Palmovka – metro B

Stanice Palmovka leží pod ulicí Na Žertvách, de facto v linii bývalé železniční tratě z Vysočan přes zastávku Libeň, dolní, na jejímž místě je křižovatka Zenklova (protínající křižovatku ze severu k jihu), na západ Libeňský most a na východ už zmíněná ulice Na Žertvách. Jde o oblast Prahy 8, dolní Libně (Horní Libeň je Balabenka a dál k Harfě). Je zde velký dopravní uzel, hlavně tramvajový.

Stanice Palmovka má ostrovní nástupiště, které má zvýrazněny bezpečnostní pásy“, jsou tu dvě vodící linie podél obou směrů kolejiště. Nástupiště nemá sloupy, uprostřed nástupiště jsou lavičky a neobsazené dozorčí stanoviště, případně informační panely, koše …

Nahraný obrázek

Stanice má dva výstupy – do prostoru křižovatky Zenklova – Libeňský most – Na Žertvách, tzv. západní východ a do prostoru dnes už méně významného autobusového terminálu a do ulice Na Žertvách, blíže k Balabence, méně frekventovaný tzv. východní vestibul.

Stanice, eskalátory a vstupy jsou opatřeny majáčky na VPN vysílačku.

Výstup západním vestibulem na křižovatku Zenklova – Libeňský most – Na Žertvách

Výstup je vzadu při příjezdu z centra a vpředu při příjezdu ze směru od Černého mostu. Pozor, tento výstup má obracené řazení eskalátorů, kterými vyjedete do prostor vestibulu a následně podchodu metra. Znamená to, že výstupní eskalátor, kterým jdete nahoru, je vlevo, kdežto eskalátor, kterým vstupujete do metra je z vašeho pohledu napravo. Je tomu tak proto, aby se nekřížili proudy cestujících, kteří přijíždějí z centra a naopak většina cestujících, kteří do metra přicházejí, jede směrem do centra. Tyto směry jsou odděleny i nahoře ve vestibulu samostatnými vstupy a ve vestibulu stanice stěnou.

K výstupu je možné použít i výtah, který je vpravo od eskalátorů. Vyjedete s ním do vestibulu metra a vyjdete de facto vchodem stanice – eskalátory, které se používají pro sestup na nástupiště, máte po levé ruce.

Za dveřmi se nachází rozsáhlý podchod se sloupy, různými obchůdky a vzadu po levé straně je navazující výtah do prostoru křižovatky, respektive mezi ulice Libeňský most a Zenklova.

Výstupy ze západního podchodu:

Vpravo – výstup na roh ulic Zenklova a Na Žertvách směrem do Zenklovy ulice, pár metrů k tramvajím směr Nemocnice Bulovka, konkrétně dále ve směru na konečné:

3 Kobylisy

20 a 24 Sídliště Ďáblice

Kolem výstupu několik stánků s rychlým občerstvením a pekárnou.

Po Zenklově můžete dojít k úřadu městské části Praha 8 nebo k Divadlu Pod Palmovkou.

 

Vraťme se však k východům do podchodu:

Druhý výstup na pravé straně, spíše v přímo v pravém rohu, je výstup do ulice Libeňský most (jde o ulici, která pokračuje ve směru právě na Libeňský most). Je zde pevné schodiště i eskalátor a vyvedou vás na tramvajovou zastávku tramvají Palmovka a to ve směru do Holešovic. Jsou to tramvaje:

1 Sídliště Petřiny

6 Kubánské náměstí

14 Spořilov

25 Bílá hora

 

Výstupy z podchodu na levé straně. Začneme prvním výstupem vlevo od výstupu z vestibulu stanice metra – musíte se otočit o 180 stupňů a po pevných schodech se dostanete do prostoru mezi ulice Na Žertvách a Zenklova. Východ je otočen do ulice Na Žertvách. Po pár metrech přímo se dostanete na tramvajovou zastávku směr Balabenka, kde se tramvajové tratě dělí – jeden směr jede do Vysočan k náměstí OSN, druhý Horní Libní na Harfu a do Hloubětína (de facto oba směry):

8 Starý Hloubětín (přes Harfu)

14 Vysočanská, náměstí OSN

19 Lehovec přes Vysočanskou

25 Lehovec přes Harfu.

 

Tato zastávka tramvají je v těsné blízkosti TV Prima.

 

Pokud byste přešli vpředu na této zastávce koleje, jste na zastávce tramvají Palmovka , ulice Na Žertvách v protisměru před křižovatkou Zenklova (protíná křižovatku) – Libeňský most – Na Žertvách, kde se tratě tramvají dělí. Doprava jedou tramvaje na Ohradu a Žižkov, přímo jedou tramvaje do Holešovic, případně doprava a doleva směrem do Karlína. Všechny tramvaje odsud odjíždějící zastavují ještě za křižovatkou u jiného zde popsaného výstupu z podchodu západního východu metra.

8 Nádraží Podbaba (Karlínem, zastavuje na Palmovce ještě jednou v zastávce Palmovka, ulice Zenklova, výše popsaný výstup z metra)

14 Spořilov (zastavuje ještě v zastávce Palmovka, předmostí Libeňského mostu, pokračuje na Maniny a přes Pražskou tržnici, Vltavskou, Na Poříčí, Jindřišská, Karlovo náměstí až na Spořilov

25 Bílá hora (zastavuje ještě na Palmovce, předmostí Libeňského mostu a přes Maminy, Pražskou tržnici, Vltavskou, Strossmayerovo náměstí na Hradčanskou a dále na Bílou horu.

19 Spořilov, Kotorská – zastavuje ještě na Palmovce, v Zenklově ulici a pokračuje na Krejcárek, k Žižkovskému nákladovému nádraží, Olšanským hřbitovům, Želivského, Strašnická … Průběžná, Kubánské náměstí, Nádraží Vršovice, Pražského povstání …

 

Za touto zastávkou přes ulici je autobusový terminál, ke kterému se však dostanete bezpečněji východním výstupem z metra.

 

Posledním východem z podchodu západního východu metra je výstup druhý vlevo směrem k tramvajové zastávce Palmovka, Zenklova ulice. Ještě v podchodu hledejte napravo od tohoto výstupu výtah, který vás vyveze do prostoru mezi ulice Zenklova a Libeňský most, nedaleko výstupu k výše zmíněné zastávce tramvají.

Z této tramvajové zastávky jedou tramvaje ze směru z Vysočan, případně z Hloubětína a Lehovce, ale i tramvaje z Kobylis nebo Sídliště Ďáblice, tedy od Nemocnice Bulovka – to je důležité vědět při opačném směru, při návratu z tohoto směru. Jsou to následující linky, které dále pokračují:

 

1 Spojovací (přes Krejcárek, Žižkov)

 

3 Nádraží Braník, Nádraží Modřany (přes Karlín, Vodičkova, Karlovo náměstí, Moráň …)

8 Nádraží Podbaba (Karlínem, zastavuje na Palmovce ještě jednou v zastávce Palmovka, ulice Zenklova, výše popsaný výstup z metra)

 

10 Sídliště Řepy (Želivského, Flora, Jiřího z Poděbrad, Muzeum, I. P. Pavlova, Karlovo náměstí, Moráň, Anděl …)

 

19 Spořilov, Kotorská (Krejcárek, k Žižkovskému nákladovému nádraží, Olšanským hřbitovům, Želivského, Strašnická … Průběžná, Kubánské náměstí, Nádraží Vršovice, Pražského povstání …)

 

24 Náměstí Bratří Synků (Karlín, Florenc, Masarykovo nádraží, Karlovo náměstí, Albertov)

 

Východní výstup z metra

Nyní si popíšeme východní vestibul stanice metra, který je méně frekventovaný, než západní i vzhledem k tomu, že zeslábl význam poničeného autobusového terminálu.

Z nástupiště metra: při jízdě z centra vpředu, při jízdě od Černého mostu vzadu. Eskalátory do vestibulu stanice metra a z něj do podchodu.

Vpravo a při levé stěně podchodu doleva je východ po pevných schodech nebo i eskalátorech do ulice Na Žertvách, na roh s ulicí Vacínovou. Na tomto rohu je restaurace U Jagušky a na protějším chodníku cukrárna a kavárna Café Decada. Já tudy chodím, doprava do ulice Vacínovy a pak doleva do ulice Novákových do servisu Služby výpočetní techniky – asi druhý dům od rohu, kde vám např. repasují toner do tiskáren.

Po výstupu z vestibulu metra v podchodu doleva jsou dva východy – vlevo a vpravo. Levý východ se používá spíše pro příchod, protože nad ním na autobusovém terminálu je výstupní stanice autobusů (140 a bustrolejbusu 58 z Letňan), které tady mají konečnou, ale je tu i vpravo nástupní stanice pro linku 109 do Dolních Počernic a Běchovic k výzkumnému ústavu a na levé straně úplně vpředu jsou zastávky nočních autobusových linek 903 do Královic a 916 k Vinořskému hřbitovu.

Na stejný chodník, ale k zastávce autobusu 140 (Prosek, Čakovice, Miškovice) a bustrolejbusu 58 se dostanete východem z podchodu vpravo.

Pokud půjdete z metra vlevo a podchodem přímo, vyjdete na náměstí Bohumila Hrabala a do ulice Na Hrázi – vlevo je prodejna potravin Billa. Tímto směrem dojdete k výše popsané tramvajové zastávce Palmovka, Zenklova ulice směrem Ke kříži a Bulovce.

Více o stanici a okolí třeba na

Wikiwand

DPP

Mapa z Mapy.cz

1 komentář u „Palmovka – metro B“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *