Popis stanice Praha – Vysočany po rekonstrukci

V květnu 2023 byla víceméně dokončena rekonstrukce železniční stanice Praha-Vysočany.

Před nádražím Praha-Vysočany

Příchod k nádraží

Od metra B stanice Vysočanská, od tramvají 7 a 14 Nádraží Vysočany.

Z metra výstupem vzadu při jízdě z centra, vpředu při jízdě od Černého mostu.

Stanice metra Nádraží Vysočany popsána zde.

V horním vestibulu stanice je nutné jít vpravo k ulici Sokolovská. Je tady několik schůdků k chodníku – čím více od výstupních dveří metra, tím více schůdků – Sokolovská se svažuj. Tedy od metra cca asi v úhlu 45% na chodníku najdete přechod přes Sokolovskou. Vlevo od něho je zastávka tramvají 7 (směr Lehovec) a 14, která má na další zastávce, na náměstí OSN konečnou (smyčku). Specifikum této stanice je to, že nemá ostrůvek ale vystupuje se do ulice, na zvýšený pruh, auta při příjezdu tramvaje mají povinnost zastavit za ní, k chodníku už není žádný schod, obrubník – silnice a chodník je v jedné rovině. Na tuto zastávku přijedete tramvajemi ze směru od Balebenky, Palmovky, tramvaj 7 jede v trase Radlická – Anděl – Vršovice – Žižkov – Želivského, linka 14 Spořilov, Michelská, Albertov, Vodičkova, Vltavská, Dělnická a Palmovka.

Přejdeme po přechodu bez světelné signalizace koleje, přecházíme i tramvajový ostrůvek v opačném směru týchž tramvají do centra a silnici. Na těchto tramvajových zastávkách můžeme najít i nový digitální informační panel s možností zvětšení jízdního řádu (není ozvučený, tedy mluvící).

Přejdeme ještě druhý pruh Sokolovské a stojíme před budovou Dopravního podniku. K vchodu vedou schody. Na chodníku je velký vydlážděný asi QR kód nebo jeho nápodoba. Obejdeme tyto schody doprava a zabočujeme do Paříkovy ulice (na druhé straně je slavné železářství U Rotta, které se sem přestěhovalo z centra). Stoupáme touto ulicí, přecházíme vjezd do garáží, na konci ulice je cukrárna. Zde jsme už téměř před nádražím. Musíme se vydat přes ulici mírně doprava, je zde takový přednádražní prostor, doleva jde Přednádražní ulice. Před námi zeje přístup do podchodu nádraží – viz úvodní foto a po stranách tohoto portálu je vlevo vstup do místnosti s pokladnami a vpravo nejdříve Relay (8. 6. 2023 zatím mimo provoz) a WC – v nich je vlevo WC na euroklíč, je zde obsluha, ale také turnikety. Cena běžného WC je 10 Kč. Komunikační jazyk – ukrajinština, částečně čeština.

Podle mapy.cz trvá cesta od tramvaje 6 minut, tedy z metra počítejte raději s deseti minutami.


Místnost s pokladnami

Vchod je skleněnými dveřmi, nejsou příliš patrné, zasloužilo by si to nějaké reflexní označení. Pokladny jsou od vchodu 45 stupňů nalevo na protější stěně. Uprostřed místnosti jsou dřevěné lavičky. U vchodu po pravé ruce jsou automaty na kávu a potraviny. Přímo od vchodu na protější stěně jsou zamčené dveře, které vedou do původního podchodu stanice – možná bude někdy zpřístupněn. Pozor, vpravo od těchto dveří, tedy na stěně od pokladen napravo z pohledu od dveří, je velké zrcaclo – to může poměrně dezorientovat v místnosti, můžete do něho i narazit. Od pokladen se vydáte zpět pod úhlem 45 stupňů doleva, vyjdete dveřmi a dáte se vlevo do podchodu stanice.

 

Místnost s pokladnami na žst. Praha-Vysočany

Podchod a nástupiště

Podchod je široký, výstupy na nástupiště jsou po obou stranách. K výstupu můžete použít jak pevné schody na pravé straně, tak eskalátory (obousměrně) na levé straně (vpravo jsou eskalátory i pevné schody) a nebo vpravo výtah. Vlevo se chodí do sektorů A až C, vpravo do sektorů D až F, kromě posledního třetího nástupiště, kde je schodiště jen po levé straně a bez eskalátorů. Nejdříve je výstup na první nástupiště, neboli kolej 2 a 3. . Následuje druhé nástupiště s kolejemi 4. a 5. a u zadní stěny je vlevo výstup na nástupiště 3, kolej šestá. I na toto nástupiště jezdí výtah, který můžete najít na pravé straně v podchodu.

Informační tabule

První tabule je nahoře před vchodem do podchodu. Pro nás slabozraké je lépe využít informačních tabulí u každého schodiště na nástupiště – určitě vlevo, ale vpravo tuším, že také. U posledního nástupiště je tabule přímo na zadní stěně. Tabule jsou relativně ve výši očí, takže je většina slabozrakých přečte.

Nástupiště

Samotná nástupiště jsou z velké části zastřešená, kromě třetího pomocného nástupiště. Zastřešení samozřejmě předpokládá podpěrné sloupy. Jsou zde lavičky a okolo podchodů je zúžený průchod u obou kolejí.

Třetí nástupiště – šestá kolej

Z třetího nástupiště či přes toto nástupiště je možné odejít po několika schůdkách a momentálně poměrně rušnou ulici, ač se jedná o vedlejší ulici U vinných sklepů buď směrem na Prosek, tedy přes park pod proseckou estakádou směrem k stanici autobusu Nad Jetelkou, kde začíná Prosek – nebo směrem doleva – pozor, zatím tam není dobudován chodník – směrem k ubytovně a za ní pod viadukt pod tratí (vlevo) nebo k bobové dráze vpravo do parku a nahoru cestou k Prosecké ulici. Pokud půjdete pod viadukt, dostanete se k parku Podvinní – mezi Sokolovskou a tratí.


Cesta na Prosek od nádraží trvá zhruba 10 minut, ale pozor, je to do kopce.

Cesta z nádraží

Pokud přijedete na nádraží Praha-Vysočany, máte možnost se buď vydat na Prosek, právě popsanou trasou, pokud tam bydlíte a trasu znáte a nebo k Sokolovské ulici do Vysočan na další návaznou dopravu – tramvaj nebo metro, případně autobusy z terminálu Vysočanská u druhého východu z metra, směrem k náměstí OSN.

Sejdete do podchodu – buď pevnými schody nebo po eskalátorech nebo výtahem a záleží teď, kterým způsobem a kterým schodištěm jste se dostali do podchodu. Je třeba se zorientovat. Zatím jsem netestoval, zda jsou tady majáčky VPN – ty by tomu určitě pomohly. Vydáte se tunelem podchodu k východu do Paříkovy ulice a přejdete prostranství před nádražím v úhlu 45 stupňů doleva a najdete chodník u cukrárny v Paříkově ulici. Vydáte se po levém chodníku, mírně se svažující ulicí Paříkovou, přejdete vjezd u garáží a vystoupíte znovu na chodník a to už jste na rohu Paříkovy a Sokolovské před budovou Dopravního podniku. Obejdete jeho schody tak, že je máte po levé ruce a ulici Sokolovskou před sebou a pak po pravé ruce, najdete přechod, přejdete silnici, jste před kolejemi u označníku tramvajového ostrůvku tramvají 7 a 14 směr Poliklinika Vysočany, Kulturní dům Gong, Balabenka, Palmovka a tam se už tyto linky rozdělují ve svých trasách. Pokud přejdete koleje až na chodník, vpravo máte na chodníku označník pro zastávku tramvají 7 a 14 – čtrnáctkou byste daleko nedojeli, končí totiž na náměstíé OSN, což je jen jedna stanice, možné využít u méně mobilních osob pro přestup na autobusy terminálu u výstupu ze stanice metra Vysočanská směrem na náměstí OSN. Pak je nutné přejít křižovatku, resp. minimálně Sokolovskou – přechod vzadu, jde o provizorní zastávku tramvaje, takže se vystupuje na ulice, na silnici, nikoli do provozu, provoz na silnici je od stanice oddělen zábranami.

Na chodníku nalevo pod úhlem 45 stupňů je pod střechou vchod do vestibulu stanice metra Vysočanská. Je tu několik schůdků.

Před tramvajovou zastávkou tramvají 7 směr Hloubětín a Lehovec je prodejna Lídlu – dříve samoobsluha Rokytka.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *