Můstek na trase B, okolí a přestup

Stanice Můstek je stanicí přestupní. Kříží se tu trasa A směřující od Depa Hostivař do Nemocnice Motol a naše trasa B, která je níže, než trasa A. Stanice Můstek se nachází v dolní části Václavského. října náměstí, pod tzv. Zlatým křížem, tedy pod ulicemi Václavské nám. – Na Příkopech – Na Můstku.


Tato stanice je trojlodní, ale sloupy u prostupů nejsou až tak široké, jako u jiných stanic. Jsou zde taktilní bezpečnostní pásy, majáčky pro vysílačku VPN, rampy pro nástup kočárků u prvních vozů. Nejsou zde vodící linie.

Ze stanice se můžete dostat buď přímo eskalátory přes vestibul stanice, který je pod Jungmannovým náměstím a navazuje na něj podchod. Tyto eskalátory jsou dvoje – první dlouhé, potom přejdete na kratší, které vás vyvezou do prostoru podchodu. Ke kratším přejdete mezichodbou ve tvaru písmene L, tedy rovně a doprava. Eskalátory na nástupišti se nacházejí na konci nástupiště ve směru jízdy od Zličína a Národní třídy, vpředu při příjezdu od Černého mostu a Náměstí Republiky. K popisu východu z metra z tohoto vestibulu a podchodu se vrátíme později dále.

Další možnosti jsou: přestupní chodby a výstup na nástupiště trasy A a odtud ven – je rámcově popsáno v popisu stanice metra A. Možné je také vyjet výtahem přímo na Václavské náměstí, ale je potřeba přestoupit v druhé zastávce výtahu a mezichodbou, tedy rovně a doprav) a dojít k dalším výtahům, které vás zavezou před Adamovu lékárnu (Václavské nám. 775/8) na pravý chodník ve směru chůze vzhůru po Václavském náměstí. Výtah má spodní stanici v přestupní chodbě, do které vejdete vzadu z nástupiště při jízdě z Černého mostu, vpředu při jízdě ze Zličína. Po několika metrech při levé stěně tunelu najdete výklenek a když do něho vejdete, výtah máte po pravé ruce.

Pokud byste pokračovali touto chodbou dále, nejlépe jít naopak po pravé straně tunelu a na konci stěny se dáte vpravo do několika schodů. Pokračujete chodbou a máte možnost buď zabočit do první chodby napravo, pokud potřebujete být např. na nástupišti trasy A vzadu při cestě směrem k Depu Hostivař nebo naopak vpředu při cestě na Dejvickou a Nemocnici Motol, případně pro výstup přes nástupiště trasy A do prostoru vestibulu a podchodu pod Zlatým křížem (případně do ulice Provaznická) a nebo ještě popojdete přestupní chodbou dále a dáte se opět doprava, v případě, že potřebujete být vpředu ve směru Depo Hostivař nebo naopak vzadu při cestě na Dejvickou a Nemocnici Motol a nebo chcete vyjít z metra do vestibulu a podchodu uprostřed Václavského náměstí (Vodičkova – Jindřišská).

Po zabočení do chodeb vpravo se soustřeďte na eskalátory buď po pravé nebo levé straně – na jedné straně bývá jeden eskalátor, který ale někdy jede dolů, výjimečně nahoru a na druhé straně je dvojice eskalátorů, z nichž vždy jeden jeden nahoru (pravý) a jeden dolů (levý). Umístění je přitom zrcadlové. Při použití první chodby doprava je dvojice eskalátorů po pravé ruce, v druhé mezichodbě doprava je naopak dvojice eskalátorů po levé straně a jednotlivý eskalátor jezdí většinou dolů. Jednotlivé eskalátory se při cestě nahoru kříží a de facto jimi přijedete směrem na opačnou stranu, než bylo popsáno výše jako doporučení pro výstup.

Pokud byste eskalátory přešly, můžete jít mezichodbou zpět ke schodišti dolů na nástupiště stanice metra B – vpravo. Chodby zde tvoří jakýsi čtverec a i ze vzdálenější chodby se chodba vrací (doprava a doleva) k bližší přímější chodbě. Pro pochopení je lépe obrázek, buď schéma nebo tyflografické znázornění. Eskalátory poznáte podle hluku, ale i spuštěním majáčku.

Druhá cesta k těmto eskalátorům vede pevným schodištěm uprostřed nástupiště stanice metra B a pak chodbou, která se stáčí doleva – přímo dojdete k bližšímu výstupu směrem k výstupu na Zlatý kříž, zabočením doprava dojdete na nástupiště trasy A blíže východu doprostřed Václavského náměstí.

Popis nástupiště stanice metra Můstek A najdete na této stránce.

Popis podchodu pod Jungmannovým náměstím.

Jak se tam dostat, bylo popsáno výše – stručně ještě jednou: eskalátory na jedné straně nástupiště – vzadu ze směru od Národní třídy (na druhé straně nástupiště začíná přestupní mezichodba k výtahu a na nástupiště trasy A). Dvojí eskalátory – mezi nimi mezichodba do písmene L – tedy doprava.

Oba výstupy vlevo jsou na ulici Národní třída směrem ke křižovatce Spálená a Na Pernštejně a dále k Národnímu divadlu (po levé straně) nebo k Akademii věd a kavárně Slavia (po pravé straně). Ovšem to je daleko, lépe k tomu využít výstup na stanici Národní a případně dojet jednu stanici tramvají. Druhý výstup vlevo je výstupem do domu a je zde jen pevné schodiště, tento výstup můžete využít i při trasách směrem do Perlovy ulice, ale je třeba se na ulici dát doleva a na rohu opět doleva – jste na levém chodníku Perlovy ulice, která vede do ulice Rytířské a na Uhelný trh, první výstup je výstupem na chodník a jsou tu jak eskalátory, tak pevné schodiště.

K třetímu výstup z podchodu na Jungmannovo náměstí se musíte po opuštění placeného prostoru metra o 180 stupňů a hledat ho na konci podchodu po levé ruce. Vyjedete eskalátory nebo vyjdete po pevných schodech směrem k Baťovu paláci a Václavskému náměstí. Jungmannovu ulici máte vpravo za sebou, do ulice 28. října – se musíte otočit o 180 stupňů a vrátit se za roh doprava. Napravo od výstupu z metra můžete najít vstup do Františkánské zahrady, kteoru můžete projít do prostoru, kde se potkávají pasáže Světozor (doleva) a Alfa (přímo a vyjdete na Václavské náměstí, těsně pod křižovatkou Vodičkova – Václavské náměstí – je vpravo, směrem doleva je chodník směrem k Můstku).

K vstupu do stanice metra B Můstek:

přímým vchodem z Jungmannova náměstí – výše je popsán podchod, jen si musíte obrátit strany, vchod do metra je uprostřed podchodu – dá se obejít ze všech stran a je situován směrem k Jungmannově ulici, kratší eskalátory, mezichodbou – tentokrát doleva, delší eskalátory – nástupiště stanice metra B Můstek – vpravo směr Florenc a Černý most, nalevo směr Národní a Zličín.

Další možností je přes podchod a přes nástupiště stanice metra A buď z podchodu uprostřed Václavského náměstí nebo ze Zlatého kříže – z boční Provaznické ulice – souběžná s ulicí Na Příkopech.

Jednodušší je využít výtah od Adamovy lékárny – nutno přejít mezichodbou k druhému výtahu – druhý výtah zastavuje nejdříve na nástupišti stanice metra A a pak teprve při delší cestě zastaví v přestupní mezichodbě, vystoupíte z výklenku do chodby a dáte se doprava a přijdete na nástupiště – vlevo je směr na Florenc a Černý most, vpravo odjíždí soupravy na Národní třídu a na Zličín.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *