Karlovo náměstí – popis stanice metra B

Na fotce je pohled z parku na Karlově náměstí k Novoměstské radnici

Stanice Karlovo náměstí je umístěna v prostoru mezi největším pražským náměstím, kterým je právě Karlovo náměstí a prostorem ulice Na Moráni, u vltavského nábřeží. Tomu také odpovídají dva výstupy z metra. Nedávno prošla rekonstrukcí, takže nyní je možné využívat z nástupiště výtahy s přestupem a přestupní chodbou.

Dominantami Karlova náměstí je Novoměstská radnice, park, ČVUT jak přímo na náměstí, tak i v Trojanově ulici (ulice za Svatováclavskou pasážíú a vedle Palác Charitas, Faustův dům, nedaleké nemocnice – přímo na náměstí a nebo vedoucí z jižní části náměstí až na Karlov. Z náměstí vychází dvě velmi rušné ulice: Ječná s tramvajemi, Žitná – bez tramvají. V Resslově ulici hned pod Karlovým náměstím najdete pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje s památníkem hrdinů heydrichiády, kteří tu čelili svému zatčení.

Stanice Karlovo náměstí je trojlodní s prostupy. Má taktilní bezpečnostní pásy. Majáčky vám oznámí směr jízdy eskalátoru. Další majáčky jsou v přestupní chodbě mezi výtahy, na uliční úrovni a pravděpodobně i v podchodech před vstupy do vestibulu metra (neprověřeno). U prvních vozů, prvních dveří jsou rampy, které umožňují bezpečný nástup vozíčkářů, kočárků, seniorů – není tam mezera mezi vagonem a nástupištěm. Uprostřed stanice, v prostřední lodi najdete dva výtahy – dveře jsou proti sobě. Těmi vyjedete do mezichodby – směr, který se z nich dáte, je dán tím, který výtahem jedete, v každém případě do druhého směru jít nemůžete, protože tam je stěna, na níž jsou zamčené dveře s klikou, vstup do technických prostor. Přestupní chodba se lomí do písmena L a ještě do menšího úhlu, zavede vás ke konci placeného prostoru metra, projdete sloupky k dvojici dalších výtahů, které jsou už vedle sebe a těmi vyjedete na uliční úroveň do Václavské ulice. Vlevo je Václavská pasáž, přejitím ulice jste na rohu ulic Václavská a Trojanova a několik metrů směrem do Trojanovy ulice, stojíte před budovou ČVUT, kde sídlí centrum podpory studia Elsa. Uliční úroveň výtahů je opatřena majáčkem, stejně jako vedle vstup do Svatováclavské pasáže, kterou můžete projít na Karlovo námětí, k tramvajové zastávce Moráň. Při příchodu k výtahům jsou výtahy vlevo od vstupu do Svatováclavské pasáže. Ve Svatováclavské pasáži najdete různé obchody, restaurace, hned na začátku vpravo je proslavená prodejna pečiva.

Při výstupu výtahem se vlevo dostanete Václavskou ulicí do Ulice Na Moráni, kudy projíždí tramvaje. V přímém směru byste pokračovali dále ulicí Pod Slovany a mohli tak přijít k Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ještě dříve míjíte Ministerstvo zdravotnictví.

Od výtahů ve Václavské ulici doprava dojdete do ulice Resslovy proti chrámu svatého Cyrila a Metoděje. Vlevo je i přechod.

Jižní vestibul

Ale vrátíme se na nástupiště metra. Už jsme si řekli, že tu jsou dva výstupy z metra po eskalátorech. Dokončeme popis směrem do jižního vestibulu, který se nachází v podchodu pod ulicí Na Moráni, Palackého náměstí a do ulice Gorazdova, kolmé na ulici Na Moráni.

Pokud přijedete ze směru do Zličína a Anděla, dáte se ve střední lodi stanice do protisměru, tedy doleva. Pokud přijedete naopak ze směru od Černého mostu, tedy od Florence, Náměstí Republiky, Můstku, Národní třídy, dáte se po směru jízdy, tedy po vstupu do střední lodě stanice doprava. Majáček vám řekne, který eskalátor jede vzhůru. Eskalátor vás nevyveze až nahoru do vestibulu metra, ale musíte přestoupit z kratšího na delší.

Podchod je rozsáhlý, jsou tu sloupy, uprostřed krámky, ale dá se říci, že tu vzhledem k rozsáhlosti není tolik výstupů a tak by pro Vás mohl být podchod přehledný. Úplně první vpravo po opuštění dveří vestibulu metra je výstup po pevném schodišti do ulice Gorazdovy, boční ulice, kterou napravo můžete dojít k Ministerstvu průmyslu a obchodu a dále opět do Resslovy ulice.

Další druhý výstup napravo – pevné schody a eskalátor, který jezdí dolů (možná obousměrně, záleží na nástupu – ověřte si vysílačkou), je výstup na chodník do ulice Na Moráni – je zde restaurace nebo kavárna Black Dog Cantina a je před ní většinou zahrádka, u výstupu vlevo a dolů k ulici tramvajová zastávka Palackého náměstí, na chodníku je i strom, po chodniku dále k světelné křižovatce přes nábřežní ulici Rašínovo nábřeží, pod kterou vpravo jsou schody k přístavišti parníků. Pokud půjdete ve směru ulice Na Moráni, budete přecházet Vltavu přes Palackého most, po kterém jezdí tramvaje směrem k Andělu.

Z tramvajové zastávky Palackého náměstí odjíždí spoje:

tramvaje 2 a 3 Nádraží Braník (přes Vítoň – železniční most, kde je (nebo už jen bývala?) například i loděnice Univerzity Karlovy a dále Podolskou vodárnu)

dále tramvaj 10 Anděl – Sídliště Řepy a

16 Anděl – Kotlářka.

Opět se vracíme do podchodu. První dva výstupy napravo jsme si právě popsali. Třetí výstup vpravo opět po pevných schodech a jsou tu i eskalátory, které většinou jezdí dolů, nás zavede na Palackého náměstí, poblíž stanice tramvají

2 Sídliště Petřiny

3 Kobylisy

10 Sídliště Ďáblice

16 Ústřední dílny DP

K zastávce se musíte otočit o 180 stupňů a obejít podchod a vydat se mírně do kopečka ulicí Na Moráni. U tramvajové zastávky je přístřešek.

Z tohoto východu můžete také dojít k přechodu k tramvajím na Rašínově nábřeží – je pár metrů od světelné křižovatky a není na světelné signalizaci:

7 Radlická (zabočí doleva na Palackého most, směr Anděl)

17 Vozovna Kobylisy (k Národnímu divadlu a dále po nábřeží, k Právnické fakultě …)

Opakují se zde linky

2 Sídliště Petřiny a

3 Sídliště Kobylisy.

Pokud přejdete koleje, jste v zadní části ostrůvku tramvají:

opakující se 2 a 3 k Nádraží Braník

7 Nové Strašnice (přijíždí po Palackého mostě od Anděla)

17 Sídliště Modřany (přijíždí po nábřeží)

Pokud přejdete až na chodník, jste nad náplavkou, pobřežní cestou, na kterou můžete sejít vlevo a po ní se vydat podél Vltavy k Výtoni a pod Vyšehrad.

Poslední výstup z podchodu je víceméně v přímém směru – podchod není pravidelný obdélník, lomí se. Tímto východem se dostanete do parkového prostoru Zítkovy sady, doleva se dostanete mezi  Ministerstva zdravotnictví nalevo a Ministerstvo práce a sociálních věcí napravo.

Severní vestibul

Také do severního vestibulu, který je přímo pod křižovatkou Resslova – Ječná – Karlovo náměstí, se dostanete z nástupiště metra také i na této straně dvěma eskalátory – kratším a delším. Na vestibul stanice i tady navazuje podchod.

První východ (pevné schody i eskalátor) napravo po opuštění dveří uzavřeného vestibulu metra vede na chodník na roh křižovatky Resslova – Karlovo náměstí, vyjdete směrem k Moráni. Tenhle výžchod si i já pletu s východem na levé straně! Jde zde obchodní centrum Billa a dvě lekárny – nejdříve dr. Max a pak lékárna Na Moráni. U ulice je nejdříve výstupní a pak nástupní zastávka midibusu 148 I. P. Pavlova, který projíždí Karlov a nemocnice na Karlově – výhodné např. pro cestu do Všeobecné fakultní nemocnice 2 v jihovýchodní části Karlova náměstí (popis cesty dále, midibus má větší intervaly), odjíždí odsud i linka

176 ke Stadionu Strahov.

