Jiřího z Poděbrad - stanice metra a okolí

Stanice i podchod k vestibulu je znovuotevřena po rekonstrukci od 2. listopadu 2023. Bezbariérové výtahy do prostor stanice prý budou až na přelomu jara a léta 2024. Stanice se nachází na náměstí Jiřího z Poděbrad na hranici městských obvodů Praha 2 Vinohrady a Žižkov. Vévodí mu park u stanice, v které je na druhé straně náměstí moderní kostel Nejsvětější Srdce Páně, která byla postavena v letech 1928-32 srbským architektem Josipem Plečnikem a symbolizuje Noemovu archu. Náměstím prochází Vinohradská ulice, která kříží ulici Slavíkovu, procházející směrem nahoru přes ulici Slezskou poblíž Vinohradské vodárny. Pod touto světelnou křižovatkou je podchod, který navazuje na vestibul stanice metra.

Popis stanice

Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru. Stejně tak nahoře ve vestibulu stanice před eskalátory. Zde můžete tlačítkem 6 spustit informace z odjezdové tabule – přečte za jakou dobu Vám jedou zdola z nástupiště vlaky na oba směry. Přečte všechny vlaky směrem na Depo Hostivař a jeden vlak ve směru do centra a na Nemocnici Motol. Nefunguje tlačítko 5, které by mělo přečíst pouze jeden časově nejbližší vlak. Zde ve vestibulu stanice jsou také mezi dveřmi do vestibulu a eskalátory vodící linie a to v obou směrech – jak pro vstup, tak pro výstup.

Dolní část stanice

V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy. Nástupiště má koleje po stranách. Jde o trojlodní stanici s prostupy do střední lodě. Z nástupiště je výstup na jednom konci ve směru vlaku do centra. Při příjezdu z centra musíte tedy nejdříve vejít do prostřední lodě stanice a pak se dát do protisměru, kterým jste přijeli. Ve směru od Depa Hostivaře je výstup naopak směr ve směru jízdy. Pokud vcházíte do metra a sjedete eskalátory, tak nalevo jdete ke koleji do centra, ve směru na Dejvickou a Nemocnici Motol, doprava k nástupišti ve směru Želivského a Depo Hostivař.

Popis podchodu, majáčky, přestup na tramvaje

Jak už bylo řečeno, do vestibulu se lze dostat přes eskalátory a z něho po vodící linii do podchodu. Vestibul stanice je pod úrovní ulice a navazuje něj podchod.

Výstup E5

Po výstupu z vestibulu stanice metra vpravo k východu do ulice Slavíkovy ve směru k ulici Ondříčkova. K výstupu je k dispozici jak eskalátor, tak i pevné schodiště. Majáček nad tímto východem je s informací, jak se dostat k vstupu do metra.

Výstup E4

Z vestibulu metra vlevo o 180 stupňů a prvním východem vlevo se dostanete na ulici Vinohradská směrem k Floře – také zde je eskalátor pro směr nahoru a pevné schodiště. Výstup je zastřešen a je na chodník, po kterém můžete jít podél trávníku parku, dostanete se po něm po pár krocích k přechodu (vpravo při obrubníku ulice) k stanici tramvají směr:
  • 11 Spořilov
  • 13 Čechovo náměstí
  • 18 Vozovna Pankrác
Výstup E2
K tramvajím do protisměru musíte jinak: z vestibulu metra vlevo, po stoupající podlaze, zde je možné si spustit další majáček pro výstup a posledním tedy druhým východem na pravé straně podchodu na Vinohradskou ulici. Toto schodiště není zastřešeno a vede zhruba doprostřed chodníku. Vpravo k obrubbníku chodníku, momentálně se silniční pruh před tramvajovým ostrůvkem nemusí přecházet. Auta jezdí po tramvajových kolejích. Jezdí tudy tramvaje 1 a 11 Spojovací 13 Olšanské hřbitovy . Nad tímto schodištěm z podchodu je také další majáček pro VPN. Pokud jdete od tramvaje do podchodu a k metru, přejdete na chodník, najdete schodiště dál od obrubníku ulice, sejdete dolů, dáte se doleva, po svažité podlaze a asi po 20 metrech se nachází vchod do metra. To můžete zkontrolovat i VPNkou, kterou si můžete spustit v prostoru svažité podlahy podchodu. Najdete ho ais za 15 metrů od zabočení do podchodu, za schodištěm vpravo na Vinohradskou ulici.

Výstup E1

Po výstupu z vestibulu metra pod úhlem 45 stupňů doleva, téměř proti východu z metra se dostanete z podchodu do ulice Vinohradská směrem dolů k Václavskému náměstí, jdete podél fronty domů. Výstup nebo vstup je v domu. Pokud se po výstupu otočíte na ulici o 180 stupňů, přijdete na roh ulic Vinohradská a Slavíkova, do které zabočíte doleva. Ve Slavíkově ulici stojíte po levé straně a dále můžete jít přes ulici Mánesova (různé restaurace a kavárny) ke světelné křižovatce ulic Polská (vlevo) – Slavíkova (pokračuje za křižovatku) – Ondříčkova.
Pokud tudy vcházíte do podchodu, jsou tu pevné schody, dole – pokud půjdete přímo, přejdete šířku podchodu a jste pod pevným schodištěm směrem na Vinohradskou – popsali jsme si ho už výše, podešli jste Slavíkovu. K vstupu do vestibnulu metra se dostanete podle VPN přímo, ale míněno spíše pokud půjdete při levé straně uličky. Pokud po pravé straně chodby od schodiště a půjdete přímo, přijdete na schodiště na Vinohradskou. Vstup do vestibulu metra je hned vedle, vlevo.

Výstup E3

Poslední východ z podchodu je výstup z metra vlevo, svažitě nahoru k zadní stěně a východ vlevo. Vyvede Vás po pevném schodišti do domu na pravou stranu Vinohradské ulice směrem k Floře – fronta domů. Tato stanice zatím nemá výtah, ale už je budován. Bude mít výstup na Vinohradské v parku u chodníku směr Flora. Po rekonstrukci je stanice osazena nově testovanými tabulemi s černým podkladem (Čitelná Praha). Designově kromě nových eskalátorů nedošlo dle mého k větším změnám. V eskalátorovém tunelu zatím nejsou reklamy.

 

Co všechno se podařilo ve stanici revitalizovat

Najdete na webu DPP včetně fotek ze dne znovuotevření stanice.

Kromě nových eskalátorů, osvětlení, podhledů, kamenných obkladů na nástupišti dostala stanice také nový navigační systém a signál LTE i 5G.

viz titulek obrázku

 

Ve stanici probíhá také výzkum Čitelná Praha, která se snaží vyvinout a optimalizovat informační tabule. Průzkumu jsem se účastnil ve středu 7. února 2024 jako respondent. Kromě zdejších tabulí jsme diskutovali i o nových tabulích v soupravách metra – černý podklad, soupravě nade dveřmi tzv. jezevčík se seznamem stanic a nové schéma na skle vedle dveří.

Nové schéma metra a tramvají na černém podkladě z dílny Čitelná Praha, které jezdí testovně na soupravách metra linky A - některých a nad některými dveřmi.
Nové schéma metra umísťované na skle u dveří v některých soupravách metra linky A z dílny Čitelná Praha – testovací verze.
Horizontální jezevčík v některých soupravách metra, zatím na trase A
Horizontální jezevčík – návrh tabule nad dveřmi některých souprav (vozů) metra linky A z díly Čitelná Praha. Objevil jsem panel ale už i v soupravě linky B. Toto je starší grafická verze – bezbariérové stanice nejsou označeny, legenda v levém horním rohu – kolečko stanice s čárkou znamená, že stanice není zatím bezbariérová (z hlediska tělesxně postižených, tj. výtah – ne z hlediska zrakově postižených). Nově už jezdí tabule, kde jsou podtrženy stanice, v kterých je bezbariérost pro TP. Navrhoval sjem, aby vhodným piktogramem (panáček s bílou holí) byly označeny i stanice, které jsou bezbariérové z hlediska nevidomých, tj. jsou taktilní bezpečnostní pásy, hlasové majáčky pro vysílačku VPN a vodící linie buď přímo ve stanici (bývají spíše u ne trojlodních hlubinných) a nebo ve vestibulech od eskalátorů k východu.

 

Shrnutí

Taktilní nebo světelné bezpečnostní pásy, Vodící linie v metru, na žst. vodící linie včetně varovného pásu (z2), Majáček – směr eskalátoru a vstup do metra, u žst. (z1), Eskalátory / pohyblivý chodník, Trojlodní stanice s prostupy, Návazná povrchová doprava (bus, tram, vlak), Pevné schodiště až z podchodu
Odjezdové mluvící tabule: ano ve vestibulu stanice, tlačítkem 6
Veřejné WC – proti vstupu do vestibulu stanice metra, je hlášeno i z majáčku VPNky, tlačítkem 2 u vstupu do vestibulu metra.
V podchodě jsou pekárna a občerstvení (Pizza, chlebíčky …), Rellay

Výtah by měl být zprovozněn na přelomu jara a léta 2024.

Schéma stanice metra A Jiřího z Poděbrad a okolí podle PDF z DPP

 

Na okolí se můžete podívat také na mapy.cz

Původní oranžová tabule

Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.

Majáčky jsou i ve vestibulu, jak pro směr k nástupišti, tak i k eskalátoru k výstupu z prostoru metra na náměstí do ulice Slavíkova. (50.0772475N, 14.4491778E)

V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy.

Nástupiště má koleje po stranách. Jde o trojlodní stanici s prostupy do střední lodě.

Z nástupiště je výstup na jednom konci ve směru vlaku do centra. Při příjezdu z centra musíte tedy nejdříve vejít do prostřední lodě stanice a pak se dát do protisměru, kterým jste přijeli. Ve směru od Depa Hostivaře je výstup naopak směr ve směru jízdy.

Pokud vcházíte do metra a sjedete eskalátory, tak nalevo jdete ke koleji do centra, ve směru na Dejvickou a Nemocnici Motol, doprava k nástupišti ve směru Želivského a Depo Hostivař.

Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice v podchodu.

Po výstupu z vestibulu stanice metra vpravo k východu do ulice Slavíkovy ve směru k ulici Ondříčkova. K výstupu je k dispozici jak eskalátor, tak i pevné schodiště.

Z vestibulu metra vlevo a prvním východem vlevo se dostanete na ulici Vinohradská směrem k Floře – také zde je eskalátor a pevné schodiště, výstup na chodník, po kterém můžete jít podél trávníku parku, dostanete se po ní po pár krocích k přechodu (vpravo při obrubníku ulice) k stanici tramvají směr:

11 Spořilov

13 Čechovo náměstí

18 Vozovna Pankrác

K tramvajím do protisměru musíte jinak, z vestibulu metra vlevo a druhým východem na pravé straně podchodu na Vinohradskou ulici.

1 a 13 Spojovací

13 Olšanské hřbitovy

I na tuto zastávku musíte přejít přes přechod silnice Vinohradská (bez světelné signalizace).

Po výstupu z vestibulu metra pod úhlem 45 stupňů doleva, téměř proti východu z metra se dostanete z podchodu do ulice Vinohradská směrem dolů k Václavskému náměstí, jdete podél fronty domů. Výstup je z domu. Pokud se otočíte na ulici o 180 stupňů, přijdete na roh ulic Vinohradská a Slavíkova. Ve Slavíkově ulici stojíte po levé straně a dále můžete jít přes ulici Mánesova (různé restaurace a kavárny) ke světelné křižovatce ulic Polská (vlevo) – Slavíkova (pokračuje za křižovatku) – Ondříčkova.

Poslední dva východy z podchodu jsou po výstupu z metra vlevo k zadní stěně a východ vlevo vás vyvede po pevném schodišti do domu na pravou stranu Vinohradské ulice směrem k Floře – fronta domů. Od zadní stěny napravo je východ po pevných schodech na chodník Vinohradské ulice po její levé straně směrem k Vinohradské tržnici a dále k Václavskému náměstí.

Tato stanice zatím nemá výtah, ale v rámci avizované rekonstrukce dojde k jeho budování, leč opět se bude jednat o cestu dvěma výtahy s přestupní chodbou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *