Archiv štítku: Trať 090

Trať 090 Praha – Kralupy nad Vltavou – Lovosice – Ústí nad Labem hl. n. – Děčín

Trať je součástí prvního tranzitního koridoru (Děčín – Praha – Česká Třebová – Břeclav (- Bratislava) – Wien, který je součástí 4. panevrospkého železničního koridoru. Jde tedy o elektrifikovanou dvoukolejnou trať s příslušným standardwem vybavení (nástupiště – peróny, podchody …)

Trať má svůj velký význam– kromě mezinárodních EC vlaků jezdí další rychlíky mezi Prahou a Ústím nad Labem, které odtud pokračují dále do severozápadních Čech. Síť rychlých vlaků je doplněna celou řadou vlaků spěšných a osobních. V úseku Praha – Kralupy nad Vltavou je zavedena taktová příměstská doprava, úsek z Prahy do Vraňan je zahrnut do systému Pražské integrované dopravy. Osobní vlaky mají své nezastupitelné místo i v příměstských dopravních systémech Ústí nad Labem a Děčína. Velký význam má trať i pro nákladní dopravu – surovinami jsou po ní zásobovány elektrárna Mělník, papírny ve Štětí, chemické závody v Kralupech nad Vltavou, Lovosicích i Ústí nad Labem, setkáme se zde také s kontejnerovými expresy a dalšími tranzitními nákladními vlaky. Od září 1994 do června 2004 byly v úseku Lovosice – Děčín – Dresden Friedrichstadt provozovány vlaky RoLa.*)

*) Rollende Landstrasse (což by se dalo přeložit přibližně jako „jedoucí silnice“) přeprava kamionů přes určitou oblast po železnici. Zde jezdily tyto vlaky v úseku Lovosice – Dresden a zpět v pravidelných dvouhodinových intervalech. Soupravu tvořila lokomotiva, lehátkový vůz Bc a plošinové vozy Saadmks (s malými koly aby podlaha vozu byla co nejníže a přepravované kamiony splňovaly podmínky průjezdného průřezu na elektrifikované trati). Po vstupu naší země do EU, kdy odpadlo celní odbavování kamiónů na hranicích, dala většina dopravců opět přednost silnici a tento systém dopravy zanikl. Zbývá jen věřit, že v nových podmínkách budou otázky dopravy posuzovány v širším kontextu, než na jaký jsme byli dosud v této zemi zvyklí a budou zohledňována i jiná kritéria, než ta, která u nás tradičně odsouvala železniční dopravu do pozadí.

Pokračování textu Trať 090 Praha – Kralupy nad Vltavou – Lovosice – Ústí nad Labem hl. n. – Děčín