Na autobusové nádraží u hotelu Grand

Kromě Zvonařky je už zrekonstruováno autobusové nádraží U hotelu Grand.

Informace, které jsem získal od dvou nevidomých Brňáků:

Starý autobusák u Grandu je pěkně opravený, má vodicí a
signální čáry, majáčky, opravené WC, prostě konečně se tam dá bezpečně
orientovat. Přeplněnost trochu klesla, co vím, tak RegioJet trochu
omezil spoje, teď jezdil i od budovy vlakového hlavního nádraží jako
náhradní doprava za vlak Brno - Vyškov - Hulín, což je část jeho linky R8.
V silnici se už nevystupuje a pokud ano, tak teď v rámci výluky
"tramvaj Plotní" staví busy ještě na zastávce přímo na ulici mezi
šalinovou spojkou od viaduktu na Benešovu a vjezdem do nádraží.
Během výluky z téhle provizorní zastávky pravidelně odjíždí městské
linky 47/49 do Černovic, resp. 49 až do Modřic a 63 do Chrlic.
Grand je opravený asi dva roky, Zvonařka je v podstatě kompletní od
letošní zimy a šalinový (tramvajový) uzel před nádražím je opravený s doplněnýma
vodicíma čarami asi od roku 2018, možná ještě déle.

Druhý názor:
U Grandu to sice spravili, ale podle mne nic moc, sice jsou tam majáčky, takže se tam dá nějak přes ten prostor dostat, 
ale horší je se dostat odtud na nádraží, vůbec tam není žádná vodicí linie, jedině hlučící bezdomovci kolem stánku a zkorigovat směr podle 
burácejících šalin (tramvají) zprava, fakt adrenalín... Jinak autobusy tam stojí ve dvou řadách, ta druhá je vyznačená prakticky jen čarami na zemi... 
Ale je tam někde tyflografický plánek pro nevidomé. 
(Pokud dokáže nevidomý rozpoznat, co která kostička či tečka na plánu značí, tak snad mu to po hodince bádání dojde.)

Možná trochu zastaralé:

Itinerář trasy z městského podchodu v Brně u hlavního nádraží na staré autobusové nádraží U hotelu Grand – převzato s laskavým souhlasem Josefa Konečného.

POPIS TRASY NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ U HOTELU GRAND

převzato s laskavým souhlasem Josefa Konečného z jeho vynikajících stránek

Pozor – autobusové nádraží u Grandu je tuším stále ještě v rekonstrukci a autobusy přijíždí vlevo do silnice – zmatek, nebezpečí úrazu, mezi nastupujicí, dobíhající … cestující najíždí další autobusy, nejsou jasná stanoviště, hlásí jen RegioJet, když má bus zpoždění …

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel. číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

Úvodem
Popis trasy z městského podchodu k AN u Grandu
Popis trasy z AN u Grandu do městského podchodu

 

 

Úvodem

Přístup ze kteréhokoliv směru k autobusovému nádraží u hotelu Grand je pro zcela nevidomé cestující velice složitý. Příčinou je nedostatek jasných orientačních prvků, šikmé přechody, zaoblené obrubníky atd. Avšak na podzim roku 2019 byla provedena rekonstrukce tohoto nádraží a podařilo se prosadit i doplnění některých orientačních prvků na přístupové cestě od tramvajových zastávek Hlavní nádraží, takže z této strany jsou již nevidomí cestující schopni se dopravit bez nutnosti doprovodu vidících osob. Vinou velice silného provozu dopravních prostředků i cestujících je však nutné na každém kroku dbát zvýšené opatrnosti.

 

 

Popis trasy z městského podchodu k AN u Grandu

Při příjezdu na tramvajové zastávky Hlavní nádraží sejděte do podchodu. Dole pokračujte chodbou, která se nachází naproti schodům, vedoucím na prostřední tramvajový ostrůvek. Od spodní hrany schodiště k chodbě vás dovede vyfrézovaná vodicí linie. Podrobněji viz Popis městského podchodu.

Jděte podél levé stěny Chodby. Ta začne asi po třiceti metrech mírně stoupat. Na konci stoupání jste již na venkovním chodníku. V přímém směru pokračujte Přibližně 8 metrů, kdy budete procházet podél přechodu přes ulici Benešovu, budete jej mít po levé ruce. Za ním dohledejte na levé straně chodníku umělou vodicí linii ze žlábkové dlažby. Podél ní pokračujte necelých 50 metrů na její konec. Upozornění! Asi 1 metr za touto vodicí linií směrem do vozovky jsou tramvajové koleje. Proto jděte podél této linie tak, abyste ji měli, směrem k autobusovému nádraží po levé, v opačném směru po pravé ruce.

Na konci vodicí linie, s využitím signálního pásu, přejděte asi 10 metrů dlouhý přechod. Vede přes tramvajové koleje odbočující z Benešovy ulice k viaduktům a jeden jízdní pruh vozovky, kde jezdí auta jen zprava.

Na protějším chodníku vás signální pás dovede k nízké zídce. Dejte si ji po pravé ruce a jděte cca 20 metrů až na její konec, kde na ni navazuje trafika. Pokračujte dál asi 10 metrů v přímém směru k přechodu přes příjezdovou komunikaci k parkovišti. Ten je na straně naší chůze opatřen varovným pásem, avšak chybí zde pás signální, který by nás k němu přivedl. Je zde však už možné si aktivovat orientační hlasový majáček, umístěný na střeše nově vybudované buňky s pokladnami a čekárnou. Ten nám přístup k přechodu alespoň trochu usnadní. Díky němu také snáze dohledáte pokladny. Je jich tam celkem 6. První dvě provozuje Ariva, druhé dvě Student agency, respektive RaillJet a třetí dvojici FlixBus. Tuto informaci si můžete přímo na místě ověřit aktivací druhé fráze majáčku, tedy vysláním povelu číslo 2 z VPN.

V celé délce zastřešené části jsou nainstalovány dvě souběžné, umělé vodicí linie.

  • . Ta první začíná hned za přechodem a přivede vás k ní signální pás už od hrany nástupiště. UPOZORNĚNÍ! V tomto signálním pásu je podpěrný sloup zastřešení. Proto nechoďte po signálním pásu, ale podél něj. Tato vodicí linie pak vede v levé části zastřešeného prostoru v celé délce nádraží až k poslednímu podpěrnému sloupu zastřešení na straně Malinovského náměstí.
  • Hned na Začátku vodicí linie od ní odbočuje signální pás vpravo, kam budou v dohledné době doinstalovány informační panely a reliéfní mapka. Za tímto místem, vpravo od vodicí linie je umístěna asi 15 metrů dlouhá buňka s pokladnami a čekárnou.
  • 7 metrů za odbočkou vpravo od vodicí linie odbočuje další signální pás, tentokrát směrem vlevo k přechodu přes příjezdovou komunikaci autobusů, na chodník ulice Benešovy, kde je možné jít kousek vpravo k přechodu přes Benešovu v místě, kde do ní ústí ulice Novobranská.
  • Za odbočkou k přechodu už následují další 4 signální pásy směrem vlevo. Jsou od sebe vzdálené 25 metrů a navigují nás k označníkům stanovišť 1 až 4.

Druhá umělá vodicí linie vede pravou částí zastřešeného prostoru, ale začíná až o 15 metrů dále, za již zmíněnou buňkou s pokladnami a čekárnou. Od první, delší vodicí linie k ní odbočuje směrem vpravo krátká linie, na kterou navazuje boční strana buňky s pokladnami, podél níž přijdeme až k vodicí linii druhé. Ta probíhá také téměř v celé délce nádraží. Vpravo z ní odbočují, opět 25 metrů od sebe vzdálené signální pásy k označníkům zastávek č. 6 a 5. Tato vodicí linie končí u druhé buňky, umístěné na druhém konci nádraží. Tu je nutné směrem vlevo obejít. Po jejím obejití se můžete napojit na první, souběžnou linii, nebo podél stěny buňky můžete dohledat toalety. První dveře po pravé ruce jsou služební prostory, druhé jsou pánské, dále dámské a o kousek dál ještě bezbariérové toalety. Ty bezbariérové jsou na euroklíč.

Za samostatnou zmínku pak stojí i konstrukce a fungování pokladen. Ty jsou řešeny jako uzavřený prostor pro pokladní, která s cestujícími komunikuje výhradně prostřednictvím zabudovaného mikrofonu a reproduktoru. Zvenčí je pouze úzký kovový soklík, umístěný asi metr od země. V něm je vysouvací šuplík, přes nějž si pokladní a cestující vyměňují jízdenky a platby.

Výše zmíněné úpravy výrazným způsobem usnadní nevidomým cestujícím přístup k tomuto nádraží, ale neřeší, a ani nemůžou řešit, všechny problémy s orientací v tomto prostoru. Na vině je stísněný prostor tohoto nádraží a velice velká frekvence cestujících se zavazadly, kteří často blokují všechny námi využívané prvky. Ale věřím, že po prvotním nácviku a projití cesty s vidícím doprovodem nebo instruktorem prostorové orientace Tyfloservisu se to dá, při troše trpělivosti, naučit a zvládnout.

***

 

Popis trasy z AN u Grandu do městského podchodu

Po vystoupení z autobusu jděte směrem od něj do zastřešené části nádraží a dohledejte umělou vodicí linii ze žlábkové dlažby. U ní zabočte doprava a jděte až na její konec. Tam na ni navazuje signální pás, který vás přivede, směrem mírně doprava, k přechodu přes vozovku na parkoviště. Autobus zastaví pokaždé jinde, takže vzdálenost může být vždy různá. Na protější straně dohledejte asi 10 metrů před sebou nízkou zídku. Budete ji mít po levé ruce. Pro udržení směru můžete provizorně viužít spáru v asfaltu. Zídka se ke konci stáčí doleva a směrem vpravo od ní odbočuje signální pás. S jeho pomocí přejděte vozovku a tramvajové koleje, vedoucí k viaduktům. Auta zde jezdí pouze zleva, avšak tramvaje v obou směrech.

Na protějším chodníku jděte podél signálního pásu k umělé vodicí linii ze žlábkové dlažby, která odděluje chodník od tramvajových kolejí. Jděte podél ní tak, abyste ji měli po pravé ruce. Jakmile vodicí linie skončí, pokračujte ještě cca 8 metrů v přímém směru. Po pravé ruce budete míjet přechod přes Benešovu ulici, vedoucímu ke schodišti kolem hotelu Grand na Josefskou ulici. Po něm však nepřecházejte. Na jeho konci před sebou dohledejte zeď podchodu, zabočte podél ní doleva a po asi dvou metrech opět doprava do směru původní chůze. Zde se již chodník začne svažovat a přivede vás do městského podchodu. Jděte stále podél pravé stěny chodby až na její konec.

Proti vám jsou schody vedoucí nahoru na druhé nástupiště tramvají před hlavním nádražím (prostřední ostrůvek). Vpravo pak je schodiště na první a vlevo na třetí tramvajové nástupiště. Pro snadnější přístup k nim můžete využít vyfrézované vodicí linie v podchodu i orientační hlasové majáčky, které jsou nainstalovány v ose každého ze schodišť. Z jejich druhých frází se dozvíte i to, jaké linky a kterým směrem z daného nástupiště jezdí.

 

 

< Ke dni 10.2. 2002 zpracoval Josef Konečný
poslední aktualizace 2.10. 2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *