Staroměstská – stanice metra A a okolí

Stanice Staroměstská leží v historickém centru Prahy, na Starém Městě. Je odsud blízko na Staroměstské náměstí, na Karlův most, do oblasti Starého židovského města, k objektům jako jsou Městská knihovna, Národní knihovna, Magistrát hlavního města Prahy, Filosofická fakulta na Palachově náměstí, Rudolfinum, UMPRUM, divadlo Říše loutek.

Stanice metra Staroměstská a okolí z DPP

Stanice je trojlodní, ražená. Není uvedeno, že by obsahovala nějaké prvky bezbariérovosti – nejsou vodící linie, bezpečnostní pásy, majáčky, výtahy

Při příjezdu od Můstku a Depa Hostivař je východ po eskalátorech ve směru jízdy, projdete tedy nejdříve prostupy do střední lodě a dáte se doprava, při jízdě od Dejvické a Nemocnice Motol naopak v protisměru jízdy, za prostupy do střední lodě doleva.

Eskalátorem vyjedete do otevřeného (bez dveří oddělujících vestibul od podchodu) vestibulu, který navazuje na podchod pod ulicemi Kaprova, Valentýnská.

Pokud projdete za placený prostor metra přímo, vyjdete na uliční úroveň k Filosofické fakultě do ulice Kaprovy. Schodiště je na uliční úrovni, otevřené. Tímto směrem po pár krocích dojdete na křižovatku ulic Kaprova – Křižovnická – doleva – 17. listopadu k vchodu do Filosofické fakulty UK (po schodišti na rampu a uprostřed dveře doprava, pod rampou probíhá úzký chodník, ale doporučuji raději i při pokračování po ulici 17. listopadu využít schodiště nahoru na rampu a pak znovu dolů) a směrem vpřed k Rudolfínu a na Mánesův most, který vás zavede na Malou Stranu.

Pokud jste prošli kolem Filosofické fakulty, přecházíte ulici Širokou a vlevo u ulice je výchozí zastávka autobusu 207 na Ohradu. Dál jdete ulicí 17. listopadu kolem budovy UMPRUM (Umělecko průmyslového muzea), ulice se stáčí kolem Židovského hřbitova doleva, přecházíte Břehovou ulici a na křižovatce ulic Pařížská (doprava) a naší 17. listopadu stojíte na náměstí Curieových. Pokud byste přešli po světelném přechodu ulici 17. listopadu, tedy vpravo, v přímém směru po vyjití několika schodů stojíte na rampě před Právnickou fakultou. Za Právnickou fakultou je Dvořákovo nábřeží a Čechův most, který by vás zavedl do oblasti pod Letnou.

Vraťme se však k výstupu z metra. Pro výstup směrem do Křižovnické ulice k tramvaji využijte raději východ vlevo od právě popsaného východu, tedy na zadní stěně podchodu. Východ je do domu, z kterého, když vyjdete, stojíte stále v Kaprově ulici, dáte se doleva a za levý roh do Křižovnické ulice, kde je světelný přechod k tramvajím:

2 Sídliště Petřiny

17 Vozovna Kobylisy

18 Nádraží Podbaba.

 

Na obrázku zastávka tramvají Staroměstská směr Karlovy Lázně.

Přejdete-li koleje, jste v zadní části zastávky tramvají do opačného směru:

2 Nádraží Braník

17 Sídliště Modřany

18 Vozovna Pankrác.

Pokud přejdete Křižovnickou až na chodník, stojíte před VŠUP, vchod za rohem z náměstí Jana Palacha, vlevo se můžete dát po chodníku ke kostelu sv. Františka z Assisi a to už jste na Křižovnickém náměstí, z kterého vpravo můžete zamířit na Karlův most.

Třetích východem z metra je výstup do domu v Kaprově ulici, vlevo směrem k Staroměstskému náměstí. Na pevné schodiště tohoto východu se dostanete tak, že za placeným prostorem metra zabočíte vlevo k levé stěně podchodu a vlevo na schodiště. Ze schodiště vlevo do dveří na uliční úroveň.

Otočíte-li se na ulici doleva, přijdete na roh a můžete se vlevo vydat Valentýnskou ulicí k ulici Platnéřské, za levým rohem na Mariánském náměstí sídlí Městská knihovna. Do ní je možné ostatně vstoupit už bočních vchodem, posledními domovními dveřmi v ulici Valentýnská.

Na Mariánském náměstí po přejití ulice Platnéřské je na levé straně Magistrát, vpravo pak objekt Klementina s Národní knihovnou.

K Magistrátu hlavního města Prahy je však výhodnější jít Kaprovou ulicí směrem doleva k první boční ulici, kterou je Žatecká. na rohu je dům s památníkem Jaroslavu Ježkovi, s modrým pokojem v prvním patře, zabočíte vlevo do Žatecké ulice a touto ulicí kolem Divadla Říše Loutek obejdete blok domů do Platnéřské ulice – po jejím přejití, jste u Magistrátu, vchod je za rohem z náměstí, vpravo se dostanete jinou cestou před budovu Městské knihovny v Praze.

Cesta na Staroměstské náměstí – na začátku stejně, vlevo do Kaprovy ulice, přes ulici Žateckou k ulici U Radnice na náměstí Franze Kafky, vpravo byste pokračovali na Malé náměstí (Malý rynek) a nebo pokud po přechodu přejdete ulici U Radnice, projdete přímo ke kostelu sv. Mikuláše, jste v severozápadní části Staroměstského náměstí, Pařížskou ulici máte po levé ruce a náměstí před sebou. K Staroměstskému orloji je výhodnější jít po přejití ulice U Radnice doprava a držet se vpravo stáčející se ulicí po Malém náměstí, jdete pod podloubím a po pár krocích stojíte přímo pod Staroměstským orlojem.

Příjezd a vstup do metra od tramvají:

Z výstupních tramvajových ostrůvků v zastávce tramvají Staroměstská přejdete na roh Kaprovy ulice (ze směru Malostranská a Právnická fakulta vzadu na ostrůvku přechod a vpravo přes koleje – světelný přechod), při příjezdu od Národního divadla vpředu u označníku přechod, po přejití na roh vlevo a za roh doprava. Vstup do metra v domě, po sestoupení po schodech do prostor podchodu – vestibulu metra pod úhlem zhruba 45 stupňů přímo k dozorčímu stanoviště. Zde jsou už slyšet eskalátory, kterými sjedete dolů do prostřední lodě stanice. Napravo směr na Můastek, Muzeum a dále na Depo Hostivař, vlevo ve směru Malostranská, Dejvická, Nemocnice Motol.

Pokud přijedete na Staroměstskou autobusem linky 207 od Ohrady a Florence, konečná zastávka tohoto autobusu je v ulici Široká, na boku budovy Filosofické fakulty. Tu nejlépe obejdete pokračování ve směru jízdy ulicí Široká doprava do Valentýnské a doprava stále podél budovy Filosofické fakulty do ulice Kaprova. Na tomto rohu, blíže k ulici je uliční pevné schodiště do podchodu vestibulu metra. Po sestoupení, slyšíte před sebou eskalátory, ke kterým popojdete v přímém směru mírně doprava, abyste nešli podél stěny do protisměru. Na pravé straně je před vstupem na eskalátory dozorčí stanoviště. Dole – doprava do centra, vlevo k Nemocnici Motol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *