Archiv autora: Miloš

Aplikace Datel Správy železnic – popis a přístupnost pro slabozraké a nevidomé

Otestoval jsem novou aplikaci DATEL od Správy železnic.

Navazuje na twittrový kanál Datel.

Co se týče přístupnosti pro nevidomé – je testována v SONS, možná v TyfloCentru Plzeň.

Článeček se věnuje jednak mým postřehům z hlediska slabozrakého a běžného uživatele, jednak popisu aplikace pro nevidomé a také upozornění na z mého pohledu chyby v přístupnost při čtení pomocí Talkbacku v Androidu nebo VoiceOveru v iOS (testováno v iPadu).

Pokračování textu Aplikace Datel Správy železnic – popis a přístupnost pro slabozraké a nevidomé

Přehled vytvořených Tyflomap v GoogleMaps

Tyflomapy – slepecké mapy, většina je zná jako plastické mapy, ale zde jsem si toto označení vypůjčil pro mapy, na kterých v běžně užívaných GoogleMapách zvýrazňují některé zájmové body nebo zakresluji linie a trasy. GoogleMaps nejsou mapy určené přímo pro pěší přesuny, navigace pro pěší je stále v testovacím režimu. GoogleMapy zakreslují především umístění firem (jak jinak od Google, je to spojeno s marketingem, reklamou) a jsou výborné pro navigaci autem, případně jinými hromadnými dopravními prostředky, méně vlakem a až v poslední řadě pro chůzi a už vůbec ne pro jakoukoli formu turistiky (pěší, cyklo apod.).

Tyflomapy více poslouží slabozrakým, ale i nevidomí si mohou mapu uložit do své aplikace Mapy v mobilním zařízení (mobilu, ať už iPhonu nebo Androidu). K bodům ve většině map přidávám dostupné popisy, které mohou posloužit k upřesnění, o jakou instituci jde a jaké vlastnosti z hlediska přístupnosti a bezbariérovosti, případně barirévosti má.

(Pokračování textu…)

European Disability Card - Evropský průkaz osoby se zdravotním postižením a evropský parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením

Zdroj: Nicole Fryčová, Facebook. skupina Modrý tulipán – příznivci zrakově postižených (6. září 2023 22:26) a tisková zpráva Evropské komise

budoucí evropská péčka (TP, ZTP, ZTP-P)

Evropská komise dnes (6. září 2023) předložila návrh směrnice, který usnadní lidem se zdravotním postižením přístup k právu na volný pohyb tím, že zajistí rovný přístup ke zvláštním podmínkám, přednostnímu obsloužení a právům na parkování při návštěvě jiného členského státu EU. Návrh Komise zavádí standardizovaný evropský průkaz osoby se zdravotním postižením a zdokonaluje stávající evropský parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Oba průkazy budou uznávány v celé EU.

Evropský průkaz osoby se zdravotním postižením
dle návrhu směrnice bude sloužit jako uznávaný doklad o zdravotním postižení v celé EU a umožní tak rovný přístup ke zvláštním podmínkám a přednostnímu zacházení ve veřejných i soukromých službách, včetně například dopravy, kulturních akcí, muzeí, volnočasových a sportovních center nebo zábavních parků. Bude vydáván příslušnými vnitrostátními orgány a bude doplňovat stávající vnitrostátní průkazy, český průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P) tedy bude i nadále existovat.

(Pokračování textu…)

ÖBB - Österreichisches Bundesbahn

Seznam tratí ÖBB

Zde najdete obrázky jízdních řádů pro období 2023 pro vlaky ÖBB a některé další železnice ve formátu PDF. Můžete si je stáhnout a/nebo vytisknout. Obrázky jízdních řádů jsou obecně platné od 11. prosince 2022 do 9. prosince 2023.

Online obrázky jízdních řádů jsou aktualizovány, když dojde ke změnám v běžném jízdním řádu, které se vztahují na celé období jízdního řádu. Věnujte proto prosím pozornost datu poslední aktualizace. Jednoduše vyberte požadovaný obrázek rozvrhu.

 

Aktuální informace o staveništích, dopravních omezeních a dalších odchylkách od jízdního řádu naleznete v části Aktuální informace o trase . Pro konkrétní dotazy k jízdnímu řádu se všemi aktuálními údaji použijte prosím informace o jízdním řádu .

(Pokračování textu…)

Dovolená Tyrolské Alpy - cesta tam a zpět - blogové zápisky a fotky

Při cestě na dovolenou 26. 8. 2023 a zpět 2. 9. 2023 jsme jeli přes Linz, Hbf. – z Rybníku z důvodu výluky trati náhradní autobusovou dopravou, zajišťovanou rakouskými autobusy. Na přestup v Linzi směr Wórgel jsme měli dost času, takže jsme si mohli zčásti prohlédnout zdejší nádraží.
(Pokračování textu…)

Uplatnění hmatových prvků na pochozích plochách pro chodce s ohledem na zájmy státní památkové péče (MMR)

Cílem tohoto stanoviska je sjednotit aplikační praxi pro pochozí plochy pro chodce, na nichž se provádí hmatové úpravy pro osoby se zrakovým postižením a zároveň se zohledňuje ochrana památkové péče. Jeho znění vychází z dohody mezi MMR, MD, MK, MPO, ČKA, ČKAIT a SONS. Stanovisko má 4 části a 8 bodů. První část obsahuje úvod a kompetence resortů. Ve druhé části je stavební zákon, bezbariérová vyhláška a hmatové prvky. Třetí část obsahuje zabránění ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob a zajištění ochrany veřejných zájmů. Ve čtvrté části jsou uvedeny závěry.
(Pokračování textu…)

Povelový vysílač pro nevidomé VPN 01 a VPN 02 - základní ovládání

Povelový vysílač se šesti tlačítky slouží nevidomým jako kompenzační pomůcka k dálkovému ovládání akustických orientačních a informačních zařízení po celé ČR (VPN 02 v celé EU). Povely jsou vysílány rádiovým signálem o frekvenci 86,790 MHz po stisknutí tlačítek 1 až 6. Mezi tlačítky 1 a 2 je umístěna hmatná značka.
(Pokračování textu…)

GoogleMaps Olomoucko - body prostředků řešení bezbariérovosti a přístupných památek pro ZP

Moje mapa Olomoucko – bariérovost a bezbariérovost nejen pro zrakáče (první ze série map) vychází z materiálů olomouckého TyfloCentra od Petra Bradáče, který sestavil 4 PDF dokumenty, v kterých zmapoval různé prvky řešení bezbariérovosti v Olomouci, v Přerově, v Prostějově a v Šumperku + data z projektu „Vytváření
bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením na střední Moravě“, finančně podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2013.
První vydání dat o bezbariérových prvcích 2017, aktualizace 02/2023.
Moje mapa dokončena 19. 8. 2023.

(Pokračování textu…)

Novinky v asistenci pro ZdP na vlakových nádražích

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě
Dne 7. června 2023 nabylo účinnosti přepracované znění nařízení EU o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (nařízení 2021/782 ze dne 29. dubna 2021).
Nová pravidla se týkají všech cestujících, největší změny však pocítí především cestující se zdravotním postižením.

(Pokračování textu…)