Florenc B, přestup na trasu C a okolí

Vstup do metra z ulice Sokolovské od tramvají

Stanice Florenc je přestupní stanicí mezi trasami B a C. Leží na západním konci Karlína, mezi křižovatkami Sokolovská – Ke Štvanici – Křižíkova a sahá až k ulice Na Florenci. Důležitým bodem je Ústřední autobusové nádraží Florenc, Muzeum hlavního města Prahy, Karlínské divadlo. Je to také přestupní bod mezi metrem, tramvajemi a městskými autobusy.

V tomto příspěvku si popisujeme zejména stanici metra B a přestupní prostory, které nejsou tak složité jako v případě přestupu ve stanici Můstek.

 

Nástupiště je trojlodní s prostupy. Nejsou tu vodící linie. Domnívám se ale že oproti informacím na stránkách DPP tu jsou taktilní bezpečnostní pásy a jsou zde majáčky.

Přestupní prostory mezi trasami B a C a možnost využití pro výstup

Přímý výstup je jen jeden, ale je možné vystoupit i přes přestupní prostor a stanici metra C Florenc – záleží, kam chceme jít. Výstup je možný i výtahem pod magistrálu na začátek ulice Na Florenci, poblíž křižovatky Těšnov – Na Poříčí – Na Florenci – Sokolovská. Na začátku nástupišť v obou směrech jsou nástupní rampy pro kočárky a vozíčkáře. Uprostřed nástupiště je dvouramenné schodiště k přestupu a k zmíněnému výtahu. Výtah je vpravo, v odbočné chodbě, pár metrů za vyvýšenou plochou nad nástupištěm (cestu dál si popíšeme v závěru). Mezi nástupištěm a touto plochou můžete využít také výtah, aby byla zajištěna bezbariérovost k výstupnímu výtahu. Po výstupu po pevných schodech nad nástupiště se musíte vydat od tohoto výtahu – v přímém směru byste přišli ke schodišti, po kterém byste zase sestoupili na nástupiště béčka. Záleží které rameno schodiště využijete – pokud schodiště

v zadní části středu nástupiště při příjezdu od Náměstí Republiky a tedy vpředu při příjezdu od Křižíkové, dáte se po vystoupení po schodech doprava.

Pohled z plošinky nad nástupištěm stanice béčka

Stanice metra B Florenc – nástupiště shora

Pokud přijedete naopak v předních vozech od Náměstí Republiky, vrátíte se do protisměru a vyjdete po schodech a dáte se doleva. Naopak při směru od Křižíkovy jdete po směru dopředu a hledáte schody uprostřed. Může se vám samozřejmě stát, že jste při příjezdu uprostřed soupravy a pak si můžete vybrat, z které strany na schody přijdete.

Pod dvouramenným přestupním schodištěm

Stanice metra B Florenc, nástupiště pod schodištěm uprostřed nástupiště (Wikipedia)

Pokud jste tedy už na plošince, jdete přímo – vpravo míjíte už zmíněnou odbočku k výtahu do ulice Na Florenci a vy se naopak vydáte doleva k eskalátorům, kterými vyjedete do přestupní chodby – jde o dva samostatné tubusy – jdete pravým, směrem k trase C, na konci se tubusy opět sejdou, vystupujete po eskalátoru vpravo a stojíte na nástupišti stanice metra C ve směru k pevnému výstupnímu schodišti – pár metrů před námi, v přední části soupravy ve směru k Hlavnímu nádraží, vzadu směrem k Vltavské a Nádraží Holešovice.

Ven můžete jít po už zmíněném pevném schodišti a nebo můžete využít i výtah po levé straně schodiště, kterým můžete vyjet až do ulice Ke Štvanici, poblíž autobusové stanice za východ po pevném schodišti z podchodu.

Podrobněji si popíšeme výstup z trasy C právě v příspěvku popisu stanice metra C Florenc. Předběžně – podchodem se dostanete především pohodlně k autobusovému nádraží Florenc – z nástupiště po pevných schodech doprava a úhlopříčně přejít podchod pod úhlem cca 45 stupňů k dvojici východů při pravé stěně podchodu – pravým východem k nové budově autobusového nádraží Florenc.

 

Přímý výstup z béčka Florenc do ulice Sokolovská

Přímý výstup z nástupiště metra B Florenc

Nástupiště metro B Florenc – výstup do ulice Sokolovská

Eskalátory z nástupiště jsou vepředu při příjezdu ze směru od Náměstí Republiky a vzadu od Křižíkovy. Vyjedete eskalátory do uličního vestibulu stanice metra. Napravo je možné přejít k eskalátorům vstupu do stanice metra C – někdy se používá jako náhradní přestupní trasa. Po výstupu za dveře stanice metra B jsme v zastřešeném průchodu mezi vlevo ulicí Sokolovská, po které jezdí tramvaj a kde je také tramvajová zastávka a souběžnou ulicí Za poříčskou branou.

Na pomezí chodníku a zastřešené plochy je víceméně proti vstupu do metra Billa, obchod s potravinami a dál po Sokolovské lékárna Na Florenci.

Z tramvajové zastávky u hrany chodníku můžete jet tramvajemi směrem do Karlína:

3 Palmovka – Kobylisy

8 Palmovka – Nádraží Libeň (Harfa) – Starý Hloubětín

Pokud obejdeme budovu vstupu do metra doleva a přijdeme k ulici, je zde přechod pro chodce, kterým se dostaneme na protější zastávku tramvají a nebo přejdeme Sokolovskou ulici až na roh ulic Sokolovská – Ke Štvanici. Na rohu je Česká spořitelna, dál po ulici Ke Štvanici je např. klubové kino Atlas. Touto ulicí můžete dojít k ulici Pobřežní a za ní dojdete k cyklopěší pobřežní cestě například směrem do Karlína. Z tramvajové zastávky Florenc na Sokolovské jezdí tramvaje

3 Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Jindřišská – Vodičkova – Karlovo náměstí – Nádraží Braník

8 Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí – Sparta (Letná) – Hradčanská – Vítězné náměstí – Nádraží Podbaba.

Přímý výstup výtahem na uliční úroveň

Přímý výstup výtahem do ulice Na Florenci. výhodný i při opačném směru, při příchodu třeba od ulice Na Poříčí, od Bílé labutě

Stanice metra B Florenc – výtah z ulice Na Florenci

Ještě k umístění výtahu přímého výstupu z nástupiště metra B. Už jsme si popsali výše, vystoupíme na plošinku nad nástupištěm, dáme se do přestupní chodby, ale hned zabočíme doprava, projdeme sloupky konce placeného prostoru a vpravo za rohem najdeme dvojici výtahů. Výtah si přivoláme. Cesta výtahem je poměrně delší, protože jedeme z větší hloubky. Z výtahu vystupujeme pod magistrálou v ulici Na Florenci. Ulice je při naší levé ruce. Zabočíme doleva na chodník podél ulice a vydáme se ve směru výstupu z výtahu a po pár krocích jsme na světelné křižovatce. Vlevo přes ulici Na Florenci jsme na rohu ulic Na Florenci a Na Poříčí – dále po ulici Na Poříčí můžeme dojít např. k plaveckému bazénu Axa a k pasáži Archa, kde je i divadlo Archa – bývala tady proslulá restaurace U Rozvařilů. Proti pasáži, tedy vpravo přes ulici je světelný přechod před obchodní dům Bílá labuť.

K Bílé labuti byste se samozřejmě dostali i po pravém chodníku, pokud byste na rohu ulic Na Florenci – Na Poříčí přešli ulici Na Poříčí, ale tudy byste museli ještě přejít boční kolmou Biskupskou ulici, která vede na Petrské náměstí. Z tohoto rohu můžete také jít ulicí Těšnov k pasáži, kde je vlevo Lidová jídelna a vpravo Lékárna, dále ulicí Těšnov dojdeme k ulici Petrské.

Schémata:

 

Schéma DPP Florenc bezbariérové

Schéma DPP Florenc bezbariérové

 

Schéma okolí stanice:

Schéma okolí stanice metra B a C Florenc

Mapy.cz


Více o stanici na Wikipedii

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *