé další železnice ve formátu PDF. Můžete si je stáhnout a/nebo vytisknout. Obrázky jízdních řádů jsou obecně platné od 11. prosince 2022 do 9. prosince 2023.

Online obrázky jízdních řádů jsou aktualizovány, když dojde ke změnám v běžném jízdním řádu, které se vztahují na celé období jízdního řádu. Věnujte proto prosím pozornost datu poslední aktualizace. Jednoduše vyberte požadovaný obrázek rozvrhu.

 

Aktuální informace o staveništích, dopravních omezeních a dalších odchylkách od jízdního řádu naleznete v části Aktuální informace o trase . Pro konkrétní dotazy k jízdnímu řádu se všemi aktuálními údaji použijte prosím informace o jízdním řádu .

(Pokračování textu…)

Dovolená Tyrolské Alpy - cesta tam a zpět - blogové zápisky a fotky

Při cestě na dovolenou 26. 8. 2023 a zpět 2. 9. 2023 jsme jeli přes Linz, Hbf. – z Rybníku z důvodu výluky trati náhradní autobusovou dopravou, zajišťovanou rakouskými autobusy. Na přestup v Linzi směr Wórgel jsme měli dost času, takže jsme si mohli zčásti prohlédnout zdejší nádraží.
(Pokračování textu…)

Uplatnění hmatových prvků na pochozích plochách pro chodce s ohledem na zájmy státní památkové péče (MMR)

Cílem tohoto stanoviska je sjednotit aplikační praxi pro pochozí plochy pro chodce, na nichž se provádí hmatové úpravy pro osoby se zrakovým postižením a zároveň se zohledňuje ochrana památkové péče. Jeho znění vychází z dohody mezi MMR, MD, MK, MPO, ČKA, ČKAIT a SONS. Stanovisko má 4 části a 8 bodů. První část obsahuje úvod a kompetence resortů. Ve druhé části je stavební zákon, bezbariérová vyhláška a hmatové prvky. Třetí část obsahuje zabránění ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob a zajištění ochrany veřejných zájmů. Ve čtvrté části jsou uvedeny závěry.
(Pokračování textu…)

Povelový vysílač pro nevidomé VPN 01 a VPN 02 - základní ovládání

Povelový vysílač se šesti tlačítky slouží nevidomým jako kompenzační pomůcka k dálkovému ovládání akustických orientačních a informačních zařízení po celé ČR (VPN 02 v celé EU). Povely jsou vysílány rádiovým signálem o frekvenci 86,790 MHz po stisknutí tlačítek 1 až 6. Mezi tlačítky 1 a 2 je umístěna hmatná značka.
(Pokračování textu…)

GoogleMaps Olomoucko - body prostředků řešení bezbariérovosti a přístupných památek pro ZP

Moje mapa Olomoucko – bariérovost a bezbariérovost nejen pro zrakáče (první ze série map) vychází z materiálů olomouckého TyfloCentra od Petra Bradáče, který sestavil 4 PDF dokumenty, v kterých zmapoval různé prvky řešení bezbariérovosti v Olomouci, v Přerově, v Prostějově a v Šumperku + data z projektu „Vytváření
bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením na střední Moravě“, finančně podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2013.
První vydání dat o bezbariérových prvcích 2017, aktualizace 02/2023.
Moje mapa dokončena 19. 8. 2023.

(Pokračování textu…)

Novinky v asistenci pro ZdP na vlakových nádražích

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě
Dne 7. června 2023 nabylo účinnosti přepracované znění nařízení EU o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (nařízení 2021/782 ze dne 29. dubna 2021).
Nová pravidla se týkají všech cestujících, největší změny však pocítí především cestující se zdravotním postižením.

(Pokračování textu…)

Světelné křižovatky s akustickou signalizací a GoogleMapy

Vracím se k tématu zvuková signalizace na křižovatkách se světelnou signalizací …
(Pokračování textu…)

Mezinárodní jízdenky na železnici

Moje velmi nedávné zkušenosti při plánování plánované cesty do Tyrolských Alp do Rakouska (Zillertal)

Najděte si různé trasy a porovnejte je cenově i co do časové délky jízdy.

V mém případě šlo o traru Praha – Jenbach (Rakousko)

  1. Praha – Linz – Wörkl – Jenbach
  2. Praha – Plzeň – Železná Ruda Železná Ruda Alžbětín  (DB) – M§unchen (Mnichov) – Jenbach
  3. Praha – Plzeň – Domažlice – Futh im Wald – Sweindorf – Múnchen (Mnichov) – Jenbach
  4. Praha – Cheb – Schirding – N§urmberk (Norimberk) – München  – Salzburk – Insbruck – Jenbach

Záleží, kdy chcete jet – také jezdí přímé nočn í vlaky Praha – Insbruck, ale to v našem případě nepřicházelo v úvahu.

Je dobré se podívat na appky ÖBB (Android, také více aplikací) nebo DB (více aplikací – Android DB Navigator, DB Steckenagent) nebo přímo na jejich webové stránky, či na lokalizovaný server Omio.cz (aplikace Android – obsahuje dle mého více dat) nebo do stejnojmenné appky.

Záludnost cestování po Rakousku a Německu a možná i jidne (včetně někdy v ČR) je vázaná jízdenka (místenka) na určitý vlak (rjx, EC, IC, night).

V mém případě jsem zjistil, že Západní express směrem Praha – Domažlice – Furth – Sweindorf – München se připojuje zřejmě ve Schweindorfu na německý rychlík, který v případě zpoždění českého rychlíku, např. z důvodů výluky, na něj nečeká, odstaví ho a počká si na další německý rychlík po dvou hodinách. Tím vám může ujet vázaný rychlík z např. v mém případě München.

Další problém na původní trase a záměru bylo, že v den návratu bude probíhat v úseku Schweindorf – Furth im Wald – Domažlice … výluka a z Schweindorfu budou cestující přepraveni až do Plzně autobusy – budou vynechány zastávky Furth im Wald – Domažlice a další až do Plzně. Náhradní autobusová doprava jezdí po dálnici D11 ze Schweindorfu až do Plzně. S tím je spojen i problém odkud si koupit po Německu a Rakousku zpáteční jízdenku.-

Proto jsem nakonec zvolil cestu přes Linz. Sice ani tady se nevyhneme náhradní autobusové dopravě (Rybník – Linz) a to i při cestě zpět, ale ta bude nejspíše rychlejší (podle mypy.cz 45 minut) než plánovaná doprava vlakem.

Cena jízdenky

Překvapilo mě, že je nejvýhodnější si koupit jízdenku od ČD, než kombinovat zahraniční jízdenky.

Pokud nevíte a zvolíte poctivě v MůjVlak nebo v e-shopu ČD Cestující s průkazem ZTP-P a Cestující jako průvodce ZTP-P, cena se mi nastavila na dvojnásobek celé jízdenky!!! Pokud dojdete k mezinárodní pokladně ČD (v Praze např. Praha hl. n. – suterén vpravo, nebo Praha-Holešovice – nemám zkušenost) a budete požadovat k celé jízdence (nebo celou jízdenku) např. z Prahy a k ní nulovou jízdenku, systém u pokladny na rozdíl od e-shopu nebo appky MůjVlak ji je schopen vydat – otázka je, zda bude ochota to zkusit i na straně pokladní, ale musíte ji přesvědčit argumentem, že se to tak kupuje běžně, u nich … a ať to zkusí. Pokladní si vyžádá pro nulovou jízdenku vidět Vaší průkazku ZTP-P, z které si opíše její číslo a vydá Vám jízdenku, případně prodá i místenky do všech vlaků na trase, včetně zpáteční jízdy (nezkoušel jsem, že bych jel jinou trasou a nechtělo se mi ji ani moc přemlouvat, aby mi vydala čtvrtku po hranice a dál celou s nuilovou – jde o včasnou jízdenku – letní sleva). Nepodařilo se zatím vydat jen místenku na návratový rychlík z Linze, resp. Rybníka do Prahy, protože v úseku Linz – Rybník je výluka. Všechny jízdenky po Rakousku jsou vázané. Naše cesta vede z Jenbachu ještě dále po Zillertalské úzkorozchodné železnici. Bohužel pokud zadala cílovou zastávku na této zubačce, okamžitě cena naskočila na dvojnásobek – tedy dvě celé jízdenky!!!

Nulolvou jízdenku si nemůžete zakoupit v e-shopu a v aplikaci MůjVlak. Možná to je úmysl kvůli kontrole dokladu, ale proč pak jde koupit – nastavit Cestující s průkazem ZTP-P a Cestující jako průvodce ZTP-P.

Pozor, berte to jako tip a moc to nikde nereklamujme, protože jinak nám to zruší!!! I když nikdo není škodný – po ČR jede držitel průkazu za celé jízdné a průvodce zdarma a po např. Rakousku také tak, což je v souladu s dohodou. Poměrně nepřesně a obecně to je vysvětleno i v Tarifních a přepravních podmínkách Českých drah v mezinárodní přepravě (TPPM) – platí od 7. 6. 2023 (PDF, 4198 kB)

Další pokračování této anabáze až po absolvování cesty …

 

Další informace jsou spíše takové mé bločkové poznámky, ale mohou se hodit i ostatním.

mapky, které jsem využil:

www.jizdnirady.cz – tlačítko Mapa u spojení

https://www.openrailwaymap.org/

Railmap for Openrailmap for Android

Idos – off line – schématická mapa (Idos Evropa obsahuje daleko více zahraničních vlaků než ČD nebo Jízdní řády Idos)

DB Navigator – obsahuje plánky německých nádraží

O Zellertalbahn (v němčině) – Wikipedie

Co se v Zillertalu koná

Oficiální stránky Zellertalbahn

Popis Zillertalbahn v Tyrolském muzeu železnic

Blind und hochgrade sehbedhinder – nevidomí a slbozrací

Österreich Behindertenpass – rakouská průkazka pro postižené, péčka (ZTP) od 70%

International Behindertenpass – mezinárodní průkazka pro postižené

Senior už od 58 let 🙂 i 🙁

Sicherschiene – příplatek k jízdence, možnost vrácení část peněz za jízdenku v případě storna (vázaná jízdenka)

Ticket – jízdenka

Einfach Raus Ticket – neplatí pro EC, jednodwenní pro 2-5 osob za 35 €

Discont – slevy

Vorteilscard Classic – klasická sleva

Vorteilscard 66 – od 66 let

Vorteilscard Jugend – pro mládež

Vorteilscard senior

Vorteilscard Family

V Německu

Summer ticket (asi 25 €)

Bayerisch ticket

 

o přístupnosti různých druhů dopravy, prostorové orientaci a cestování (zrakově a zdravotně handicapovaných)