Archiv rubriky: Integrované dopravy

ODIS – po Ostravsku cestování na průkazky ZTP-P zdarma

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P cestují v celém systému ODIS bezplatně (mimo vlaků dopravců České dráhy, a.s. a RegioJet a.s.). Pro držitele průkazu ZTP/P je bezplatná přeprava včetně kompenzační pomůcky, průvodce nebo vodícího psa za předpokladu, že se přepravují současně s držitelem průkazu.

Pokračování textu ODIS – po Ostravsku cestování na průkazky ZTP-P zdarma

Doprava Ústeckého kraje

Myslím si, že velmi pěkně spravovaná a informačně bohatá je Doprava Ústeckého kraje www.dopravauk.cz .

Vyplatí se v ní koupit si celodenní jízdenku na všechny spoje – pro držitele průkazu ZTP-P za pouhých 35 Kč!

Při nedávné cestě z Mělníka do Litoměřic (mimochodem osobní dopravu na této trati 072 převezme od příštího grafikonu RegioJet – nepřevezme průvodčí a další personál, čímž přijdou o práci – mají z toho tedy „opravdu velkou radost“). jsem si vzal ve vlaku letáčky o dopravě, které jsem po té zdigitalizoval a nabízím – nesjou ke stažení ani na oficiálním výše uvedeném webu.

Seznamte se s ID DUK a její aplikací DÚKapka

 

Doprava Ústeckého kraje

Myslím, že velmi dobře vedená Integrovaná doprava Ústeckého kraje – www.dopravauk.cz .

Dovolil jsem si vzít si ve vlaku z Mělníka do Litoměřic letošní (2021) letáčky, které jsem po té zdigitalizoval a nabízím ke stažení.

Seznamte se s Integrovanou dopravou ÚK a mobilní aplikací DUKapka.pdf

Autobusy do Česko Saského Švýcarska 434 435 438.pdf

T91 Lodní linky po Labi – letáček 2021.pdf

Od příštího grafikonu bude provozovat trať 072 RegioJet.

Celodenní jízdenka pro ZTP-P 35 Kč!

Informační panely pro MHD

V Brně se využívají panely firmy Herman tzv. ELP.

Jejich popis je na stránce https://www.idsjmk.cz/ced.aspx .

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ PANELY ELP

V IDS JMK se poprvé v České republice podařilo v roce 2007 zprovoznit zastávkové ELektronické informační Panely nazývané zkráceně ELPy. Zobrazují informace o aktuálních odjezdech všech druhů doprav zařazených do IDS JMK. Nejedná se přitom o data dle jízdních řádů, ale přebírány jsou informace o aktuálních odjezdech z Centrálního dispečinku.

V jiných krajích a městech samozřejmě informační panely existovaly již dříve. Ale buď zobrazovaly jen údaje o odjezdech dle jízdních řádů (typicky na autobusových nádražích) nebo byly navázány jen na jednoho dopravce (odjezdy na vlakových nádražích, městské dopravy).

V současné době najdete v Brně a Jihomoravském kraji více než 180 ELPů. Přibližně 130 z nich je pětiřádkových vlastněných a spravovaných KORDIS. Dalších 50 je vlastněno a spravováno DPMB. Oba druhy panelů přebírají údaje z CED.

JAK VLASTNĚ ELPY FUNGUJÍ?

Na prvních čtyřech (resp. dvou) řádcích jsou uvedeny nejbližší odjezdy z dané zastávky. V prvním sloupci je číslo linky, za ním cílová stanice. V některých případech následuje číslo nástupiště a zcela vpravo je předpokládaný čas odjezdu s vyznačením nízkopodlažnosti. Dole je panel vybaven samostatným řádkem sloužícím pro zobrazení aktuálních informací o provozu.

Korekce časů odjezdů na ELPech má určitou míru přesnosti. Je dána intervalem odesílání informací o zpoždění z vozidel a dobou, během níž jsou tyto zprávy zpracovány. V reálném provozu jsou tak ELPy schopny korigovat čas odjezdu podle údaje obdrženého z předposlední zastávky. Pokud vozidlo během následující jízdy získá další zpoždění (např. z důvodu zdržení na křižovatce), taková zpráva již do centra pro zpracování údajů pro ELP nedorazí. Občas se proto může stát, že odjezd z ELPu zmizí dříve, než vozidlo na zastávku přijede či obráceně.

Cestující mohou snadno na panelu zjistit, zda je odjezd korigován o případné zpoždění vozidla, anebo zda je uveden pouze odjezd podle jízdního řádu. Pokud před časovým údajem svítí značka ±, nemá systém o vozidle aktuální informace a zobrazuje se odjezd podle jízdního řádu. Vozidlo v tomto případě může přijet později, než je uvedeno na obrazovce. Pokud je časový údaj bez znaku ±, pak je systém s vozidlem v kontaktu a vozidlo by mělo vykonat odjezd podle údaje uvedeného na ELPu. Panely jsou vybaveny i dalšími funkcemi. Zmínit lze například kamery, které umožňují CED sledovat aktuální situaci v daném uzlu. Panely jsou vybaveny i zařízením, které nevidomým sdělí místo, kde se panel nachází a informuje je o odjezdech následujících spojů.

Moje poznámka: na některých místech slouží k zobrazování také odjezdů a příjezdů vlaků.

Ovládání pro nevidomé pomocí vysílačky VPN

U ELP (užívají se i v MHD) je možné použít tl. 1 pro zjištění názvu stanice/zastávky, tl. 2 řekne aktuální čas a opakovaný stisk tl. 6 umlčí aktuálně hlášený řádek a skočí na další. Takhle to funguje v MHD Brno a IDS JMK.

Panely LCD (většinou patřící SŽDC, tj. na vlakových nádražích)

tlačítkem 5 je možné čtení pozastavit a zopakovat čtení stejného řádku a opětným stiskem tl. 6 pokračovat na další řádek.

Plzeňsko

Schématické plánky autobusových nádraží a mnoho jiného z dopravy Plzeňbského kraje najdete na stránce POVED = Plzeňský organizátor veřejné dopravy.

http://www.poved.cz/cz/

IDP = Integrovaný doprava Plzeňska

Odkazy na jednotlivé sekce stránek:

Jízdní řády a spoje, včetně bezbariérových spojů, slev (autobusy, vlaky, MHD, přeprava kol)

Plánky a schémata aut. nádraží, přestupních uzlů (sekce Ke stažení)