Cestující se zdravotním postižením v síti Ruské železnice

http://pass.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5284&layer_id=3290&refererLayerId=3290&id=2336

Překlad Google:

1. Karta: Centrum podpory mobility

KONTAKT:

8 (800) 775-00-00,
ext. 1 (v režimu tónů),
v Rusku zdarma

+7 (499) 605-20-00
po celém světě, platba v souladu s tarify vašeho telekomunikačního operátora

e-mailová adresa:

info@rzd.ru

Centrum poskytuje informace o službách poskytovaných železniční dopravou cestujícím se zdravotním postižením a přijímá žádosti:

Žádost o podporu a pomoc na stanicích a zastávkách

Uzávěrka přihlášky je nejméně 24 hodin před nadcházející cestou.

Kdo může podat žádost: osoby s omezenou pohyblivostí se zdravotním postižením skupiny I a II, které trpí přetrvávajícími poruchami zraku, sluchu a pohybu osob, postiženými dětmi, stejně jako cestující, kteří jsou na nosítkách a mají dočasné postižení se závažným zrakovým postižením nebo se pohybují v židlích – invalidní vozíky používající berle, chodce, jiné technické prostředky dopravy.

Na služby poskytované cestujícím nízkou mobilitou o žádosti o podporu a pomoc v železničních stanicích a zastávkách, které jsou určeny v Centru pomoci společnosti JSC „Ruské dráhy“ mobility, lze nalézt zde .

Žádost o rezervaci míst pro zdravotně postižené osoby v dálkových vlacích a vysokorychlostních vlacích

Termín podání žádosti: nejméně 3 dny před datem odjezdu vlaku.

Doba pro posouzení žádosti: nejdéle 3 dny od data obdržení.

Kdo může požádat o:

 • cestující cestující na invalidních vozících nebo na nosítkách od data zahájení prodeje.

Při vytváření cestovních dokladů u pokladny musíte uvést doklad potvrzující potřebu používat invalidní vozík nebo nosítka (IPRA nebo jiný dokument).

 • zdravotně postiženým cestujícím všech kategorií a cestujícím po mimořádných cestách do nemocnic (z nemocnic), pokud je z lékařských důvodů požadován kontakt s možnými nosiči infekčních nemocí 10 dní před odjezdem dálkového vlaku a od zahájení prodeje vysokorychlostním vlakům Sapsan „.

Při přípravě cestovních dokladů je třeba předložit některé z těchto dokladů: osvědčení zdravotně postižené osoby, osvědčení vydané VTEK nebo ITU, IEPA, doklad zdravotnického zařízení potvrzující potřebu vyloučit kontakty s případnými nosiči infekčních nemocí.

Žádost o registraci zdravotně postižených osob pohybujících se na invalidním vozíku pro prodej elektronických lístků na místa pro osoby se zdravotním postižením v dálkových vlacích a vysokorychlostních vlacích na webových stránkách ruských železnic

Kdo může podat žádost: cestující cestující na invalidních vozících nebo na nosítkách.

Postup při registraci v Centrum podpory mobility .

Registrační doba: nejvýše 2 dny při zaslání dokladů na e-mailovou adresu a nejvýše 4 dny – při předložení dokladů na pokladnu.

Žádost o zařazení vozu do osobního vlaku s sedadly pro osoby se zdravotním postižením (pokud takový vůz není součástí vlaku)

Uzávěrka přihlášek: doporučuje se předložit přihlášku více než 60 (90) dní před odjezdem vlaku. Žádosti podané po zahájení prodeje jízdenek jsou zvažovány, avšak technické možnosti zahrnutí vozu do vlaku jsou v tomto případě výrazně omezené.

Příjem žádostí se zastaví 14 pracovních dnů před odjezdem vlaku.

Kdo může podat žádost: cestující cestující na invalidních vozících nebo na nosítkách. Při vystavování cestovních dokladů musí být na pokladně předkládán doklad potvrzující potřebu použití invalidního vozíku nebo nosítka (IPRA nebo jiný dokument).

Doba zvážení: žádosti se zvažují individuálně, a to na základě dostupnosti těchto vozidel a možnosti zařazení dalšího vozu do vlaku nebo výměny automobilu jednoho typu za jiný:

 • nejvýše 5 pracovních dnů – v případě podání žádosti před datem zahájení prodeje cestovních dokladů;
 • nejvýše 10 pracovních dnů – při prodeji cestovních dokladů.


Poskytnutí písemného osvědčení o jízdném a trasách pro železniční dopravu osobám se zdravotním postižením a jejich doprovodným osobám je bezplatné po předložení příslušných dokladů.

Viz též: 
Postup pro zajištění podmínek přístupnosti pro cestující se zdravotním postižením v osobních automobilech, vlakových nádražích, dálkových vlacích a službách poskytovaných na vlakových a dálkových vlacích .

2. karta Registrace v centru podpory mobility

Vážení cestující! Za účelem organizování prodeje elektronických vstupenek na místa pro osoby se zdravotním postižením v dálkových vlacích a vysokorychlostních vlacích mobilní asistenční centrum společnosti JSC Ruské dráhy začne registrovat osoby se zdravotním postižením, kteří se pohybují na invalidním vozíku. Vyplňte formulář

Telefon pro informaci: 8 (800) 775-00-00 další 1 (v režimu tónu).

Postup při registraci

Můžete se zaregistrovat v Centru pomoci pro mobilitu ruských železnic:

Při registraci na pokladně je třeba uvést „Individuální program rehabilitace nebo habilitace zdravotně postižených osob“. Pokud obsahuje informace o nutnosti používat pohybový kolečko pro pohyb, pokladní vám nabídne vyplnění dotazníku pro registraci v Centru pomoci pro mobilitu ruských železnic.

Vyplněný formulář žádosti se předává pokladníkovi.

Registrace na pokladně je k dispozici pouze pro ruské občany.

Při registraci prostřednictvím e-mailové adresy info@rzd.ru .

Vyplněný dotazník a „Individuální program rehabilitace nebo zrušení zdravotně postižené osoby“ by měly být zaslány na zadanou e-mailovou adresu a pro cizince – doklad potvrzující potřebu používání invalidního vozíku k pohybu a jeho překlad.

Stáhnout:

ikona doc Registrační formulář Centra pomoci pro mobilitu ruských občanů pro ruské občany (23 KB)

ikona doc Registrační formulář pro Centrum pro podporu mobility JSC „Ruské dráhy“ pro cizince (21.8 kb)

Na požádání můžete pracovníci Centra asistence pro mobilitu ruských železnic poslat e-mailovou přihlášku.

Dotazník může být vyplněn elektronicky na počítači a vytištěn nebo vydaný samostatně (ručně) pomocí hromadných písmen. Pole označená * jsou povinná.

Vyplněný formulář žádosti o ověření osobním podpisem musí být zaslán na e-mailovou adresu info@rzd.ru  ve formě naskenovaného nebo vyfotografovaného dokumentu. Dotazník musí být doprovázen „individuálním programem rehabilitace nebo habilitace zdravotně postižené osoby“; pro cizince – další doklad potvrzující potřebu používání invalidního vozíku k pohybu.

„Individuální program rehabilitace nebo habilitace zdravotně postižené osoby“ je zaslána formou elektronického dokumentu (vyhotoveného v souladu s usnesením Ministerstva práce Ruska ze dne 31. července 2015 č. 528n) nebo skenovanou (fotografovanou) kopii dokumentu (kopie první stránky, strana s uvedením technického rehabilitačního vybavení pro zdravotně postižené osoby , stránky s informacemi o potřebě pomoci postižené osobě na invalidním vozíku, stejně jako stránky s podpisem vedoucího zdravotnického a sociálního odborného úřadu).

Doklad potvrzující potřebu používat invalidní vozík pro pohyb cizinců je poskytován ve formě naskenované nebo vyfotografované kopie dokumentu v ruštině nebo angličtině.

Doba registrace do Střediska pro podporu mobility ruských drah OJSC není delší než 2 dny při zasílání dokumentů na e-mailovou adresu a nejvýše 4 dny při předkládání dokumentů pokladně.

Pozor! Registrace elektronických jízdenek je k dispozici pouze po obdržení oznámení o registraci s uvedením osobního čísla z telefonického asistenčního centra (na telefonním nebo e-mailovém formuláři uvedeném ve formuláři žádosti).

3. karta Informace o dostupnosti komplexních stanic naleznete v části  Přístupnost stanice  .

Podle požadavků na podporu a asistenci na železničních stanicích a zastávkách v Centrám podpory mobility JSC „Ruské dráhy“ ( kontakty a aplikační podmínky ) jsou pro cestující s nízkou mobilitou poskytovány tyto služby:

 • pořádání setkání v komplexu stanic;
 • údržba z / na vozidlo na území komplexu nádraží, jeho hlavní oblasti (pokladní síně, čekací místnosti, skříně, lůžka první pomoci a další prostory pro obsluhu cestujících, nástupiště pro cestující);
 • pomoc při získávání služeb poskytovaných na stanici (cestovní doklady, ukládání zavazadel atd.);
 • poskytnutí místa na stanici pro dočasný pobyt cestujícího během čekací doby vozidla;
 • poskytování invalidních vozíků, asistenční technologie pro pohyb;
 • pomoc při přemísťování zavazadlového prostoru, jejichž rozměry ve výši tří rozměrů nepřekračují 180 cm, pro cestující s omezenou pohyblivostí zdarma:       – obecně ve vozidlech druhé třídy a odděleně – nejvýše 2 kusy příručních zavazadel o celkové hmotnosti nejvýše 36 kg;       – ve vozidlech SV – ne více než 3 kusy příručních zavazadel o celkové hmotnosti nejvýše 50 kg.
 • pomoc při pohybu zrakově postiženého při chůzi průvodce psem za přítomnosti dokladu potvrzujícího speciální trénink psů;
 • pomoc při nástupu (vystupování) dálkových vlaků.

Poznámka: Železniční pracovníci poskytující podpůrné služby a pomoc osobám s omezenou pohyblivostí nejsou zdravotnickými pracovníky.

Zaměstnanci mají právo odmítnout cestující s nízkou pohyblivostí při poskytování eskortních služeb a asistence v těchto případech:

 • odmítnutí předložit doklad potvrzující zdravotní postižení nebo doklady zdravotnického zařízení, pokud nejsou viditelné známky omezení fyzické schopnosti cestujícího;
 • pokud (ona) poruší veřejný pořádek a zasahuje do klidu ostatních cestujících.

Při doprovodu cestujících s nízkou pohyblivostí a jejich napomáhání by zaměstnanci neměli :

 • neustále pobývat u cestujícího při cestě ve vlaku, zatímco čeká na vlak nebo vozidlo zdravotně postižené osoby na vlakovém nádraží;
 • rozbalit nebo uložit osobní věci cestujícího, přijímat prostředky za účelem převodu (například za úhradu za služby). V případě potřeby je možné doprovodit cestujícího do pokladny, do úschovny zavazadel atd.;
 • pomoc při péči o cestující a při lékařských postupech (jídlo, provádění hygienických postupů, výměna oděvu, užívání léků, léčba ran, aplikace obvazů, kompresí apod.).

Postup poskytování mobilních cestujících u určitých typů služeb na vlakových stanicích:

Situační pomoc na nádražích v Německu

Seznámit se seznamem služeb a pořadí jejich přijetí  na stanicích v Německu může být souvislost , jakož i prostřednictvím služeb v oblasti „Deutsche Bahn AG“, na telefonním čísle + 8 (1049) 180-6-512-512 nebo vyplněním online přihlášku  ( pdf ikona překlad slov profily ).

Aplikace telefonicky jsou přijímány denně od 06:00 do 22:00 (místní čas).

4. Karta Jízdenky

Cestující cestující na invalidním vozíku mohou na našich internetových stránkách vydávat vstupenky na místa pro osoby se zdravotním postižením v dálkových vlacích a vysokorychlostních vlacích pomocí služby nákupu jízdenek, jakož i ve verzi pro zrakově postižené a v mobilní verzi, včetně elektronických výstrah sociálního fondu Pojištění Ruské federace (FSS RF).

5. Karta Specializované vozy

Společnost „Ruské dráhy“ nabízí pohodlné podmínky pro cestování cestujících se zdravotním postižením v dálkových vlacích.

V ruských železnicích se nachází  683 vozů se speciálními oddíly (včetně 27 dvoupatrových vozů) , kde je vše zajištěno pro cestující pro zdravotně postižené.

Vstup do vozu je vybaven výtahem , kterým může být cestující sedět na invalidním vozíku s vysokou nebo nízkou plošinou.

Dvojité kupé širší než standardní . Je vybaven speciálními pomocnými pásy, které umožňují cestujícímu přenést sedadlo bez pomoci. Spací police jsou instalovány v jakékoli poloze vhodné pro cestujícího. Zvýšená šířka vrat a chodby umožňuje volnému pohybu cestujícího na vozíku.

Nízko umístěné přepínače, zásuvky, tlačítka pro volání vodičů jsou vybaveny deskami s vyraženým textem pro čtení prsty a speciálním zvukovým zařízením, které poskytuje potřebné informace. Automatizovaný komunikační systém umožňuje volat vodič.

WC toaleta víc než běžné automobily. Má další zábradlí, stejně jako lehkou a zvukovou tabulku pro cestující, kteří mají problémy se zrakem nebo sluchem.

Při cestě v autě nabízí více než jeden cestující s omezenou schopností pohybovat se nezávisle na pohybu ve voze, vybaveném výtahem a oddělením pro osoby se zdravotním postižením  , jsou nabízeny invalidní vozíky „Start“ .

Seznam slev

Seznam vlaků, ve kterých běží specializovaná vozidla

Pokud ve vlaku nejsou žádné vozy se specializovanými sedadly, mohou cestující cestující na invalidním vozíku nebo nosítkách požádat o zařazení takového vozu do osobního vlaku v Centru mobilní asistence ( kontakty a aplikační podmínky ).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *