Smíchovské nádraží – stanice metra B

Stanice metra trasy B leží mezi stanicemi Anděl a Radlická.

Fotografie nástupiště stanice metra Smíchovské nádraží směrem z centra na přední pevné schodiště, kterým se dostanete do vestibulu a k výstupu na ostrovní autobusový terminál městských linek nebo od výstupu na autobusovém terminálu či při příchodu z jižního nádražního podchodu od vlakových nástupišť. Na fotografii je vidět i možnost procházet nad nástupištěm metra po obvodové terase, po které se cestující dostane k vstupu do odbavovací haly vlakového nádraží.

Popis stanice je trochu složitější, protože jednak umožňuje přímý vstup do budovy vlakového nádraží Praha-Smíchov (to se bude v brzy rekonstruovat), autobusového terminálu, odjezdových stání  PID autobusů před budovou nádraží a také tramvajových nástupišť a dokonce i konečně tramvaje, tedy tramvajové smyčky. Stanice metra nemá klasický vestibul, je zapuštěna hluboko uprostřed a po jejích bocích vedou terasové chodby, ne však po celém jejím obvodu. Má de facto dva východy či vstupy a tři schodiště. Zadní schodiště při příjezdu z centra – pevné schody, doplněné šikmou schodišťovou plošinou, na kterou navazuje plošina, která umožňuje vozíčkářům se dostat ze spojovací chodby nad nástupištěm do prostoru obratiště tramvají.

Druhé dvouramenné pevné schodiště je zhruba v poslední čtvrtině nástupiště při příjezdu z centra a po výstupu na terasu je možné směřovat na jednu stranu do odbavovací budovy nádraží, na druhou stranu do podchodu pod ulicí Nádražní a k východu vpravo na zastávku tramvají směr Anděl a nebo ještě dál vlevo k výstupu na chodník Nádražní ulice, proti nádraží, kde se nachází výstupní stanice některých autobusových linek, které zde končí, zejména linek PID.

Třetím výstupem nebo chcete-li vstupem je pevné schodiště vpředu při příjezdu z centra. Tímto schodištěm se dostanete do vestibulu stanice, z kterého můžete jít přímo na ostrovní terminál linek autobusů městské dopravy a nebo tudy přicházíte buď od výstupu z autobusů, které zde končí a jejich výstupní stanice je na tomto autobusovém terminálu  a nebo tudy přicházíte z jižního podchodu od nástupišť vlaků – i zde jsou všude pevné schody. Také je možné po vyjití po pevných schodech doprava a otočce o 180 stupňů projít nad kolejištěm metra po terase zpět ve směru jízdy z centra k vstupu do odbavovací budovy nádraží, ke které vede, jak jsem si již uvedli, dvouramenné schodiště z poslední čtvrtiny nástupiště. Z terasy byste zabočili vlevo a buď přímo na eskalátory, které navazují po vyjetí na podchod k vlakovým nástupištím – pozor je tu několik schodů dolů a nebo doprava po eskalátorech do odbavovací budovy nádraží. Po vyjetí eskalátory se můžete vydat nalevo k pokladnám nebo napravo ven z budovy, kde je na chodníku několik autobusových stanovišť příměstských linek PID. Tato stanoviště jsou po vyjití z budovy směrem doprava.

Tento popis platí i pro výstup po už zmíněném dvouramenném schodišti, ale záleží po kterém rameni vystoupáte. Pokud vyjdete pevné schody v protisměru jízdy z centra, jdete doleva k nádraží a doprava k tramvajím a na druhou stranu Nádražní ulice.

Orientaci myslím příliš neusnadňuje ani dostupný plánek ze stránek DPP.

Schéma stanice metra Smíchovské nádraží ze stránek Dopravního podniku Praha. Jde spíše o schématický pohled z uliční úrovně.

Nástupiště metra je z větší části bez sloupů – sloupy jsou mezi zadními schodišti, pouze tu je relativně nebezpečný prostor vedle dvouramenného schodiště v přední části nástupiště při čekání na metro směrem do centra a Černý most. Jednak jde o to, že je zde v obou směrech zúžené nástupiště, jednak pozor na prostor pod rameny schodů.

V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie. Na nástupišti není akustický majáček. Nástupiště je ze dvou třetin bez sloupů, ale vzadu z centra jsou schodiště a mezi nimi i sloupy. Okolo schodišť je zúžený průchod kolem kolejiště, proto zvláště zde dávejte pozor.

Vestibul stanice je pod úrovní ulice.

Tato stanice nemá výtah. Místo výtahu tu jsou již zmíněné dvě šikmé zdvižné, či spíše pohyblivé plošiny, protože jsou využívány i ve směru dolů. Vozíčkář najede na plošinu, oddělenou od pevného schodiště, stiskne tlačítko a vyjede nahoru nebo sjede dolů na nástupiště. Popojede k dalšímu schodišti a stejnou šikmou zdvižnou plošinou se dostane až na uliční úroveň k smyčce tramvají. Pro zrakově postižené nehrozí žádné nebezpečí, že by se mohli dostat do dráhy jedoucí plošiny, protože „dráha každé plošiny je oddělená skleněnou stěnou od pevného schodiště a nástupy jsou vybaveny optickými zábranami upozorňující hlasovým signálem na vstup do jízdní dráhy plošiny. Prostor plošiny je vybaven automatickou zábranou, zamezující její opuštění mimo prostor nástupů. Při používání plošiny je nutno dodržovat návod k obsluze, který je umístěn v horní a dolní stanici a na štítu plošiny.“ Více z hlediska technických parametrů a dalších informací dozvíte o této plošině na stránkách DPP.

Ještě je možná dobré zmínit, že „Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra. “

Pokud vidíte na obrázky a trochu i před sebe a kolem sebe, určitě vám kromě poměrně složitého popisu pomohou fotky z Mapy.cz, které popíšu a můžete se podle nich orientovat.

Tato fotografie byla pořízena z horní hrany pevného schodiště, u kterého je vlevo zachycena dolní část dráhy šikmé zdvižné plošiny pro vozíčkáře. Všimnout si můžete i prostoru na nástupišti, kde až je nástupiště stanice bez sloupů najdete několik sloupů podpírajících terasu dvouramenného schodiště „uprostřed“.

 

Nástupní místo na zdvižnou šikmou plošinu s dispečinkem stanice v horní části schodiště. Chodící cestující musí obejít stanoviště dispečera, otočit se doleva o 180 stupňů. Vzadu je vidět navazující schodiště, které vede na uliční úroveň a je také vybaveno zdvižnou šikmou plošinou.
Výstup z metra směrem do nádražní budovy – z terasy (dvouramenného schodiště) – přímo eskalátory do podchodu k vlakům (pokladny nalevo), za rohem vpravo eskalátory doprostřed odbavovací haly nádraží a nahoře doprava ven z budovy na Nádražní ulici k odjezdovým stanovištím příměstských autobusů PID.
O pár kroků dál, zpoza rohu vpravo se objeví ještě jedna dvojice eskalátorů – nahoru a dolů. Tudy jedete, pokud chcete vyjít z nádraží na Nádražní ulici, např. k stanovištím příměstských autobusů. Rovně jdete na eskalátory, které vás vyvezou do odbavovací haly před podchod k nástupištím. Vpravo pokladny. Ukážeme si na dalších fotkách …

Popis výstupu k uliční úrovni

K pochopení nám může pomoci plánek z ROPIDu:

Plánek dopravního uzlu kolem stanice metra B Smíchovské nádraží 21-10-2022 ze servru ROPIDu.

Problém je, že stanice se nachází zčásti pod ulicí Nádražní. Pokud potřebujete k tramvajím směr Anděl, event. Lihovar, Hlubočepy nebo Barrandov, nabízejí se tu dvě cesty:

 1. je třeba vystoupit zadními schodišti z nástupiště metra na terasu a najít podchod. Tento popis může být složitý, protože k výstupu máme tři schodiště – dvouramenné v zadní třetině nástupiště a zadní schodiště – obojí myšleno ve směru jízdy z centra. Od Zličína samozřejmě opačně, tedy vpředu. Pro zjednodušení bych zvolil výstup po zadním schodišti, u kterého je vpravo už popsaná zdvižná šikmá plošina. Vystoupíme po schodišti a dáme se doprava na terasu nad kolejí směr centrum. Asi uprostřed terasy mezi východy z tohoto a dvouramenného schodiště, tedy spíš půjdeme podél levé zdi a najdeme schodiště doleva. Je tu asi dvakrát 10 schodů a vydáme se podchodem pod Nádražní ulicí. Je potřeba vyjít vpravo na ostrůvek tramvají směr Anděl. Je zde několik sloupků a jste u označníku této zastávky. Pokud potřebujete do opačného směru, musíte přejít koleje na protější ostrůvek zastávky tramvají – jste vzadu a je třeba dojít vlevo dopředu. Ostrůvek je poměrně dlouhý, vejdou se sem dvě soupravy tramvají a široký. Je zde i přechod na chodník budově nádraží.
 2. Druhý východ k tramvajím je na konci ostrůvku směr Anděl – chybí tedy východ na ostrůvek směr Lihovar Zlíchov. Sem se dostanete po pevných schodech vpředu ve směru z centra na nástupišti stanice metra, projdete prosklenými dveřmi a vydáte se vlevo po schodech. Schodiště je široké, uprostřed je mohutný sloup, schodiště je rozděleno na dvě. Po té se dáte doleva a dlouhou chodbou dojdete k dalšímu schodišti (pevné schody). Vyjdete, jak už bylo uvedeno na konci tramvajovém ostrůvku směr Anděl – i ten je široký a dlouhý. Pokud chcete jet směr Lihovar Zlíchov, Hlubočepy nebo Barrandov, musíte přejít koleje tramvají vlevo. U výstupu je několik sloupků, které podepírají přístřešek. Pokud byste pokračovali v přecházení z ostrůvku je tu přechod a dostanete se k nádražní budově, k první zastávce autobusu před nádražní budovou – je vpravo. Tato cesta je dle mého výhodná, pokud jedete v soupravě vpředu z centra a nebo chcete přestoupit na tramvaj směr Lihovar Zlíchov. (dlouho jsem o tomto výstupu vlastně sám ani nevěděl)

Pokud chcete jít až na pravý chodník Nádražní směr Anděl, jdete podchodem dál a výstup je vlevo. Je zde pevné schodiště, stejně jako k tramvajím. Tento výstup na chodník se používá spíše jako vstup do metra od výstupní stanice některých autobusů, které zde končí – ne všechny tady ale mají výstupní stanici, některé autobusy zajíždí blíže k metru, respektive k nádražní budově, až na autobusové obratiště. Zjistíte to tak, že před vystoupením se autobus otočí o 180 stupňů. Na Mapy.cz se udávají i noční linky 901 na Anděl a 907 na Praha Letiště.

Možný výstup z nástupiště metra do tohoto podchodu je i z dvouramenného schodiště. Na terase je potřeba jít na druhou stranu, než je vstup k eskalátorům do odbavovací haly smíchovského nádraží, zahnout doleva, držet se při pravé zdi a uprostřed chodby najdete už zmíněné schody do podchodu.

Pokusil jsem tuto složitou situaci zachytit na video, které začíná na terase, ukazuje nejdříve výstup po levém rameni dvouramenného schodiště, je vidět také příjezdová kolej od centra. Po výstupu se přesouváme doleva po terase, video zachycuje vstup do podchodu, ale prochází chodbou dál, jako kdybyste z podchodu přišli, např. od tramvaje z Barandova, tedy z podchodu po schodech, vpravo, držet se levé strany, na konci zábradlí terasy projít turniketovými sloupky, vymezujícími placený prostor nádraží, tedy doleva a hned doleva na schodiště – vlevo je nástupní místo na plošinu. My si najdete raději pravou stranu pevného schodiště a sejdeme dvoje schody na nástupiště. Vpravo, je kolej směrem na Zličín, vlevo je kolej s směrem do centra a na konečnou Černý most. Procházíme kolem koleje směr Zličín, vlevo je dvouramenné schodiště ze strany. Před sebou vidíme široké nástupiště a vzadu další výstupní schodiště směr autobusový terminál. Kamera se na závěr obrátí o 180 stupňů, aby zachytila a logicky uzavřela videoklip směrem na pravé rameno dvouramenného schodiště, kterým bychom se vrátili na terasu a které já často používám např. k chůzi k vlakům – nahoru a doleva, k tramvajím nahoru a doprava – tam, kam jsme si popisovali cestu na začátku. U videa je možné spustit titulky, které popisují přesně tohle, co jsem nyní vyložil.

Jak k tramvajové smyčce Smíchovské nádraží, případně k dočasné železniční stanici Praha-Smíchov severní nástupiště nebo dokonce až k ČSSZP v Křížově ulici a zpět k metru

Z této části vestibulu je také možné vystoupit k tramvajové smyčce Smíchovské nádraží, která leží při Nádražní ulici, při pohledu z ulice na nádraží vpravo. Východ po pevných schodech, které jsou i zde opatřeny svozovou plošinou pro vozíčkáře, se nachází u stěny terasy, naproti tedy na druhé straně, než je východ k tramvajím. Dostanete se sem buď po dvouramenném schodišti a zabočíte směrem k východu do nádraží, ale nepůjdete k eskalátorům, nýbrž se vydáte doprava, stěnu budete mít po levé ruce a asi uprostřed stěny je výstup vlevo a pak doprava ke schodišti.

Sem můžete samozřejmě dojít i ze zadních pevných schodů (ve směru od centra), za schody zahnete doleva a podržíte se pravé stěny. Asi uprostřed stěny mezi zabočením a východem na nádraží (také doprava) je možnost vyjít doprava a znovu doprava – de facto o 180 stupňů a vydat se po pevných schodech vzhůru.

Zastávka tramvají 9 a 21 na smyčce Smíchovské nádraží

Schody nás zavedou na chodník před smyčku tramvají. Vlevo je chodník, kterým můžeme dojít i označníku tramvají

 • 9 Vozovna Žižkov
 • 21 Sídliště Modřany

a pokud půjdeme ještě dál, půjdeme po levé straně Nádražní ulice směrem k Andělu, je tu malý parčík a po pár stech metrech jsou vlevo dřevěné schody, které vedou několika rameny na most přes koleje nádraží. Tudy byste došli k tzv. železniční stanici Praha-Smíchov severní nástupiště, ale ta se bude brzy rušit kvůli výstavbě domů v místě kolejiště – zruší se koleje. Sestup z mostu sem je po levé straně lávky, opět několik ramen schodiště a jste na poměrně zanedbaném místě této železniční stanice. Nastupuje se v kolejišti přes nástupní perónky. Jezdí odsud vlaky na trať po pražském Semmeringu do Hostivic a dále případně na Kladno a Lužné u Rakovníka. V sobotu odsud odjíždí historický motoráček Klubu železničních cestovatelů do Kralovic.


Pokud byste šli po lávce ještě dále, dostanete se do prostoru křižovatky Radlická – Dobříšská, kterou když přejdete přes světelné semafory (3 přechody, včetně odbočky Radlické), dostanete se k zastávce autobusu Křížová 120 směr Nádraží Radotín nebo 231  okružní směr na Knížecí a těmito autobusy můžete jet jednu stanici a vystoupíte před Českou správou sociálního zabezpečení – vchod je o pár metrů dál, výše a jsou před ním schody nahoru. Zpáteční zastávka je ze schodů dolů, vlevo k světelnému přechodu, přejít Křížovou a pár metrů doleva a opět počkat na autobus číslo 120. Tato cesta je pro nevidomé pohodlnější samozřejmě ze stanice metra Na Knížecí, já jako slabozraký, když jsem přijel autobusem na Smíchovské nádraží od Modřan, či z Brumlovky, bylo výhodnější se vydat přes lávku nad nádražím. Je otázka, zda po spuštění výstavby domů a dokončení budov tudy ještě lávka povede.

Autobusový terminál MHD v jižní části stanice

Poslední výstup z nástupiště stanice metra je vpředu v jižní části po pevných schodech (pokud potřebuje vozíčkář sem, musí zadním schodištěm plošinou a objet po terase nad kolejí z centra objet celou stanici). Dostanete se tak do jižního vestibulu stanice  směrem k autobusovému terminálu MHD a příchod do metra výstupním podchodem vlakového nádraží Praha-Smíchov a také výstup od některých linek autobusů, které mají výstupní stanici přímo na autobusovém terminálu před budovou nádraží.

Nejdříve se budeme věnovat výstupu z metra na ostrovní autobusové nádraží při Nádražní ulici.

Výše uvedený plánek je dle mého trochu nepřesný, neproporcionální, autobusový terminál MHD je trochu dále a nezahrnuje stanice po obou stranách ostrovního multinástupiště, a proto si vypomůžeme mapkou z mapy.cz

První zastávka vpravo po východu z vestibulu metra:

 • 118 Sídliště Spořilov
 • 172 Na Hvězdárně (Radotín)
 • 196 Kačerov
 • 197 Sídliště Písnice
 • 244 Sídliště Radotín

Další zastávka vlevo

 • 129 Radotín, Baně
 • 318 Jíloviště
 • 907 Baně

Další zastávka na levé straně

 • 397 Příbram, Drkolnov Podbrdská
 • 392 Dobříš, náměstí

Naproti zastávka vpravo:

 • 125 Skalka
 • 105 Smíchovské nádraží
 • 190 Na Beránku

(event. X 125 Jižní Město ve všední dny)

Zastávka zcela vpředu – vlevo:

 • 397 Příbram, Březové Hory,  rozcestí Zdaboř
 • 407 Písek, autobusové nádraží

Pokud přijedete některým z těchto autobusů, které tady končí, vystoupíte u zdi nádraží, vrátíte se zpět a najdete schody dolů do vestibulu metra. V přímém směru mírně vpravo najdete vstup do placeného prostoru metra (sloupky), za nimi pevné schody dolů. na nástupišti: vpravo směr centrum a dál Černý most, vlevo směr Nové Butovice a Zličín.

Pokud přijedete vlakem např. z Plzně, od Berouna, můžete jít z nástupiště vlakového nádraží dvěma podchody, buď předním, kterým se dostanete do haly nádraží – přímo proti výstupu z podchodu jsou eskalátory na terasu metra (podrobněji jsme si popsali výše). Můžete jít od vlaku také jižnějším, zadním podchodem, který se používá především pro výstup. Na konci podchodu sejdete dvoje pevné schody a doleva projdete skleněnými dveřmi do placeného prostoru metra – vlevo je možné jít po terase vestibulu stanice kolem obchůdků k dvouramennému schodišti, ale asi nejspíše využijete to, že uděláte ještě několik kroků a vlevo po pravé straně za prosklenými dvěrmi projdete turniketovými sloupky metra a můžete sejít po pevném schodišti dolů na nástupiště. Jde o stejnou cestu jako výše popsaná od autobusu, tedy dole – vpravo přijíždí souprava metra směrem do centra a na Černý most, vlevo pak do Nových Butovic a Zličína.

Popis autobusových stání Pražské integrované dopravy mířící z prahy ven před budovou nádraží.

Zopakuji, jak se sem dostat: z nástupiště metra po dvouramenném schodišti směrem do haly, eskalátorem doprava a po pár krocích najít po pravé straně dveře ven z nádražní budovy na chodník před budovu. Autobusová stání jsou zde vpravo a popíšeme si podle Mapy.cz směry odjezdů autobusů. (některé linky však odjíždějí z terminálu MHD – viz výše – dříve z postranních ulic)

Ale tedy od budovy stanoviště C:

 • 317 Dobříš náměstí, Mníšek pod Brdy, Dobříš náměstí
 • (318 Řitka ? podle plánku)
 • 320 Mníšek pod Brdy (Stříbrná Skalice), železniční zastávka Rymáně
 • 334 Psáry

Stanoviště D – vpravo dál po chodníku

 • 314 Nová Ves pod Pleší
 • 338 Štěchovice, Hradištko, Pikovice, Most
 • 360 Štěchovice, Sedlčany
 • 361 Dobříš, náměstí
 • 390 Rabyně, Nová Rabyně
 • 901 Skalka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *