Velehrad pro nevidomé

převzato z e-mailové konference Odysea

Slepé Velehradem provede plastika
17.9.2018    Dobrý den s kurýrem

S charakterem poutního místa Velehrad se nově seznámí i návštěvníci se
zrakovým postižením. A to prostřednictvím plastického modelu poutního
areálu, o jehož zrod se postarala Matice velehradská.
Model je k dispozici v informačním centru ve formě pevného panelu,
ale i lehké varianty, která je návštěvníkům k zapůjčení. Procházka areálem
se tak pro ně stane atraktivnější. „Plastické ztvárnění budov, dlážděných
nebo zatravněných ploch doplňuje legenda v Braillově písmu, která popisuje
jednotlivé objekty,“ prozradil Petr Hudec, člen výboru Matice velehradské.
Dílo vytvořilo občanské sdružení Vide manibus, které se specializue na
tvorbu reliéfní grafiky pro nevidomé. „Haptický půdorys do budoucna možná
doplníme ztvárněním čelního pohledu na baziliku nebo jejího východního
závěru, aby měli nevidomí co nejkomplexnější informaci o dominantě
Velehradu,“ dodal k průvodcovské novince Hudec.

 

 

Další odkaz na článek