Muzeum A a okolí

Jde o přestupní stanici mezi trasou metra A (zelená) a trasou C (červená).

Stanice metra je umístěna v horní části Václavského náměstí, na jehož vrcholu stojí Národní muzeum, jeho původní starší budova a pod ním socha svatého Václava. Václavské náměstí zde protíná magistrála – ulice Legerova (magistrála směr hlavní nádraží a Florenc) a Wilsonova – Mezibranská (magistrála směrem na i. P. Pavova). Vyúsťuje z tohoto prostoru ulice Vinohradská a ulicí Washingtonovou se dostanete k hlavnímu nádraží.

Stanice je též východiskem pro cestu na Václavské náměstí a do Krakovské ulice, kde sídlí organizace nevidomých Mathilda a SONS.

Na tomto místě si popíšeme nástupiště a výstup z trasy A a přestup na trasu C.

Ve zvýšeném podlaží nad kolejiště ve východové chodbě je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.

Stanice Muzeum A je trojlodní s nástupišti oddělenými od střední lodi prostupy.

V prostorách nástupiště zatím nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.

K přímému výstupu ze stanice do vestibulu a podchodu pod Václavským náměstím použijete východ po pevných schodech, které vedou nad kolej ve směru Depo Hostivař. Dostanete se na ně z prostřední lodě stanice. Pozor na tomto nástupišti je v místě schodiště zkosený strop – museli byste však být vyšší postavy a jít po nástupišti podél stěny s prostupy.

Pokud přijedete ve směru Depo Hostivař, vystoupíte a nejdříve se musíte dostat prostupy do střední lodě a pak asi uprostřed na protější stěně s prostupy najít pevná schodiště nahoru. Výstupní schodiště jsou dvě – vpravo a vlevo, přičemž to pravé by se mělo používat především pro výstup, ale cestující to příliš důsledně nedodržují a tak se vám může stát, že i když využijete správně pravé schodiště pro cestu vzhůru, potkáte se na něm s cestujícími spěchajícími dolů – nebezpečí střetu. Po výstupu po pevných schodech se dáte vpravo a na tomto místě si už můžete spustit majáček z vysílačky VPN, oznamující směr jízdy eskalátorů, které vás vyvezou do vestibulu stanice metra, na úroveň podchodu.

Pro výstup ze stanice do podchodu se dáte nejdříve vlevo, projdete okolo dozorčího a pak skleněnými dveřmi. Tento vestibul je společný se stanicí metra C a můžete ho využít jako druhý, náhradní k přestupu na trasu C a to tak, že po vystoupení z eskalátorů se dáte přímo k pevnému schodiště, po kterém vpravo sejdete na nástupiště stanice metra C.

Pokud jste prošli skleněnými dveřmi do podchodu a chcete jít např. do Krakovské ulice, je třeba se zorientovat tak, že se vydáte několik kroků vpravo a vlevo se otevře dlouhá chodba se sloupy – před některými sloupy bývají stánky. Vpravo jsou obchody, vlevo jsou výstupy po pevných schodech na Václavské náměstí – první na chodník, po kterém je možné jít dolů po Václavském náměstí po pravé straně, další dva vyúsťují do prostoru k soše svatého Václava do středního pruhu Václavského náměstí, dříve a možná v budoucnu využívaném pro tramvajové zastávky. Až poslední východ napravo vede na chodník (výstup do domu), po kterém můžete jít po Václavském náměstí dolů po jeho levé straně a dojít k první příčné ulici, která je Krakovská. Do Mathildy nepřecházíte a jdete doleva. K SONS nebo do Knihovny zvukových knih musíte přejít a dáte se také vlevo podél domů, do mírného kopečka. K orientaci u dveří mezi podchodem a vestibulem metra vám může posloužit spuštění majáčku. Ten pro trasu C byste měli mít za svými zády.

Tak jak jste šli podchodem dozadu k poslednímu výstupu vpravo, můžete dojít do levého rohu podchodu při zadní stěně a tudy se vydat na povrch další odbočnou chodbou se schodišti, na pravé straně jsou veřejné toalety. Tímto východem se dostanete na levou stranu ulice Sokolská. Vlevo od vás je původní budova Národního muzea. Tuto trasu můžete použít k cestě do této budovy, ale po výstupu na uliční úroveň je třeba se otočit o 180 stupňů a mírně dolů a pak po nájezdu naopak nahoru k schodišti Národního muzea a po něm do vchodu.

Jiný výstup je také možný po projití dveřmi z placeného prostoru metra nalevo po pevných schodech, které vás zavedou na další rovnou chodbu a pak buď rovně k vstupu do nové budovy Národního muzea z suterénu nebo doprava k výstupu nalevo od staré budovy Národního muzea a směrem k tramvajím a na Vinohradskou třídu – parková cesta vás zavede ještě do dalšího podchodu. Míjíte přitom po levé straně směrem k ulici Vinohradská výstupní stanici výtahu přímo z nástupiště stanice metra A, který si právě popíšeme.

Rychlejší a snadnější výstup z nástupiště metra A do tohoto místa je dvěma souběžnými výtahy, které jsou dostupné v prodloužené prostřední lodi nástupiště ve směru na Depo Hostivař, tedy pokud přijedete z tohoto směru, musíte projít do střední lodi a dát se zpět v protisměru doleva, až přijdete k výtahům. Z opačného směru naopak, projdete do střední lodi a jdete stále dopředu.


Mapy.cz

Výtahy vás vyvezou na chodník na Vinohradskou ulici, po pravé straně máte starou budovu Národního muzea, výtahy jsou při okraji ulice, takže pokud se chcete dostat na směr k podchodu pod tramvajemi, které přijíždí k zastávce Muzeum z Vinohradské ulice, půjdete asi v 45 stupních doprava dopředu a najdete přirozenou vodící linii – trávník, cesta se pak sklání do podchodu pod Legerovu ulici (magistrála). Prvním výstupem nahoru a doprava a pár schodů dolů přijdete k zastávce tramvaje

11 Spojovací

13 Olšanské hřbitovy.

Pokud potřebujete jet těmito tramvajemi do opačného směru, musíte zde přejít tramvajovou trať a k označníku se po nástupišti stanice vydat doleva. Odjíždí odtud

11 směr Spořilov

13 Čechovo náměstí

 

Přestup mezi trasami metra A a C

K přímému přestupu na trasu C využijete z nástupiště trasy A eskalátory z prostřední lodě stanice Muzeum A ve směru Dejvická Nemocnice Motol, tedy pokud přijedete ze směru Depo Hostivař, projdete prostupem a půjdete ve směru vaší předcházející jízdy, tedy doprava. Pokud přijíždíte z opačného směru od Můstku a tedy ze směru Nemocnice Motol, projdete prostupy a obrátíte se doleva do protisměru. Tyto eskalátory zatím nemají instalovaný majáček, kterým byste zjistili eskalátor jedoucí nahoru – bývá to pravý nebo prostřední, eskalátory tu jsou vzhledem k intenzitě cestujících čtyři. Po výstupu z eskalátoru procházíte přestupní chodbou přímo a pak doprava, která vás zavede opět ke kratším eskalátorům, které vás vyvezou na nástupiště stanice metra C. Po výstupu z eskalátoru na úrovni stanice metra C, jste v přední části nástupiště ve směru na Florenc a Letňany, doleva přijíždí soupravy směr I. P. Pavlova, Kačerov a Háje.

Více o stanici a o parametrech výtahu nebo o tom, že nástup vozíčkářů a maminek s kočárky do prvních dveří soupravy metra je usnadněn v obou směrech nástupní rampou, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, se dočtete na stránkách DPP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *