Orientace na nádražích

Orientace na nádražích a železničních zastávkách – odkud mi vlak jede a kam přijede?

Prostředí železničních stanic je pro samostatnou orientaci nevidomých poměrně složité a i nebezpečné, konkrétně při pohybu na nástupištích (přijíždějící, projíždějící a odjíždějící vlaky, nával cestujících), mnoho cestujících v halách. Proto doporučujeme především asistenci na nádražích, kterou lze objednat přes formulář na stránkách ČD (nejlépe přes nalogování účtem ČD). Případně telefonicky:

Zákaznická podpora

+420 221 111 122

info@cd.cz

Povinnost objednat asistenci 24 hodin před jízdou.

Zatím garantováno jen pro vlaky ČD.

 

Posloužit vám, zvl. slabozrakým i schématické plánky některých stanic ČD., případně jejich popisy na tomto webu nebo i jinde (Konečný, Brno, Bariéry Centrum pro nevidomé)

 

Odjezdové a příjezdové tabulce – aplikace do mobilních zařízení

iPad / iPhone Info Tabule,

Android Na Vlak,

NaVlak je přístupný už i na iOS

Vydal Circle gate

Zdarma, česky

 

Popis:

NaVlak je aplikace a widget pro zobrazování nádražních informačních tabulí s aktuálními informacemi o odjezdech a příjezdech vlaků.

 

NaVlak zobrazuje následující údaje:

– Typ a číslo vlaku

– Cílová resp. počáteční stanice

– Směr jízdy

– Čas odjezdu resp. příjezdu

– Číslo nástupiště a koleje

– Zpoždění

– Informační poznámky vybrané stanice

 

NaVlak také obsahuje widget, který je možné umístit na Today obrazovku a mít tak odjezdy ze své stanice vždy okamžitě po ruce. Widget při změně aktuální GPS pozice automaticky vybírá zobrazovanou stanici z oblíbených nebo blízkých stanic.

U každého vlaku si můžete zobrazit podrobné informace o trase vlaku, řazení, poznámkách a omezení provozu.

 

Odkaz ke stažení:

https://itunes.apple.com/cz/app/navlak-n%C3%A1dra%C5%BEn%C3%AD-tabule/id917151478?l=cs&mt=8

PC: http://provoz.szdc.cz/tabule/Default.aspx?lang=cs

 

InfoTabule

Vydal Jindřich Doležy

Zdarma, česky.

 

Popis:

„Nespěchej na vlak, který má zpoždění“.

Aplikace InfoTabule přinese do tvého iPhonu informace o aktuálním dění na železnici. InfoTabule zobrazuje aktuální data z informačních tabulí většiny českých nádraží. Okamžitě uvidíš on-line informace o odjezdech, příjezdech nebo zpoždění. Získáš také přehled o tom, ze kterého nástupiště tvůj vlak odjíždí. Už se nikdy nebudeš muset mačkat s ostatními v hale před tabulí.

 

Odkaz ke stažení:

https://itunes.apple.com/cz/app/infotabule/id515329309?l=cs&mt=8

 

Vlaková nádraží jsou pro zrakově postižené složitá prostředí – nástupiště jsou různě číslovaná, existují kusé koleje, nádraží s peróny (ostrovními nástupišti), bez nich, s podchody, s nadchody nad kolejemi – bez podchodů … Za tímto účelem postupně na těchto stránkách buduji popisy železničních stanic a zastávek. (později i popisy tratí, kudy vedou)

Doporučil bych využívat průvodců či asistence na nádražích – pokud funguje, nebo si ho zkusit objednat přes

Zákaznickou podporu Českých drah

Tel.: +420 221 111 122
Email: info@cd.cz
Kontaktní formulář

asistence nebude určitě na všech nádražích, je třeba se podívat do bližších informacích o železniční stanici např. na webu Českých drah.

Zadáte buď (v modrém proužku nahoře) odkaz Stanice (nebo přímou adreesu https://www.cd.cz/stanice/ ) a do formuláře napíšete název stanice a stisknete tlačítko Zobrazit.

Po zobrazení informací o stanici jsou informace o přístupnosti stanice jako druhá karta vpravo – odkaz nadepsaný Přístupnost.

Můžete sice také použít tlačítko Rozšířené zadání, čímž se rozšíří počet políček formuláře o Kraj a Služby, mezi kterými najdete též položky Přístupnost pro zrakově postižené s uvedenou zkratkou začínající z a číslem (je dobré si je zapamatovat – uvádím je dokonce dvakrát níže), ale nic si tím v podstatě nepomůžete, protože to nijak zobrazení stanice nezmění – skončíte na stejné obrazovce jako při zadání pouhého názvu stanice. Zkoušel jsem zadat obecně Praha, ale vyšlo z toho zase pouze Praha hl. n.

Lepší formulář pro zjišťování přístupnosti stanic je opět na starém webu ČD: http://old.cd.cz/cd-online/stanice.php . Zadáte např. obecně Praha a zadáte přístupnost z1 a po vyhledání Vám opravdu vypíše stanice, které splňují zadané kritérium (na rozdíl od výše uvedeného formuláře na novém webu ČD).

Bohužel z informací na tomto místě se sice dozvíte, že ve stanici jsou

z1 = že stanice je vybavena akustickými majáčky, ale už se zde nepíše, kde jsou (kde je aktivovat) a kam Vás mají nasměrovat?

z1 = bohužel stejná značka Vás má informovat o tom, že na zábradlí zřejmě výstupů na nástupiště jsou štítky s braillskými popisky (jsou ve všech stanicích, které mají majáčky též braillské štítky?)

z2 = vodící linie, ale z této infromace se nedozvíte, jak je můžete využít – odkud a kam vedou,

z3 = ve stanici jsou ozvučené informační panely, ale kde se nalézají? – na kterých nástupištích a přibližně v kterých místech!

Přitom tyto informace jsou pro zrakově postiženého, neřku-li nevidomého zásadní.

Pojďme si alespoň představit základní zkratky přístupnosti nejen pro zrakově postižené (na novém webu ČD je zřejmě nenajdete, musíte zapátrat na starý web ČD)

Abyste je nemuseli hledat, překopíruji sem tento článek o Přístupnosti stanic:

(značky přístupnosti pro zrakově postižené uvádím znovu – pro přehlednost a zapamatování, ostatní uvádím pro úplnost a také zejména pro to, že zrakové postižení může být leckdy kombinované s dalším postižením)

Přístupnost stanic pro zrakově postižené

Všechny nově rekonstruované stanice jsou vybaveny prvky pro zrakově postižené, kteří se tak zde mohou snadněji a bezpečněji pohybovat. Zejména se jedná o vodící linie a varovné pásy na nástupištích a tzv. hlasové majáčky, díky nimž se nevidomí a slabozrací mohou ve stanici lépe zorientovat.

Možné vybavení stanic pro zrakově postižené:

 • z1 = Stanice je vybavena pro zrakově postižené (akustické majáčky, štítek na zábradlí)
 • z2 = Stanice je vybavena pro zrakově postižené (vodicí linie)
 • z3 = Stanice je vybavena pro zrakově postižené (informační panely s hlasovým výstupem)

Přístupnost stanic pro vozíčkáře

Železniční stanice a zastávky mohou mít různý stupeň bezbariérové přístupnosti, který najdete v seznamu stanic a je uveden i v knižním jízdním řádu (označení symboly b0 až b2 a n0 až n4).

Stupně bezbariérové přístupnosti stanic:

 • přístup do budovy stanice (včetně přístřešku před povětrnostními vlivy) není bezbariérový (b0)
 • přístup do budovy stanice je bezbariérový včetně bezbariérově přístupné označené pokladní přepážky (b1)
 • přístup do budovy stanice (včetně přístřešku před povětrnostními vlivy) je bezbariérový (b2)
 • bezbariérový přístup není na žádné nástupiště (dle ČSN 73 4959) (n0)
 • bezbariérový přístup na všechna nástupiště (n1)
 • bezbariérový přístup na všechna nástupiště za pomoci zaměstnance (n2)
 • bezbariérový přístup na alespoň jedno nástupiště (dle ČSN 73 4959)  (n3)
 • bezbariérový přístup na alespoň jedno nástupiště za pomoci zaměstnance (n4)

Mobilní zvedací plošina

Ani po modernizaci stanic a zvýšení úrovně nástupišť nelze zajistit bezbariérový přístup u vlaků, které nejsou nízkopodlažní nebo nemají vlastní zvedací plošinu. V části stanic je tento problém řešen mobilní zvedací plošinou, která do takových souprav nástup a výstup vozíčkářů umožňuje.

Přístupnost stanic pro sluchově postižené

Ve stanicích přístupných pro sluchově postižené jsou kromě stálých jízdních řádů k dispozici i aktuální grafické informace o zpožděních, výlukách a mimořádných událostech. Tyto údaje se zobrazují prostřednictvím obrazovek či jiných vizuálních zařízení.

Možné vybavení stanic pro sluchově postižené:

 • stanice je vybavena pro sluchově postižené (indukční smyčka u pokladny) (s1)
 • stanice je vybavena pro sluchově postižené (elektronický informační systém) (s2)

Zahraniční:

Z GooglePlay (ale určitě i z AppStore) různé schématické plánky městských a příměstských doprav (S-Bahnů), ale třeba i aplikací pro městskou dopravu, např. Munich Map, München Navigator.

Bahnhof Visitors – plánky německých nádraží, například Mnichov.

 

Podobně vás neuspokojí konkrétními informacemi ani nová aplikace na stránkách SŽDC.

Vejdete do ní buď přes uvedený odkaz a nebo z výchozí stránky SŽDC nejvíce vlevo panel Cestující, kde jsou dvě tlačítka Najdi spojení a Stanice.

Formulář s editačním políčkem pro zadání názvu hledané stanice a potvrzovací tlačítko Hledat. (případně je zde i odkaz najít nejbližší při vyhledávání z mobilních zařízení – mobil, tablet s GPS a nebo výchozí ??? možná si pamatuje vaší výchozí stanici).

Zajímavější je rozšířené zadání (odkaz) – rozšíříte si volby formuláře o možnost výběru Kraje – editační políčko spojené s rozbalovacím seznamem a druhé políčko Služby, které sice nevypadá jako rozbalovací seznam, ale ťuknutím vpravo se rozbalí – nás asi nejvíce zajímá poslední volba z celého seznamu Vybavení pro zrakově postižené (informační panely s hlasovým výstupem).

Bohužel, když třeba zvolíte určitý kraj, např. Praha, která zde vystupuje jako samostatný kraj a nastavíte tuto volbu na Všechny služby, zobrazí se jen 10 prvních stanic.

 

Porovnání aplikací s informacemi o bezbariérovosti stanic pro zrakově postižené (ČD, SŽDC …)

stav k 7. 12. 2019 podle stránek SŽDC

Návod na obsluhu informačních panelů EZOP

Jiné zařízení jsou informační odjezdové panely, např. Brno hl. n. – zde jsou umístěny v hale nádraží při vstupu, v odchozím podchodu a na každém nástupišti.: Informují o odjezdech nejbližších cca pěti spojů a hlavně o místě odjezdu, tedy nástupiště/kolej.

Upozornění a několik poznámek od přátel spolupracovníků

(za doplnění informací děkuji Josefu Konečnému z Brna a Mikuláši Kopasovi)

Seznam není zdaleka úplný. Mluvícími infopanely jsou myšleny tzv. EZOPy nebo jiné infokiosky, které jsou třeba v Brně-Modřicích, v Praze-Holešovicích. SŽDC ale tu zřejmě neuvádí hlasové odjezdové tabule v podchodech, halách nebo na nástupištích.  V některých stanicích v systému PID a IDS JMK přebírají panely úlohu panelů na nádražích v tom smyslu, že jsou umístěny mimo prostor železniční stanice a přesto také ukazují odjezdy vlaků nebo zastávky. U PIDu je to třeba Kolín, kde jsou mluvící odjezdové tabule na fasádě nádraží nebo v IDS JMK v Brně-Modřice či v Břeclavi, kde poskytují sloučené informac e o vlacích i autobusech.

Jde o panely ELP (ovládání viz). Jsou to LED diodové tabule v zastávkách a stanicích zařazených do IDS JMK, kterých je už osazeno kolem osmdesáti. Informují o odjezdech vlaků i autobusů. Ty ale provozuje KORDIS, a proto nejsou uvedeny v seznamu SŽDC. (Josef Konečný, Brno)

Štítky s Braillovým písmem s informací o číslu nástupiště: umístěny bývají na zadní straně zábradlí nad i pod začátkem schodiště. Mimo to bývají i na zdi nad začátkem zábradlí a to ve zvětšené latince. Ale to platí jenom pro Brno – Dolní nádraží. Na Hlavním byly štítky jenom na zábradlích schodišť z haly do odjezdového podchodu a z něj na nástupiště.

Hlasové majáčky, které se spouštějí vysílačkou VPN: umístěny bývají nejčastěji nad vchodem z ulice do nádražní budovy, nad vstupem do budovy ze strany kolejí (event. V ose místa pro přecházení kolejí) a na nástupištích, nad střední částí schodišť do podchodu. První fráze uvádí název stanice, nástupiště a místo (příchod/odchod) Druhá pak uvádí informaci, jestli máš jít v podchodu doleva/doprava a další podrobnosti.

Lze porovnat s aplikací na stránkách ČD, která poskytuje dle mého více informací, ale je co do přístupnosti nevidomých trochu složitější, ale zahrnuje např. i další informace o vodících liniích.

Podle zdroje Mikuláš K. v následném seznamu chybí (uvedeny v závorkách):

Praha-Hostivař (štítky, majáčky odjezdové tabule v podchodu),

Hořovice – (odjezdové panely), aplikace ČD uvádí akustické majáčky a štítky na zábradlí;

Beroun (majáček, odjezdové panely),

Plzeň hl. n. – (majáčky, štítky), aplikace ČD uvádí informační panely

Liberec – (informační tabule EZOP), aplikace ČD: akustické majáčky a štítky na zábradlí

Žďár nad Sázavou – (mluvící infotabule v hale), aplikace ČD – akustické majáčky a štítky na zábradlí

Brno hl. n. (asi 8 mluvících informačních panelů, mluvící infopanely – uvidíme, co všechno přibyde, po rekonstrukci se otevírá v neděli 15. prosince 2019), aplikace ČD uvádí majáčky, štítky a vodicí linie

Modřice (majáčky a info tabule), aplikace ČD – vodící linie

Brno-Židenice (majáčky), aplikace ČD neuvádí pro zrakově postižené žádné,

Přerov (majáčky, štítky, mluvící odjezdové panely), aplikace ČD – vodící linie

Bohumín (majáčky), aplikace ČD – vodící linie

Ostrava-Svinov (majáčky), aplikace ČD neuvádí pro zrakově postižené žádné

Ostrava hl. n. (majáčky), aplikace ČD neuvádí pro zrakově postižené žádné

Třinec centrum (majáčky), aplikace ČD uvádí vodící linie

Praha-Libeň (majáčky), aplikace ČD uvádí vodící linie,

Český Těšín (majáčky, mluvící odjezdové tabule, štítky), aplikace ČD neuvádí pro zrakově postižené žádné

Opava východ (majáčky), aplikace ČD uvádí vodící linie.

Stanice, které jsou v modernizaci a budou mít pravděpodobně v tomto nebo příštím roce (tj. v období platnosti GVD 2019-2020) zrekonstruovány, budou mít nejspíše všechny prvky bezbariérvosti: Židlochovice, Litvínov, Praha-Vršovice, Neratovice-sídliště, Karviná hl. n., Hrušovany u Brna, Poříčany, Čelákovice, Kadaň, Karlovy Vary, Plzeň-Skvrňany, Písek-jih, Šakvice, Hustopeče u Brna.

Vlastní seznam SŽDC

Praha

Praha hlavní nádraží info panely + akustické majáčky a štítky na zábradlích
Praha-Holešovice info panely + akustické majáčky a štítky na zábradlích

Praha-Horní Počernice – majáček a štítky

Praha-Klánovice – majáček a štítky

 

Středočeský kraj

Český Brod – majáček a štítky

Hořovice – majáček a štítky

Kolín – info panely

Úvaly – majáček a štítky

Zdice – majáček a štítky

 

Jihočeský kraj

Sudoměřice u Tábora – majáček a štítky

Plzeňský kraj:

Chodová Planá – hlasové info tabule
Domažlice – hlasové info tabule
Holoubkov – hlasové info tabule
Kařízek – hlasové info tabule
Klatovy – hlasové info tabule
Kozolupy – hlasové info tabule
Nepomuk – hlasové info tabule
Planá u Mariánských Lázní – hlasové info tabule
Plzeň hlavní nádraží – hlasové info tabule
Plzeň-Křimice – hlasové info tabule
žádná stanice nemá majáček a štítky

 

Karlovarský kraj

Lipová u Chebu – majáček a štítky

 

Liberecký kraj

Jablonec nad Nisou – majáček a štítky

Krásná Studánka – majáček a štítky

Liberec – majáček a štítky

Tanvald – majáček a štítky

 

Královéhradecký kraj

Bohuslavice nad Metují – info tabule, majáček a štítky,
Hradec Králové hlavní nádraží – info tabule, majáček a štítky,

Náchod – majáček a štítky

Trutnov – hlavní nádraží – majáček a štítky

Pardubický kraj

Choceň – majáček a štítky

Ústí nad Orlicí – info tabule,

Pardubice – hlavní nádraží – – majáček a štítky

Česká Třebová – – majáček a štítky

 

Kraj Vysočina

hlasová info tabule na žádném nádraží

Žďár na Sázavou – majáček a štítky

 

Jihomoravský kraj

hlasová info tabule na žádném nádraží

Adamov – majáček a štítky

Blansko – majáček a štítky

Brno-hlavní nádraží – majáček a štítky

Brno-Chrlice – majáček a štítky

Brno-Královo Pole – majáček a štítky

Brno-Slatina – majáček a štítky

Bzenec – majáček a štítky

Hodonín – majáček a štítky

Hrušovany u Brna – majáček a štítky

Kuřim – majáček a štítky

 

Olomoucký kraj

Brodek u Přerova – – majáček a štítky

Drahotuše – majáček a štítky

Grygov – majáček a štítky

Hranice na Moravě – majáček a štítky

Lipník nad Bečvou – majáček a štítky

Lukavice na Moravě – majáček a štítky

Mohelnice – majáček a štítky

Moravičany – majáček a štítky

Olomouc hlavní nádraží – hlasové info tabule + majáček a štítky

Zábřeh na Moravě – majáček a štítky

 

Zlínský kraj

Bojkovice – hlasové info tabule

žádné nádraží vybaveno majáčkem nebo štítky

 

Moravskoslezský kraj

žádná stanice vybavená hlasovými info tabulemi, majáčkem nebo štítky.

 

Zkuste si například najít Praha hlavní nádraží (ne zkratkou hl. n.)

Nahoře jsou dvě tlačítka: Informační tabule a Přístupnost stanice.

a pod tím v tabulkách ještě základní informace (které později – při odkliknutí Přístupnost stanice se k nim můžete dostat zpět přes tlačítko nahoře Detail stanice). Jsou to:

Pokud dáte odkaz Přístupnost stanice, získáte tyto v podstatě obecné informace (chybí mi bližší informace o lokalizaci objektů usnadnění) – opět formou tabulky – v levém sloupci piktogram v pravém textová informace:

Pokud byste měli novější než zde uvedené informace, prosím, napište. Bohužel oficiální zdroje jsou omezené a jak je vidět neúplné.

Seznam prvků přístupnosti SŽDC neobsahuje ani další prvky jako např. vodící linie nebo varovné pásy (vystouplé taktilní dlaždice). Např. Praha hl. n. nástupiště 1 až 4 budou mít varovnou linii na konci nástupišť na vítkovském, tj. severním konci nástupišť u kolejového přechodu.

 

Další informace:

Můžete se také podívat na příjezdovou nebo odjezdovou tabuli SŽDC – webovou verzi z aplikace např. NaVlak.

Vítám i to, že na řadě stanic se začínají objevovat fyzicky umístěné tabule v úrovni očí (Praha hl. n. nebo ještě lepší v Olomouci hl. n.), většinou v podchodech.

Také se mění číslování kolejí ve stanicích – dosud většinou průjezdové hlavní koleje bývaly první a druhá kolej. Nyní se budou koleje číslovat za sebou buď k budově nebo od budovy. Čísla nástupišť budou zachována, ale budou rozdělena na úseky – sekce.

M. K.: Stanice, které už přešly na princip kolejí z principu nástupišť- Plzeň hl. n., Beroun, Veselí nad Moravou, Poříčany, Hrušovany u Brna a Poříčany, ???: Karviná hl. n., a Praha-Vršovice. Židlochovice, Šakvice, Litvínov, Hustopeče a další nové zastávky a stanice budou už číslovány podle nové metodiky.

o přístupnosti různých druhů dopravy, prostorové orientaci a cestování (zrakově a zdravotně handicapovaných)