Dále po chodníku dojdete k Paláci Charitas, sídla KDU ČSL a Svatováclavské pasáži (vpravo do domu) a o kousek dál k přechodu bez světelné signalizace na konec tramvajového ostrůvku, další přechod přímo k označníku je až na křižovatce, je tu taktilní dlažba, ale ani tento přechod není světelný, dá se přes něj přejít na koleje až k parku a pak doprava k Faustovu domů a doleva k Všeobecné fakultní nemocnici. Z tramvajové zastávky Moráň odjíždějí travmaje směr Albertov nebo doprava do ulice Na Moráni. Jedou odsud linky:

2 Nádraží Braník (přístupnější na ní vystoupit už zmíněným výstpem jižním vestibulem), stejně tak jako v případě dalších linek

3 Nádraží Braník, Sídliště Modřany

6 Sídliště Barrandov

10 Sídliště Řepy

14 Spořilov

16 Kotlářka, Sídliště Řepy

18 Albertov – Vozovna Pankrác

24 Albertov – Náměstí Bratří Synků.

Dvěma posledními linkami můžete jet dolů k Botanické zahradě a do oblasti vysokých škol na Albertově, jako je např. ČVUT strojní a dopravní fakulta, lékařské fakulty, Přírodovědecká fakulta UK … a dále do Vršovic.

Druhý výstup z podchodu napravo se za prvními schody větví – větve tvoří téčko.

Napravo (pevné schody i eskalátor) vyjdete k zastávce tramvají Karlovo náměstí a odtud jezdí tramvaje do dvou směrů – směrem k Národní a směrem do Ječné a na I. P. Pavlova:

2 Sídliště Petřiny (směr Národní)

3 Kobylisy (směr Národní)

4 Kubánské náměstí (směr I. P. Pavlova)

10 Sídliště Ďáblice (směr I. P. Pavlova)

14 Vysočanská (směr Národní)

16 Ústřední dílny DP (směr I. P. Pavlova)

18 Nádraží Podbaba (směr Národní)

24 Kobylisy (směr Národní)

Tento výstup můžete použít i pro trasu k Všeobecné fakultní nemocnici, k její lékárně, případně k Faustovu domu … do parku náměstí vpravo od Ječné při pohledu z Karlova náměstí. K Faustovu domu projdete zastávkou až na konec chodníku ke křižovatce, přejdete přechod – ulici U nemocnice, kterou končí na jižní straně Karlovo náměstí. K Všeobecné nemocnici na adresu U nemocnice 2 (nemocnice má dvě sídla – přímo na Karlově náměstí 32 a U nemocnice 2) se vydáte ještě doleva do mírného kopečka. U nemocnice je i nemocniční lékárna a dále je stanice midibusu 148, který vyjíždí z Karlova náměstí a projíždí Karlovem na svou konečnou na I. P. Pavlova na ulici Sokolskou před Lékařský dům. Pro cestu od metra sem k nemocnici pro méně mobilní a třeba i pro nevidomé lépe jet midibusem.

Výstup z téčka doleva vede na roh ulic Ječná – Karlovo náměstí. Pevné schody i eskalátor. Poblíž je zastávka tramvají, které sem přijíždějí od I. P. Pavlova ulicí Ječnou a dále směřují buď na Moráň nebo na Národní:

4 Sídliště Barrandov (přes Moráň)

6 Palmovka (přes Národní)

10 Sídliště Řepy (přes Moráň)

16 Kotlářka – Sídliště Řepy (přes Moráň)

22 Bílá hora (přes Národní)

23 Královka (přes Národní)

Po chodníku nahoru, ulice po pravé ruce, můžeme dojít na světelnou křižovatku Ječná (pokračuje ve směru naší chůze) – Karlovo náměstí. Po přejití je na rohu lékárna, po chodníku vlevo dojdete k dalším lékárnám, ale především k vjezdu a vrátnici do další části Všeobecné fakultní nemocnice, Karlovo náměstí 32. Je zde například i očkovací centrum proti covid-19.

Na křižovatce doprava přes Ječnou ulici, dostanete se ke kostelu sv. Ignáce z Loyoly.

Nyní se seznámíme s výstupy po levé straně podchodu. První výstup vlevo po opuštění prostoru metra nás po pevných schodech zavede do Resslovy ulice, ale ne před chrám svatého Cyrila a Metoděje, ale na druhou stranu ulice. Po této straně ulice můžete dojít nejdříve k slavné obchodní akademii v Resslově ulici (studoval zde Jan Werich), dále k Jiráskovu náměstí (přes Resslovu ulici napravo) k Tančícímu domu a pak dále přes nábřeží na Jiráskův most. Poblíž po přejití ulic je výstavní síň a kulturní centrum Mánes.

Druhým východem z podchodu na levé straně, tak trochu v přímém směru, vyjdete po pevných schodech zavede do budovy ČVUT (přímo do interiéru budovy ne), resp. vystoupíme z ní na ulici: napravo je roh ulic Karlovo náměstí a Resslovy ulice – odtud se dostanete k pravoslavnému chrámu svatého Cyrila a Metoděje a dále přes ulice Na Zderaze, Ditrichova a Náplavní na Jiráskovo náměstí. Doleva po výstupu z podchodu metra na Karlovo náměstí je přechod bez světelné signalizace na tramvajový ostrůvek, odkud jezdí tramvaje ve směru na Moráň a dále buď na Albertov nebo na Palackého náměstí a nebo ve směru doleva do Ječné a na i. P. Pavlova. Jsou to linky:

3 Nádraží Braník (přes Moráň a Palackého náměstí)

18 Vozovna Pankrác (přes Albertov)

22 Nádraží Hostivař (přes I. P. Pavlova)

Pokračujeme-li dále po chodníku po Karlově náměstí, míjíme prodejnu Albert, míříme k ulici Myslíkova a dále v přímém směru do Spálené ulice, na křižovatku s ulicí Lazarskou (servis mobilů).

Shrnutí – nejvýhodnější trasy:

k tramvajím:

2 a 3 směr Nádraží Braník – jižní vestibul – podchod – druhý východ napravo, případně přejít na nábřeží a odtamtud jede též 17 až do Sídliště Modřany

k tramvajím směr Anděl – Sídliště Řepy

volil bych spíše vystoupit až ve stanici Anděl

 

směr Albertov, Botanická zrahrada, Vršovice

severním vestibulem, první výstup doprava, musí se jít dopředu, přechody na tramvajový ostrůvek bez světelné signalizace

k tramvajím směr Národní

severním vestibulem – druhý východ napravo, na téčku doprava a podél ulice s tramvají k zastávce tramvají

k tramvajím směr Ječná, I. P. Pavlova – do této stanice výhodnější dojet metrem trasou C. výstup severním vestibulem buď druhýn východem vlevo a pak na ulici vlevo a přejít přes silnici bez světelné sigtanlizace (pozor, některé tramvaje jedou na Moráň) a nebo jiné tramvaje jedou ze zastávky ze severního vestibulu druhý napravo, na téčku doleva.

K nemocnicím – Všeobecná fakultní nemocnice – na dvou adresách:

Karlovo nám. 32 pěšky východem severní vestibul druhý doprava, na téčku doleva, podél ulice na křižovatku, přejít silnici na světelnou signalizaci a doleva,

U nemocnice 2 – lze využít midibusu – výstup severním vestibulem, první doprava.

Zajímavost do budoucna

Plánuje se, že se na této stanici potkají metro B a tunelová část železničních tratí se stanicí Karlovo náměstí. Vlaky by tudy měly jet na Smíchovské nádraží a nebo směrem k Vršovickému nádraží, ale jestli se tak stane a Praha bude mít jako unikát „dvě nezávislá metra“, se dá těžko odhadnout.

Další weby:

Karlovo náměstí | Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dpp.cz) – stránka o bezbariérovosti stanice

Karlovo náměstí –Wikiwanda

V mé webové aplikaci Mapotic – Popis stanic a uzlů nejen pro zdravotně handicapované

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *