Praha-Vršovice 4. nástupiště

Otevření čtvrtého odloučeného nástupiště v Nuslích

Přístup na 4. nástupiště zatím od náměstí bratří Synků

Vlaky na trati 210, které zastavují v Praze-Vršovicích, zastavují od GVD 2019-2020 u čtvrtého nástupiště.

Nástupiště je funkční, přístupné – lidé s omezenou pohyblivostí mohou využít místo schodů sjezd do podchodu, ale přístup na něho zatím není možný od budovy, což je ke každému vlaku hlášeno na Praze hlavním nádraží. Jde o to, že podchod není zatím mezi třetím a čtvrtým nástupištěm probourán. je však možné projít podchodem ven dozadu (to bude zřejmě možné i později) na plochu, která je zatím také staveniště – upravuje se a oplocenou uličkou projít do ulice Bartošovi – orientační bod – výrazná červená budova. přejdete tuto ulice a dáte se vpravo po chodníku a na křížení s kolmou Rostislavovou ulicí mírně doleva, ale stále ve stejném směru do ulice Čestmírovy, kterou dojdete na náměstí bratří Synků, odkud jezdí tramvaje např. 18 směr Karlovo nám. nebu bus 193 do Krče. (podle mapy.cz 483 metrů, 7 minut chůze)

Pokud byste nyní chtěli jít do budovy nebo před budovu vršovického nádraží, musíte se vydat z Bartošovy ulice na výše zmíněné křižovatce s ulicí Mojmírovou vpravo podél trati do ulice Mečislavovy a na prvním křížení s ulicí Vlastislavovou tuto ulici přejít a vydat se mírně doleva, ve stejném směru do ulice do ulice Ctiradovy, kterou dojdete k tramvajové smyčce okolo bloků činžovních domů na bratří Synků, dáte se vpravo po tramvaji do ulice Otakarovy a pod železniční viadukt, za kterým je ulice Vršovická, po pár metrech se vydáte doprava od této ulice parkem k budově nádraží Vršovice.

(podle mapy.cz 1,2 km, 20 minut)

Ilustrační fotogalerie:

Shodou okolností se zrovna dnes objevil stejný příspěvek na facebookové stránce Pražské integrované dopravy, odkud přebírám zejména text:

Spolu s novým železničním jízdním řádem (od ne 15. 12. 2019) došlo ke zprovoznění čtvrtého nástupiště ve stanici Praha-Vršovice ?.
Nové nástupiště bylo vybudováno v rámci rekonstrukce stanice, která je součástí optimalizace trati z Vršovic do Hostivaře ?️. Čtvrté nástupiště v současnosti využívají vlaky linek S8 (Vršovice – Modřrany) a S88 (bus?), v budoucnu pak bude sloužit také městské lince S61, která bude vedena ze Smíchova přes Vršovice do Běchovic. Nástupiště je v současné době v provizorním provozu a z toho důvodu dočasně není přístupné podchodem od staniční budovy ❗️. Přístup je umožněn pouze z ulice Bartoškovy.
V další etapě rekonstrukce zde budou doplněny např. odjezdové panely či podhledy zastřešení. Při rekonstrukci stanice je kladen důraz také na vizuální podobu, nástupiště je vybaveno moderním mobiliářem, jeho povrch je tvořen žulovou dlažbou a v podchodu byl použit například pohledový beton. 

Dokončení rekonstrukce stanice se předpokládá v roce 2021.

Poslední informace z facebookové stránky Pražské integrované dopravy:

Stará část podchodu se bude v dalších etapách také rekonstruovat, přičemž nová a stará část ještě propojeny nejsou. Nicméně jak jste správně poznamenal, naše organizace o technologii a organizaci výstavby ve stanici nerozhoduje.

EDIT: Pokud máme správné informace, k propojení podchodů nakonec nedojde. Starý je velice úzký a ani výškově není v poloze toho nového. Cca v květnu dojde k otevření 3. nástupiště, čímž se zkrátí vzdálenost k výpravní budově a bude moc být řešeno provizorní propojení, pravděpodobně lávkou. Více informací by měla dokázat poskytnout SŽDC.

Jak tomu rozumět? Předělává se ze starého úzkého podchodu nový, širší a v jiné úrovni? Nový je zatím přístupný z Bartoškovy ulice na 4. nástupiště. Od května 2020 bude asi nový podchod mezi prvním až třetím nástupištěm od budovy, pak se vyjde na nástupiště, najde se a přejde se poměrně vysoká mimoúrovňová lávka – nad trakčním vedením je to vždycky poměrně hodně schodů – co staří lidé? Tyhle lávky bývají z drátěných podlah, takže je vidět dolů na koleje – velmi dobré pro lidi se závratěmi, ale to předbíhám … pak se sleze na čtvrté nástupiště a pokud budete pokračovat do Bartošovy ulice, musíte opět do podchodu. Trochu to připomíná Čáslav. Uhlídat, aby se zdatnějším, leč líným lidem chtělo takovouhle opičí dráhu absolvovat, bude docela problém. Nebude to přece jen rychlejší, pokud půjdete na náměstí bratří Synků, jít Vršovickou do Otakarovy pod železniční viadukt a normálně po tramvaji? Podchod v plné délce od budovy až po Bartoškovu ulici určitě zkrátil.

S linkou S61, která by spojila Běchovice – Vršovice – Výtoň – Smíchov a pro kterou se počítá také se čtvrtým nástupištěm, se může realizovat až s navýšením kapacity tratí zejména ztrojkolejněním úseku na Výtoni neboli postavením nového železničního mostu a případně rozšířením kapacity trati v Krči. Ale čtvrté nástupiště už máme.

Odpověď PID na Facebooku:

Podchod nenavazuje proto, protože se staví prostorově úplně jiný. Musí být hlouběji, musí být širší a musí umožnit zaústění nejen nových schodišť, ale také nových šikmých ramp. Včetně té, která z prostoru nástupišť přímo vyústí na zastávku autobusu 193, takže nebude nutné již vycházet na 1. nástupiště před nádražní budovu a pak přes ní procházet ven na ulici (viz vizualizace).

Propojení do Bartoškovy ulice dosud možné mnoho desetiletí nebylo vůbec. Nyní by lávka ze 4. nástupiště na 1. byla ještě příliš dlouhá a nákladná, proto se provizorní propojení lávkou připravuje až cca od května po dokončení 3. nástupiště.

Z Bartoškovy ulice pak bude novým podchodem přístupné 3. i 4. nástupiště. Z 3. na 1. nástupiště pak povede lávka. Tím budou po desetiletích obě strany nádraží poprvé propojeny.

Pak teprve začne velice rozsáhlé rozšiřování stávajícího podchodu, které je ještě nutné koordinovat s provozem benešovských vlaků, protože převod těchto spojů na 3. nástupiště je podmíněn až dostavbou velké části zejména jihovýchodního zhlaví stanice a zdejších mostů. Stejně se postupuje i na severozápadě s obnovou mostních objektů před Otakarovou.

Vizualizace SŽDC – vyústění nuselsko-vršovického podchodu vedle nádražní budovy vedle nádražní budovy Praha-Vršovice.

Na obrázku může být: cloud , sky a outdoor

Fotogalerie PID

Přehled linek S (vlaky) na stránkách PID

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *