Archiv rubriky: Nezařazené

Přehled vytvořených Tyflomap v GoogleMaps

Tyflomapy – slepecké mapy, většina je zná jako plastické mapy, ale zde jsem si toto označení vypůjčil pro mapy, na kterých v běžně užívaných GoogleMapách zvýrazňují některé zájmové body nebo zakresluji linie a trasy. GoogleMaps nejsou mapy určené přímo pro pěší přesuny, navigace pro pěší je stále v testovacím režimu. GoogleMapy zakreslují především umístění firem (jak jinak od Google, je to spojeno s marketingem, reklamou) a jsou výborné pro navigaci autem, případně jinými hromadnými dopravními prostředky, méně vlakem a až v poslední řadě pro chůzi a už vůbec ne pro jakoukoli formu turistiky (pěší, cyklo apod.).

Tyflomapy více poslouží slabozrakým, ale i nevidomí si mohou mapu uložit do své aplikace Mapy v mobilním zařízení (mobilu, ať už iPhonu nebo Androidu). K bodům ve většině map přidávám dostupné popisy, které mohou posloužit k upřesnění, o jakou instituci jde a jaké vlastnosti z hlediska přístupnosti a bezbariérovosti, případně barirévosti má.

(Pokračování textu…)

Palmovka – metro B

Stanice Palmovka leží pod ulicí Na Žertvách, de facto v linii bývalé železniční tratě z Vysočan přes zastávku Libeň, dolní, na jejímž místě je křižovatka Zenklova (protínající křižovatku ze severu k jihu), na západ Libeňský most a na východ už zmíněná ulice Na Žertvách. Jde o oblast Prahy 8, dolní Libně (Horní Libeň je Balabenka a dál k Harfě). Je zde velký dopravní uzel, hlavně tramvajový.

Pokračování textu Palmovka – metro B

Hlaseni na nadrazich

Správa železnic mění „nádražní rozhlas“, přestala hlásit končící vlaky i výchozí stanici

06 Pro 2021 5:00

Změna má zjednodušit a zpřehlednit podávání informací cestujícím. Správa železnic začíná s výraznou proměnou hlášení informací na železničních stanicích. Nová směrnice upravuje, co se cestují z reproduktorů na nádraží dozví.

„Textace hlášení byla upravena s cílem zjednodušit a zpřehlednit podávané informace. Zároveň se pro podání základních informací upřednostnil vizuální informační systém, pokud je v daném místě nainstalován. Tím došlo ke snížení objemu akustického informování, snížení zvukové zátěže v místě a blízkém okolí. Cílem je zpřehlednění podání informací o mimořádnostech,“ řekla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Moje poznámka: zrakově postižení musí tak více spoléhat na informace z např. mobilních tabulí – aplikace v mobilu nebo na informace v jízdních řádech, ale na druhou stranu informace, které nebudou hlášeny příliš nesnižují

Nová verze hlášení se postupně objevuje na všech stanicích. Nebude konečná: Správa železnic chystá současně i soutěž na jednotný informační systém s využitím syntetického hlasu. O zkrácení „nádražního rozhlasu“ se mluví několik let, k výraznější změně dochází nyní.

„Text byl zkrácen na nezbytně nutné informace o vlaku – číslo vlaku, dopravce, případně linka, nácestné stanice pro nezbytnou pro identifikaci směru a cílová stanice, čas odjezdu a nástupiště či kolej,“ dodala Pistoriusová.

Neuvádí se už nyní výchozí stanice, jen při operativním hlášení v cílové stanici. Změnou je i konec hlášení o vlaku, který ve stanici končí. Jsou uvedeny pouze na příjezdové tabuli.

„Na zastávkách se akustické informování nepodává, je kladen důraz na vizuální informace, hlášení proběhne pouze při informování o mimořádnostech,“ dodala Pistoriusová. Jednotný systém pro všechny stanice Správa železnic v létě uvedla, že chystá jednotný informační zvukový systém na stanicích.

Aktuálně na českých nádražích zní hlasy čtyř dodavatelů s různými verzemi systému, které se pro cestující liší hlavně hlasem. Výraznou převahu má systém Innis od společnost Chaps patřící do skupiny České dráhy. Je na více než 800 stanicích a zastávkách. Cestující ho poznají jednoduše: jde o jediný ženský hlas při oznamování informací v češtině.

Na více než 150 stanicích je systém mikroVox, která namluvil Václav Knop. Na zhruba 50 stanicích je systém od Starmonu namluvený Alexanderem Postlerem.

„Jednotný informační systém je ve fázi tvorby a nastavení zadávacích podmínek projektu. Akustický výstup bude jednotný – formou syntetického hlasu. Nasazení tohoto systému předpokládáme koncem roku 2023, jeho rozšíření poté v roce 2024,“ dodala Pistoriusová.

Zdroj: https://zdopravy.cz/sprava-zeleznic-meni-nadrazni-rozhlas-prestala-hlasit-koncici-vlaky-i-vychozi-stanici-98456/

Nemocnice Motol – konečná trasy A a okolí

Stanice Nemocnice Motol se nachází severně od Kukulovy ulice u severního vstupu do areálu nemocnice Motol, která je počtem svých zaměstnanců a ambulantních pacientů významným zdrojem a cílem cest a svým významem poskytuje služby celopražského i regionálního charakteru.

Stanice je také významným přestupním uzlem mezi metrem a autobusy zejména do oblastí Butovic, Bílé hory, ale i dolního Motola. Od stanice metra můžete jet nebo dojít i k nemocnici Na Homolce, severní brána. Blízko návrší Šafrnáka a pod ním oblast, které se říká pod Šafránkou, kde sídlí v objektu Fakultní nemocnice Motol Centrum zrakových vad. K němu můžete jet nejlépe aubobusem 167 a nebo ze Smíchova od stanice trasy B Anděl (Na Knížecí).

Lokalita stanice není příliš šťastně zvolena, protože svah od Bílé hory se geologicky hýbe směrem dolů. Poblíž je také sportovní areál Ladronka, ale přístup z této strany je poměrně nesnadný (do svahu, kdysi jsme prolejzali křovím). Odstavné koleje za stanicí jsou v oblouku pod břevnovský svah – uvažovalo se o prodloužení metra až na Letiště Ruzyně – soutěž mezi Správou železnic a Prahou, kdo tam dovede dříve trať!

Pokračování textu Nemocnice Motol – konečná trasy A a okolí