Malostranská – stanice metra a okolí

Stanice Malostranská se nachází na levé straně vltavského břehu na okraji historického jádra Malé Strany. Z této stanice snadno dojdete na Malostranské náměstí, ale můžete sem dojet i jednu stanici tramvají. Dostanete se odsud ke Karlovu mostu a na Kampu, do vládních budov Úřadu Vlády ČR, Poslanecké sněmovny, Senátu a také do malostranských zahrad nebo směrem k Pražskému hradu. Protože jde o turisticky velmi exponované místo, popíšeme si zde kromě vlastního podrobného popis stanice metra i okolí stanice, kam lze ze stanice jít třeba na vycházku. Tento popis už samozřejmě nemůže být tak detailní, aby podle něho mohli jít samostatně zcela nevidomí, přesto si myslím, že může být i pro ně dobrou informační hodnotu. Stanice je i přestupním dopravním uzlem pro tramvaje a můžete zde přestoupit i na minibus k nemocnici Pod Petřínem, toto místo se může stát i dalším pěkným vycházkovým místem do oblasti Petřína a Pražského hradu.

obrázek z PDF dostupný na DPP Praha

Ani tato stanice není zatím příliš bezbariérová. Nejsou tu vodící linie, hmatný bezpečnostní pás, výtahy. Majáček je k dispozici dole na nástupišti a druhý navádí na chodníku k vstupu do stanice.

Jde o stanici trojlodní, raženou, výstup na jen na jedné straně střední lodi, ve směru na Depo Hostivař. Pokud přijdete z centra, musíte tedy projít prostupem do střední lodi a dát se vlevo po pravé straně k eskalátorům.

Vyjedete do vestibulu stanice. Ten je rozdělen dveřmi na placenou zónu a prostor neplaceného vestibulu, kde jsou např. veřejná WC (po pravé straně při východu z metra). Tyto vestibuly jsou v suterénu a na uliční úroveň se dostanete dalšími eskalátory vpravo. Jste v malém uličním vestibulu, doleva vyjdete ze dveří a po třech schodech sejdete na prostranství před Malostranskou stanicí. Je zde například malá kašnička s tryskající vodou. Doprava v letní návštěvnické sezóně (duben až září) můžete projít vrátky do Valdštejnské zahrady, která je součástí Valdštejnského paláce, v jehož objektu sídlí Senát ČR. Zahradou se dá projít až na Valdštejnské náměstí před budovu Senátu a zkrátit si tak cestu na Malostranské náměstí (přes náměstí doleva Tomášskou ulicí, podloubím, na křižovatce Letenská (tramvaje zleva) – Tomášská vpravo a jsme na Malostranském náměstí). V zahradě se v létě konají různé koncerty a slavnosti.

Stanice Malostranská je de facto součástí objektu Valdštejnské jízdárny, která slouží jako prostor pro pořádání různých výstav výtvarného především malířského umění. K vchodu byste se vydali za krátkými eskalátory z vestibulu stanice metra vpravo na jakési nádvoříčko, kde je možné i posedět. Tímto prostorem se dá projít i do Valdštejnské ulice (pozor, pokud budete procházet prostředkem, jsou tu žlutě neoznačené schody,: schod dolů a na druhé straně schod nahoru, raději po levém obvodě kolem Jízdárny) a vydat se po ní vlevo k Senátu. Po pravé straně směrem k Valdštejnskému náměstí Valdštejnskou ulicí jsou  velvyslanectví a paláce (Velvyslanectví Polska, Fürstenberský a Kolovratský palác), nad nimiž jsou zahrady (Velká a malá Fürstenberská zahrada, Velká a Malá Palffyovská zahrada a Ledeburská zahrada), které dosahují až k Pražskému hradu.

Po přejití Valdštejnské ulice vpravo (Valdštejnskou jízdárnu můžete docela dobře obejít i po chodníku) můžete jít dále do parku Holubička a vlevo pak na Staré zámecké schody, které vás vyvedou na Hradčanské náměstí nebo dále po Chotkově ulici (Klárov přechází plynule v tuto ulici), do kopce a do oblouku, vlevo pak do ulice Na Opyši nebo chodníkem Brusnicí do Jeleního příkopu a za Pražským hradem dojít až k Prašnému mostu a na druhé hradní nádvoří.


Ale vrátíme se na prostranství před stanici Malostranskou. Podél tří schodů, po kterých jsme sestoupili z východu z uličního vestibulu stanice, se vydáme k semaforu, k přechodu přes ulici Klárov. Tomuto náměstí před námi se také říká Na Klárově, protože na protější straně křižovatky Klárov – Nábřeží Edvarda Beneše stával na rohu Klárův ústav, dnes budova Českého geologického ústavu, uvnitř dochována původní ústavní kaple, dnes využívaná jako archiv ČGÚ.

Přejdeme ulici Klárov hned od prvního tramvajové ostrůvek vpravo, jsme v jeho zadní části odjíždí následující linky tramvají:

2 Nádraží Braník

12 Sídliště Barrandov

17 Sídliště Modřany

18 Vozovna Pankrác

20 Sídliště Barrandov

22 Nádraží Hostivař.

 

Pod přístřeškem na začátku tramvajové zastávky je mluvící informační panel, který lze spustit na povel z VPN.

Na protější straně, tedy po přejití kolejí jsme u označníku tramvají směr:

2 Petřiny

12 Výstaviště

17 Vozovna Kobylisy

18 Nádraží Podbaba

20 Divoká Šárka

22 Bílá hora

Pokud přejdete ulici Klárov, je před vámi travnatá plocha parku, vpravo se přes ní můžete dostat až na Mánesův most a na Dvořákovo nábřeží a náměstí Jana Palacha. Vlevo vás zavede k přechodu přes velmi širokou, ale semaforem neopatřenou ulici Edwarda Beneše – ulicí vedou i koleje. Přejitím byste se dostali právě k budově bývalého Klárova ústavu. Pokud půjdete dále po ulici Nábřeží Edwarda Beneše, přejdete drobnou ulici U železné lávky a dále pokračujete před Úřad Vlády ČR v budově bývalé Strakovy akademie.

Pokud chceme jít směrem k Letenské ulici, kterou jezdí tramvaj směrem k Malostranskému náměstí (z Klárova doprava), a dále přímo do ulice U lužického semináře (vpravo Vojanovy sady), vydáme se od metra zhruba pod úhlem 45 stupňů nalevo a najdeme roh prostranství před metrem na ulici Klárov a podél stěny stále přímo ke křižovatce Letenská – Klárov – U Lužického semináře. Po přejití ulice Letenská je vpravo Ministerstvo místního rozvoje a Letenskou ulicí bychom se dále dostali například k Ministerstvu financí a dále na Malostranské náměstí.

Příchod k metru: od tramvaje přejít na prostranství před metrem na ulici Klárov, tj. od tramvaje od Malostranského náměstí nebo Staroměstské vpředu u označníku, z opačného směru od Hradu, z Hradčanské, od Nábřeží Edvarda Beneše vzadu. Najít v přímém směru tři schody k budovy po pravé straně a vchod do metra pomocí majáčku o pár kroků dále. Vyjít po třech schodech, projít dveřmi horního vestibulu, hned vpravo na krátké eskalátory, jimi dolů do suterénu a pod úhlem 45 stupňů nalevo směrem ke dveřím do stanice metra a přímo k eskalátorům na nástupiště metra, do střední lodě, vpravo soupravy do centra: Můstek, Muzeum, Depo Hostivař, vlevo směr Dejvická a Nemocnice Motol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *