Archiv štítku: Trať 011

Turisticko železniční popis tratě 011 Praha – Kolín

Železniční trať (Praha –) Česká Třebová – Přerov – Bohumín je důležitá železniční trať tvořící spojení Prahy se severní Moravou, Slezskem, Polskem a Slovenskem.
Jde o popis několika tratí uváděných v jízdním řádě jako 011 z Prahy do Kolína, dále 010 z Kolína do České Třebové a 270 z České Třebové do Bohumína.
Spojuje čtyři krajská města, a to Prahu, Pardubice, Olomouc a Ostravu. Cesta Praha hlavní nádraží – Bohumín měří 364 km při úvraťové jízdě přes stanici Přerov nebo 350 km po tzv. Dluhonické spojce mimo Přerov. Trať je v celé své délce elektrifikovaná a dvoukolejná – úsek mezi Prahou a Poříčany dokonce trojkolejný. Trať je součástí rychlostních železničních koridorů – do České Třebové prvního železničního koridoru a v celé délce třetího železničního koridoru, úsek Přerov – Bohumín je druhým železničním koridorem. Původní trať Severní dráhy císaře Ferdinanda z Vídně přes Břeclav a Přerov do Ostravy byla zprovozněná psotupně v letech 1842 až 1847, její odbočka přes Olomouc do Prahy, byla dána do provozu v roce 1845. Trasa mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou byla zprovozněna v roce 1842. Trať byla zpočátku jednokolejná. Poté byla stavba pozastavena a zahájení provozu z Lipníka do Bohumína se posunulo až do roku 1847. Od roku 1851 se začalo se zdvoukolejňováním v úseku Přerov – Lipník nad Bečvou. Zdvoukolejnění celé trati až do Polska bylo dokončeno do roku 1906. Tato data budou příležitostně na několika místech popisu tratě ještě připomenuta. Popis zahrnuje všechny železniční stanice a zastávky se stručným či v případě významnějších měst objemnějším vlastivědně poznávacím a turistickým obsahem.

Pokračování textu Turisticko železniční popis tratě 011 Praha – Kolín

Trať 011 010 270 Praha – Kolín – Česká Třebová – Olomouc – Ostrava – Bohumín (koridor)

011 Praha – Poříčany – Kolín (souhrnná doprava, osobní vlaky a R nižší kvality)

010 (Praha) – Kolín – Pardubice – Česká Třebová (též EC, IC na trať 260)

270 (Praha – Pardubice -) Česká Třebová – Zábřeh na Moravě – Olomouc – (Přerov) – Hranice na Moravě – Suchdol – Studénka – Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n. – Bohumín
Pokračování textu Trať 011 010 270 Praha – Kolín – Česká Třebová – Olomouc – Ostrava – Bohumín (koridor)