Novinky s euroklíčem na železničních nádražích

 

mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA.

Dlouhodobým cílem projektu
je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že:
a) budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“,
b) osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální „euroklíče“,
c) prostřednictvím Sítě pro rodinu v jednotlivých krajích budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let,
d) seniorům a osob. krátkodobě zdr. indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách
(např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).

Po rozkliknutí článku se dočtete o novinkách v obsluze dveří k WC na nádražích ČD, resp. Srpávy železnic pro nevidomé a těžce slabozraké.

Z konference Inpora Vladimír Krajíček:

Jak již mnozí z vás asi zjistili, z některých nádražních budov zmizela
možnost si otevřít euroklíčem přímo dveře na bezbariérové WC.
Tuto službu Správa železnic, která budovy českých drah spravuje, nezrušila,
jen ji odsunula bokem dveří na kovovou desku – tzv. platební terminál. Zde
je možno zajistit otevření dveří jak vhozením mincí, tak euroklíčem.

Obecný popis postupu při otevírání dveří WC euroklíčem:
Deska je zpravidla vedle dveří ve výšce cca 1,5 m. Pokud si chcete zajistit
otevření dveří, je potřeba zasunout euroklíč do zámku na platebním
terminálu, otočit jím a vlevo od něj cca 10 cm vám vyjede lístek s čárovým
kódem. Čárový kód je na vrchní straně lístku, proto jím není dobré různě
otáčet.
U dveří WC ve výšce kliky je čtečka čárového kódu. Lístek se vloží do
prohlubně.
Na otevření dveří nás upozorní zvukový signál, kdy je třeba dveře přitáhnout
k sobě.

Správa železnic nám vyjde vstříc v požadavku bezbariérovosti pro zrakově
postižené tím, že WC, kterých se tato úprava týká, postupně vybaví
orientačními hlasovými majáčky, kde bude po stisknutí klávesy č. 2 na
vysílačce VPN dopodrobna vysvětlen postup pro konkrétní situaci. Na kovovém
panelu u eurozámku i na samotné čtečce budou popisky v Braillově písmu.

Přesunutí euroklíče na platební terminál se týká železničních stanic,
doufám, že nikoli WC, plošin a výtahů v jiných budovách (městské úřady,
polikliniky, obchodní centra, autobusová nádraží aj.).

Jelikož došlo k rozšíření míst, kde můžeme euroklíč využít (např. v podchodu
hlavního nádraží v Ústí nad Labem), najdete aktuální přehled WC na euroklíč zde jako excelovská tabulka.

Veškeré informace zde:
http://www.eurokeycz.com/1_info.html

Jan Příborský Olomouc:

Tato změna se týká i Olomouckého kraje.
Zde uvádím stanice, kde došlo k této „modernizaci“:

Olomouc, Zábřeh na Moravě, Jeseník, Uničov, Přerov, Prostějov,
Hanušovice, Lipová-lázně.

Moje zkušenost z Olomouce je taková, že při příchodu s bílou holí a
euroklíčem v ruce, provede WC-manažerka všechny operace sama až po
otevření dveří na příslušné zařízení.

Při nedávné návštěvě Ostravy jsem navštívil WC na Ostrava-Svinov, odkud mám i fotografie.

Přístup na WC:

V nové prosklené hale, kde jsou pokladny, dveřmi vlevo na čelní stěně – dvoukřídlé na fotobuňku, samootevírací – vejdete do staré budovy, haly a hned vlevo vstup do chodbičky k WC (první fotka). Před turniketem vpravo zařízení na výběr částky (pátá fotka a vlevo od této bedny zařízení na euroklíč. Obsluha mě pustila na WC na prlkazku ZTP-P i bez euroklíče (nebylo by to jednodušší než vydávání a evidence euroklíčů? euroklíče možná jen tam, kde není obsluha). Pánské hned vpravo, dámské o jedny dveře vpravo dál. Mezi nimi okénko obsluhy. V pánských WC proti okénku obsluhy WC pro vozíčkáře (nezachytil jsem na fotografiích), dál vlevo místnost s pisoáry, v čele místnosti tři WC kabiny, vpravo umývárna – umyvadla vpravo. Tekla teplá voda, papírové ručníky k dispozici. Takže jen a jen pochvala. Zpět z umývárny, vlevo do spojovací chodbičky a hned vlevo projít turniketem a otevřenými dveřmi do haly starší budovy, kde jsou lavičky. Přímo pokračování chodby k zadnímu traktu nádraží – druhý podchod. Vlevo z haly dveře na první nástupiště – vlevo z něho k podchodu …

Přístupností WC se zabývá na Facebooku skupina Toalety pro všechny. je zaměřena především na mapování WC toalet pro vozíčkáře, ale určitě přijímají členy a zájem o další přístupnost těchto míst.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *