Nádraží Veleslavín – stanice metra a dopravní uzel

Nádraží Veleslavín je dopravní uzel pro přestup na autobusy, vlak – stanice se jmenuje honosně nádraží, ale železniční stanice představuje zchátralou budovu, ke které se musí zatím jít od metra k železničnímu přejezdu a k nádraží. V budoucnu se však plánuje rekonstrukce. Stanice je také východiskem k procházkám do Divoké Šárky a samozřejmě slouží obyvatelům sídliště na Červeném vrchu a na sídlišti Veleslavín.

Nástupiště se sloupy, uprostřed informační tabule a lavičky.

V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy (při příjezdu soupravy blikají, při pobytu soupravy ve stanici svítí – bledě modře) a ve stanici jsou vodící linie.

Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.

Do vestibulu se lze dostat eskalátory nebo výtahem s mezizastávkou v podchodu. Výstup z výtahu není přímo na autobusovém terminálu, ale poblíž ulice Evropská a k autobusovému terminálu je nutné přejít přes přechod odjezdovou Veleslavínskou z autobusového terminálu. Poblíž je i výstup z podchodu po pevných schodech.

Ve stanici je jeden výstup a to v přední části nástupiště při příjezdu od centra. Nástup do výtahu je vpravo od eskalátorů. Nejdříve jedeme dlouhým eskalátorem, po té přejdeme na kratší eskalátor, který nás zaveze do podchodu. V krátkém úseku, kde končí placená zóna metra, mezi eskalátory můžeme využít i vodící linie, ale pozor, vodící linie nás vede do sloupu, nutná práce bílou holí, sloup obejdeme zleva. Pozor také v tomto prostoru na vodící linii v opačném směru při vstupu do metra – vede vás přímo do sloupku vymezující placenou zónu metra.

Na obrázku pohled z nástupiště k eskalátorům, vpravo výtah.

Po vyjetí druhým eskalátorem jsme v podchodu. Vpravo o 180 stupňů je zmíněná nástupní stanice výtahu v podchodu.

Nejfrekventovanějším východem je východ eskalátory na autobusový terminál, který je vlevo vpředu od výstupu z vestibulu. Najdeme ho zhruba pod úhlem 11 hodin doleva a vpřed. K překonání tohoto krátkého úseku podchodem od eskalátoru z metra k eskalátoru z podchodu je možné využít i další vodící linii, která se dvakrát láme v úhlu 90 stupňů, v místě druhého ohybu je umístěna ozvučená tabule s intervaly odjezdů tramvají a autobusů z této zastávky.

Na chodníku před námi jsou stanoviště autobusů, pouze stanoviště jedna je za našimi zády, tedy je třeba se otočit o 180 stupňů a obejít vstup do metra. Ze stanoviště 1 odjíždí některé spoje:

322 Kladno, autobusové nádraží (pozor jednou jsem odjížděl do Kladna, aut. nádr. i ze stanoviště 3, resp. jinou linkou, ověřujte si v Idosu)

323 Koleč

342 Slaný.

Popis trasy jsem z části čerpal i z velmi pěkného popisu na stránkách rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro zrakově postižené na Dědině , kde se dále uvádí popis trasy k autobusu směr Dědina:

Po výstupu z eskalátorů na uliční úroveň využijte po pravé straně krátké kovové zábradlí, podél zábradlí zatočte doprava, po pár krocích na levé straně vyhledejte hmatnou dlažbu, která označuje první dveře autobusu. Jde o stanoviště autobusu 2, odkud odjíždí linky:

119 Dědina a Letiště Václava Havla

225 Velká Ohrada

Ze vzdálenějšího stanoviště (po chodníku dál) odjíždí autobusy:

300 Kladno Energie,

330 Kladno, Havlíčkova nám., Libušín, Smečno

399 Kladno Energie.

 

 

Na citované stránce jsou dále popisy ze zastávek 119 Dědina a 225 Sídliště Dědina k rehabilitačnímu středisku.

Na protější straně ulice je příjezdová výstupní zastávka těchto linek.

Vzadu po výstupu z autobusu na chodníku je uliční odkrytý vstup do podchodu a v podchodu zhruba přímo mírně vpravo je vchod do vestibulu metra, respektive na první eskalátor, kterým sjedete do meziprostoru, kde teprve začíná placená zóna metra. Už výše jsem upozornil, že vodící linie v tomto prostoru vede do sloupku vymezující tento prostor. Po té sjedete delšími eskalátory na nástupiště a vpravo jedou soupravy do centra, vlevo na Petřiny a do konečné stanice Nemocnice Motol. Z podchodu na nástupiště  – z tohoto pohledu při příjezdu – můžete využít už zmíněný výtah, který se nachází vlevo od výstupních eskalátorů (pozor proud davu v protisměru). Podle fotky se zdá, že je k výtahu jakási nakloněná rovina dolů? ověřím při další návštěvě.

Ale vraťme se od dvou nejdůležitějších východů z podchodu k dalším. Další východ vpravo od vestibulu z podchodu, ještě dál než právě popsaný východ k výstupní zastávce, je východ na tramvajový ostrůvek linek tramvají 20 a 26 do Divoké Šárky. Po vystoupení z podchodu stojíme na konci ostrůvku.

Na tramvajovou zastávku do protisměru je trasa složitější, protože musíte vyjít východ na pravé straně vpravo, vedle výtahu nebo vyjet výtahem a přijít k světelnému přechodu přes Evropskou ulici, přejít ji na zastávku – ostrůvek tramvají, budete vzadu na ostrůvku. Jezdí odsud tramvaje:

2 Dejvická, Sídliště Petřiny

26 Dejvická, Nádraží Hostivař.

Další tedy už čtvrtý východ zleva z podchodu dál vpravo je východ na chodník po pravé straně Evropské ve směru na Veleslavín.

Pokud se otočíte k 180 stupňů, přijdete k ulici Vokovická a po jejím přejití jdete k tramvajové smyčce Červený vrch a dále směrem na sídliště Červený vrch.

Výstupem z vestibulu vpravo, podchodem přímo přijdete k obratišti autobusů u ulice Vokovická, odkud odjíždí autobusy:

225 Velká Ohrada (v tomto směru jízdy zajíždí a staví ještě přímo na autobusovém terminálu přímo u metra na druhé straně ulice)

300 Kladno, Energie

322 Kladno, autobusové nádraží

330 Kladno, Havlíčkovo náměstí

342 Slaný, žel. stanice

388 Slaný, Arbesova

389 Louny, Luna

Pokud Veleslavínovu přejdete a půjdete doleva, přijdete k zastávce autobusů směr

225 Nové Vokovice.

Sem přijíždí i autobusy ze Sídliště Na Dědině, kterým mohou přijet klienti rehabilitačního a rekvalifikačního střediska Dědina. Proto vám popíši i trasu z této zastávky k metru (za popis vděčím kamarádovi Petru Bayerovi, kterému tímto děkuji – sám tuto trasu zřejmě občas využívá):

Ze zastávky Nádraží Veleslavín v ulici Vokovická (linka 225 pokračuje dále do Nových Vokovic, proto nezajíždí k metru) se vrátíme v protisměru na křižovatku, přejdeme malou ulici K Červenému vrchu a pak zamířit k ozvučenému světelnému semaforu přes Evropskou ulici (doleva?), přejít ba zelenou širokou Evropskou s tramvajovou tratí  a pak do mírném kopečku stále podél Veleslavínské, která také překročila Evropskou a pokračuje dále k chráněnému přejezdu (ale až tam nejdeme), po levé straně je už zmíněný výtah, který vás s mezistanicí v podchodě doveze až na nástupiště stanice metra.

Vokovickou ulicí můžete pokračovat a přijdete na začátek přírodní rezervace Divoká Šárka. Do té lze také sestoupit za konečnou smyčkou tramvají Červený vrch.

K vlakové zastávce se můžete dostat nejlépe výstupem k autobusovému terminálu, tedy z vestibulu mírně vlevo, eskalátorem, nahoře na chodníku se otočit o 180 stupňů, jít k ulici Veleslavínova a pár kroků podle ní a těsně před chráněným přejezdem jít doprava k neobsazené budově železniční zastávky. Odjíždí odsud a přijíždí sem osobní vlaky směr Masarykovo nádraží nebo v opačném směru S5 a R45 Kladno-Ostrovec, S54 Středokluky, Slaný, R24 Rakovník.

V budoucnu se počítá s vybudováním přímého výstupu k nádraží z vestibulu stanice metra.

Hezká procházka je také vilovou čtvrtí za tratí až k Libockému rybníku a pod Evropskou ulicí k hřbitovu Vokovice-Liboc a dál k vodní přehradě Džbán a dále do Divoké Šárky.

Po levé straně Evropské nebo údolím Litovického potoka (dál za autobusový terminál) můžete dojít k hotelu Krystal a dále po Evropské k fakultám UK Pedagogické a FTVS.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *