Náměstí Republiky – stanice metra trasy B

Stanice Náměstí Republiky na trase B leží mezi Náměstím Republiky a Masarykových nádražím.

Leží mezi stanicemi Florenc a Můstek, tedy mezi přestupními stanicemi v centru Prahy.

Sloupy prostupů nejsou až tak široké jako na jiných stanicích a také na koncích nástupišť se nesetkáváme se stěnami.
Nástuipiště stanice metra B Náměstí Republiky.

Má dva výstupy po eskalátorech – výstup na Náměstí Republiky do podchodu, poblíž Prašná brána, Obecní dům, Česká národní banka, obchodní centra Paladium a Kotva, Revoluční ulice, Dívadlo U Hybernů, Hybernská ulice, ulice V celnici, která spojuje oba výstupy z metra. Přestupy na tramvaje na Náměstí Republiky. Možnost odejít do ulice Celetné a k Staroměstskému náměstí.

Druhý východ je také do podchodu především k Masarykovu nádraží, křižovatka Havlíčkova, V Celnici, Na Florenci. Dále k Hybernské, Dlážděné, Opletalově a na opačnou stranu k ulici Na Poříčí, Zlatnické.

Jde o trojlodní stanici s 18 prostupy na nástupiště na obou stranách. V hloubce 40 metrů, 110 metrů dlouhá.

Stanice momentálně nemá žádné bezbariérové prvky, možná taktilní vodící linie, chybí výtah, vodící linie, majáčky – tuiším, že tam jsou, zvláště nahoře ve vestibulech stanic.

Stanice není uvedena mezi bezbariérovými na stránce DPP Praha.

Výstup k Masarykovu nádraží

Při příjezdu ze směru Florenc a Černý most:

po projití prostupem – vlevo do protisměru výstup do podchodu u Masarykova nádraží, vpravo do podchodu pod Náměstím Republiky.

Při příjezdu ze směru Můstek, Zličín po projití prostupem do střední lodě stanice vlevo v protisměru východ do podchodu Náměstí Republiky, vpravo ve směru jízdy výstup do podchodu u Masarykova nádraží.

Kratší eskalátory a za nimi přímo a doprava na delší eskalátory, kterými vyjedeme do vestibulu na úroveň podchodu. Za eskalátory doleva, projít vestibulem stanice metra – dozhorčí vlevo, dveřmi do podchodu.

První výstup doprava – pevné schody. výstup do domu, poblíž bankomaty Fiobank a Moneta, vlevo dveřmi ven na Havlíčkovu ulici, naproti Masarykovu nádraží, k němu ale raději dalším výstupem z podchodu. Aktuálně chodník u domu byl rozšířen tak, že se stal součástí nástupního ostrůvku tramvají, není tu už ulice, kterou byste museli přecházet!!! Tedy z domu se dostanete bezpečně přímo ke kolejím tramvaje, na zadní část nástupiště – je dobré popojít vpravo dopředu, kde je také přístřešek a teprve dále označník tramvajové zastávky. Případná auta projíždějí po tělese tramvaje, tedy okolo zastávky tramvají.

Tento výstup využijete k přestupu na tramvaje směr Jindřišská – Václavské náměstí nebo Hlavní nádraží – Seifertova. Jde o linky:

3 Nádraží Braník

24 Kubánské náměstí

15 Olšanské hřbitovy.

Po Havlíčkově ulici vpravo dojdete na tuto křižovatku a vpravo se můžete vydat do Hybernské ulice, nedaleko je např. Lidový dům, sídlo České sociálně demokratické strany. Kdybyste na světelné křižovatce přešli Hybernskou ulici, stojíte na rohu hybernské a Dlážděné ulice. Dlážděnou ulicí se dostanete do prostoru k Senovážnému náměstí. Vede tuidy tramvaj a případná pěší trasa směrem k hlavnímu nádraží. Dojdete tudy do Jindřišské ulice k Jindřišské věži.

Ale vraťme se do podchodu stanice metra Náměstí Republiky. Druhý východ na pravé straně v pravém zadním rohu podchodu nás zavede do prostoru před Masarykovo nádraží. Jsme na druhé straně Havlíčkovy ulice a v přímém směru jdeme ke stanici tramvají a o pár kroků dále je vlevo hlavní vchod do Masarykova nádraží. Do toho lze vejít i postranním vchodem z prostoru u metra, který je potom orientačně složitější. Popis železniční stanice Masarykovo nádraží najdete i na tomto mém webu.

Pohled z protějšího chodníku na prostor - výstup z metra před Masarykovým nádražím. Vpravo je vidět označník tramvajové zastávky směr Bílá labuť nebo Náměstí Republiky.
Vstup do metra stanice Náměstí Republiky před Masarykovým nádražím.

Z tohoto prostoru někdy odjíždí náhradní autobusové doprava za vlaky.

Tramvajová stanice:

3 Kobylisy přes Bílou Labuť – Florenc – Karlín – Invalidovnu a Palmovku.

6 Palmovka přes Náměstí Republiky – Strassmayerovo náměstí – holešovické Výstaviště – Ortenovo náměstí a Maminy.

26 Divoká Šárka přes Náměstí Republiky – Strassmayerovo náměstí – Letnou – Hradčanskou – Dejvickou – Bořislavku a Červený vrch.

Východ lze využít i k cestě směrem k autobusovému nádraží Florenc, ale zde po pravém chodníku ulice Na Florenci bude probíhat stavební ruch, takže orientačně poměrně složité.

Tímto směrem lze jít po druhé straně ulice Na Florenci a k tomu můžete využít výstup z podchodu v levém zadním rohu podchodu. Po této ulici míjíte EMMA Expreso Bar a ve stejném domě Knihovna Ústavu české literatury a knihovna Etnologického ústavu a v dalším objektu knihkupectví  Odeon, dále je zde průchod domy směrem do pasáže, kterou projdete do ulice Na Poříčí k semaforům proti obchodnímu domu Bílá labuť. V pasáži Divadlo Archa, dříve restaurace U Rozvařilů.

Po ulici Na Florenci byste šli do oblouku doleva až ke křižovatce Na Poříčí.

Poslední východ z podchodu, který jsem si zatím nepopsali, je východ za dveřmi z vestibulu metra nalevo. Vede do havlíčkovy ulice před křižovatku s ulicemi V Celnici a Na Florenci. Poblíž bankomat Euronet a prodejna Hudy sport. Dále je možné dojít na křižovatku s ulicemi Na Poříčí – Zlatnická a doleva k Náměstí Republiky.

Pohled prostupem od jednoho nástupiště k druhému
Stanice Náměastí Republiky – nástupiště

Výstup z metra do podchodu pod Náměstím Republiky

Z nástupiště metra dlouhými eskalátory na úroveň podchodu. Vyjdete z vestibulu metra do podchodu.

Ve vestibulu metra je bankomat České spořitelny a Komerční banky,  veřejné WC, obchody, Rellay (vlevo), prodej uprostřed podchodu … relativně prostorný podchod víceméně bez sloupů.

Vpravo je výstup na prostranství před obchodní dům Palladium (bývalá vojenská kasárna), naproti přes Revoluční ulici obchodní dům Kotva.

Pohled na otevřené schodiště vstupu do vestibulu stanice metra Náměstí Republiky, který zrovna popisujeme.
Vstup do metra Náměstí Republiky od obchodního domu Palladium a Kotvy.

V tomto prostoru se konávají např. vánoční nebo velikonoční trhy. K tramvajové zastávce je potřeba se otočit o 180 stupňů a k rohu domu ulice Na Poříčí – Náměstí Republiky, resp. Revoluční a pár kroků za něj. Zastávka je vyvýšena schodkem nad úroveň chodníku.

6 Palmovka

26 Divoká Šárka

15 Kotlářka přes Dlouhou ulici – Čechův most – Malostranskou – Malostranské náměstí – Újezd a Anděl.

Další východ z podchodu – za dveřmi z vestibulu doleva – výstup na prostranství Náměstí Republiky směrem k celnici, dnes divadlu Hybernia ve stejnojmenném domu U Hybernů. Naproti Obecní dům a Prašná brána a za ní Celetná ulice, která vás zavede na Staroměstské náměstí a nebo ulicí Na Příkopech k Můstku. Pokud přejdete Habernskou ulici, stojíte před Českou národní bankou, můžete projít Senovážnou ulicí na Senovážné náměstí nebo k němu můžeme projít pasáží v domě České národní banky. Lze se také vydat Hybernskou ulicí směrem k Masarykovu nádraží.

Pohled k nedaleké tramvajové zastávce do ulice Na Poříčí ve směru Bílá labuť nebo Masarykovo nádraží. Také v tomto směru je ostrůvek sice součástí chodníku, ale je vyvýšen na asi dvou schůdcích. Je zde i přistřešek a poměrně málo místa. Na vymezenou tramvajovou zastávku se dostanete bez přecházení ulice. I v protisměru zastavují tramvaje přímo u nástupiště tramvaje. Nemusí se přecházet ulice.

Orientačně z východu metra k této zastávce je poměrně složitý, protože je umístěn uprostřed plochy, na které bývají různé akce, tržiště. Je třeba jít doleva k domu na rohu náměstí a ulice Na Poříčí 2/2020. Může se vám stát, že vejdete do ulice V celnici – je to taková špička domů. Ulicí V celnici byste se dostali k Havlíčkově ulici k Masarykovu nádraží. Je zde bankomat UniCredit Bank. Středem náměstí prochází kolejiště v oblouku z Revoluční do ulice Na Poříčí.

Poslední východ z podchodu metra je v přímém směru od dveří vestibulu, přes celý podchod do ulice U obecního domu. Kromě pevných schodů jako u dalších dvou východů, zde můžete využít i eskalátorů. Touto uličkou můžete projít na náměstíčko a Královedvorskou ulicí vlevo se dostat do Celetné ulice – do ní pak vpravo. A nebo doleva se otočit o 180 stupňů  a vydat se k Obecnímu domu, k Prašné bráně a Na Příkopy, případně například k divadlu Brodway.

Na opačnou stranu tedy z podchodu vlevo o 180 stupňů a z uličky doleva – dojdeme k obchodnímu domu Kotva a dále pokračujeme ulicí Revoluční, kterou můžeme dojít až k světelné křižovatce s Dlouhou, případně až na Řásnovku a k Vltavě.

Více o stanici na Wikipedii

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *