Černý most – konečná stanice metra B a okolí před rekonstrukcí (listopad 2021)

Stanice Černý most je velkým dopravním terminálem jednak pro autobusy MHD, jednak i pro příměstskou dopravu, ale i pro meziměstskou dopravu. V okolí stanice je velké sídliště a mnoho obchodních center: Centrum Černý Most (Globus), Ikea, Hornbach, Sico, Sconto, Electro World a další. Ve výstavbě je velkokapacitní parkoviště P+R. Stanice projde v nejbližší době velkou rekonstrukcí a dozná velkých změn. Problém je zejména se zrezivělou konstrukcí (zanedbaná údržba), nad autobusovým terminálem v suterénu objektu. Autobusový terminál bude přemístěn do úrovně stanice.

Černý most, stanice metra a okolí před rekonstrukcí, listopad 2021

Stanice je orientačně poměrně náročná a můj názor je, že se příliš koncepce terminálu nepovedla. Vlastně řeknu to otevřeně – neznám horší v Praze – umístěním )daleko od CČM, architektonicky i organizačně jako přestupní uzel). A není to jenom můj dojem. Možná se to trochu zlepší po rekonstrukci.

Stanice má dvě nástupiště, tedy břehové, příjezdové a nástupní, protože jde o stanici konečnou s odstavnými kolejemi za stanicí metra. Stanice je na povrchu a vestibul stanice ve stejné úrovni, nadchod, odjezdový terminál momentálně v suterénu, příjezdy autobusů přímo k vchodu k odjezdovému nástupišti metra. Problém je v tom, že autobusy zastavují u metra, tedy na stanici Černý most dvakrát až třikrát – na výstupním terminálu, na nástupním, tedy na autobusovém nádraží a některé i na protější straně ulice Chlumecká při příjezdu od Horních Počernic – k metru se dá dojít po lávce do prvního patra a odtud dolů nebo přímo na plochu, náměstíčko před stanici metra a to buď po schodech nebo sjezdu.

V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.

Z nástupiště jsou výstupy a vstupy po stranách (výstupní nástupiště na terasu, nástuipní od terminálu příjezdů autobusů vpředu a vzadu), stanice de facto nemá vestibul. Nástupiště jsou vpředu u prvního vozu vybaveny rampou pro snadnější nástup vozíčkářů a kočárků.

Na nástupišti není akustický majáček.

Příjezdové nástupiště metra. Ze soupravy se vystupuje vpravo. Jeden výstup je vpředu k výtahu a na terasu,  druhý východ z nástupiště je vzadu na terasu (ta je už před rekonstrukcí zčásti uzavřena a lze tímto východem pouze sejít dolů k nástupištím autobusů MHD – pevné schodiště na můstku vlevo dolů, pár kroků od budovy metra. Pozor, před schody na ostrovní nástupiště MHD je před schody jakýsi širší žlábek, což platí pro všechna tato schodiště na ostrovní nástupiště MHD!

Vpředu jsou dva východy: jeden přímo ve směru jízdy ke schodišti nahoru do patra vestibulu a k výtahu (bývá znečištěn) a do objektu, kde bývaly služby k meziměstskému autobusovému terminálu (od výtahu napravo) – nákup jízdenek a čekárna. RegioJet prodává místenky dole u svého odjezdového stání. Tento výtah spojuje jednak přechodovou chodbu v patře, jednak s ním můžete jet dolů do suterénu na nástupiště meziměstských autobusů.

Pohled od výstupních dveří metra v přímém směru na vlevo schodiště nahoru do přechodové chodby, uprostřed výtah, napravo vstup do prostor služeb autobusového nádraží meziměstských linek, čekárna, prodej místenek.

Východ ze soupravy kolmo (od prvního vozu metra) je na terasu a nebo vpravo dolů na nástupiště meziměstských autobusů. Pokud půjdete přímo, dostanete se na spojovací můstek, který překlenuje autobusové nádraží v suterénu s prostranstvím před metrem (těchto můstků je na terase více – 3 i na dalších místech). Na můstku je nalevo schodiště dolů na nástupiště MHD, konkrétně k nástupišti 15 a k dalším – chodník je průchozí dozadu k stanovištím 16 a 17 i při otočení o 180 stupňů dopředu k stanovištím 14 až 11 (přehled linek odjíždějících z těchto stanovišť dále), pozor před prvním schodem už zmíněný žlábek. Směrem doleva po terase a nebo po prostranství je směr k obchodnímu centru Černý most. Asi 5 minut chůze. Přechází se příjezd do Bryksovy ulice u Jambol Restaurace. Před CČM velká plocha s cestičkami, lavičkami, před Vánoci lední plochou.

Jak bylo uvedeno výše – hned doprava po opuštění vestibulu, nástupiště metra jsou dvouramenné schody dolů (odpočívadlo a změna orientace schodiště o 180 stupňů) na nástupiště u budovy k meziměstským autobusům, k nástupišti 5 – doprava k 4, 3, 2 a 1 nástupišti, doleva k 6, 7, 8.

Dole najdeme i Pizza Company a dále veřejná WC.

Popíšeme si nyní dosavadní autobusový terminál dole v suterénu.

Nástupiště meziměstských autobusů najdeme při budově metra a jsou číslovány od výjezdu z autobusáku od jedničky po osmičku.

(která linka kterého dopravce aktuálně jede z té či oné zastávky se dozvíte ve svém vyhledávači jízdních řádů – tady jen orientačně)

Stanoviště 1:

Malá Úpa, Horní Malá Úpa, Pec pod Sněžkou, Trutnov

Stanoviště 2:

Vrchlabí, Špindlerův Mlýn, Libáň

Stanoviště 3:

Varšava-Zachodni dworec, Pec pod Sněžkou, Liberec, Poznaň, Semily

Stanoviště 4:

Jičín, Praha-Hlavní nádraží (výstupní), Špindlerův Mlýn, Turnov, Benátky nad Jizerou, Kropáčova Vrutice

Bedřichov – stadion, Rokytnice nad Jizerou – Horní Rokytnice, Jablonec nad Jizerou, aut. nádr. Vítkovice – Horní Mísečky, Havlíčkova FOKY, Bělá pod Bezdězem, nám., Kosmonosy, Chmilník AS, Fügnerova

Stanoviště 5:

Lipno nad Vltavou, lanovka, Pec pod Sněžkou, Doksy, Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem, Bedřichov

Stanoviště 6:

Liberec, Praha ÚAN Florenc, Masarykovo náměstí, Dvůr Králové, Praha-Hlavní nádraží

Stanoviště 7:

Jablonec nad Nisou, Rokytnice nad Jizerou

Stanoviště 8:

Jilemnice, Lipno nad Vltavou, Jablonec nad Nisou aut. nádr., Mladá Boleslav aut. nádr.

Mezi chodníkem u budovy s meziměstskými autobusy a ostrovním nástupištěm se dá pro vidící  přejít po vyznačených přechodech. Není třeba jít nahoru a dolů, ale je třeba dávat pozor na projíždějící autobusy – je zde i méně světla.

Ostrovní nástupiště MHD a PID autobusů. Číslování 11 až 17.

Stanoviště 11:

367 a 379 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

346 Černý most

Stanoviště 12:

speciální linka IKEA 2 k obchodnímu centru nábytku IKEA.

Stanoviště 13:

141 Bazén Hloubětín

171 Depo Hostivař

181 Opatov

186 Nádraží Satalice

201 Nádraží Holešovice

Stanoviště 14:

398 Poděbrady

Stanoviště 15:

141 a 171 Ve Žlíbku

344 Horoušany, u rybníka

353 Čertousy (Horní Počernice)

354 Jírny DHL

Stanoviště 16:

220 Černý most

223 Sídliště Horní Počernice

222 Svépravice

Stanoviště 17:

221 Klánovice

240 Háje

250 Sídliště Rohožník

Před rekonstrukcí 2021

 

 

 

 

Přechodová chodba v patře.

Slouží k přechodu mezi oběma nástupišti – výstupním a nástupním – pevná schodiště i výtahy (jeden jsme si už popsali výše). Ovšem daleko podstatnější jsou frekvence lidí a cestujících mezi prostorem před metrem, sídlištěm, možností přejít k odjezdu metra do centra nebo k překonání Chlumecké ulice po lávce, která na přechodovou chodbu navazuje. Tam chodí lidé především do obchodní zóny, později budou chodit k parkovišti P+R nebo v opačném směru od výstupu autobusů na Chlumecké, přes tuto lávku na metro do centra nebo do sídliště. Sestup na plochu před metrem, kde se někdy konají trhy nebo jiné akce, je možný po točitém schodiště nebo v opačném směru točitém sjezdu. Úroveň prostoru před metrem je na stejné úrovni jako terasa metra – už jsme se zmínili, že od metra se do tohoto prostoru dostanete po lávkách z terasy. Tento prostor se zřejmě velmi promění po rekonstrukci. Dle mého v těchto místech bude nový autobusový terminál.

Takže pokud potřebujeme přejít k Chlumecké od výstupu z metra, vyjdeme čelním východem k schodišti (vpravo je už zmíněný výtah), do prvního patra. Vlevo by byla cesta k točitému sestupu, ale taková cesta nedává logiku. My jdeme doprava. Po levé straně budovy jsou různé malé obchody – občerstvení aj. Po pravé straně je výtah dolů do prostoru vstupu do metra a za ním i dvouramenné schodiště se změnou směru – otočení o 180 stupňů. Sejdeme dolů a stojíme před objektem metra na dlouhém  chodníku s druhou částí autobusového terminálu – říkejme ji příjezdový, i když odsud některé linky MHD i odjíždí. Nalevo je vchod na nástupiště metra, dostanete se na konec nástupiště do centra.

Blíže schodům je odjezdové stání linky 141 směrem na sídliště Černý most II, Hejtmanskou, Lehovec a do Hloubětína.

Odsud odjíždí také autobus 171 směrem na Depo Hostivař – další zastávku má i dole na odjezdovém terminálu MHD, ostrovní nástupiště, stejně jako 141.

Vzdálenější stanoviště autobusů je nástupní pro linku

141 a 171 směrem do stanice V Žlíbku.

Jinak tu mají výstupní stanici všechny meziměstské autobusy, které nepokračují třeba dál do centra – na autobusové nádraží Florenc nebo na Hlavní nádraží. Při příjezdu takovým spojem můžeme jít na nástupiště metra buď už zmíněným zadním vchodem nebo další vchod je téměř na začátek nástupiště metra do centra. Mezi těmito vstupy jsou drobné obchody: trafika, občerstvení.

Pokud potřebujeme jít naopak od těchto autobusů na druhou stranu budovy, tedy do sídliště, nebo k CČM, vystoupíme a jdeme po chodníku dopředu, najdeme v čele chodníku u budovy schodiště nahoru (výtah vpravo) a vyjdeme do přechodové chodby. V té se vydáme doleva a buď přímo rovně na konec budovy ven k lávce a na točitý sestup na prostranství před metrem, už jsme zmínili, že je tu jak pevné schodiště vpravo, tak i točitý sjezd vlevo. Sestupný a vzestupný proud lidí je od sebe oddělen zábradlím. Po sestoupení je napravo před vámi otevřená plocha. Asi pod úhlem 45 stupňů doleva můžete směřovat k ulici Bryksova, která vás zavede na křižovatku k restauraci Jambol a po přejití boční ulice se můžeme vydat přímo k obchodnímu Centru Černý most, v kterém je např. obchodní centrum Globus a mnoho dalších obchodů a také multikino.

Z přechodové chodby můžete sestoupit i po pevných schodem vlevo nebo výtahem na úroveň terasy před výstupem z metra a nebo po pár krocích podél výstupu z metra ke schodišti dolů do suterénu na chodník s nástupišti meziměstských autobusů. Tento prostor byl popsán už výše.

Z přechodové chodby můžete po lávce přejít i Chlumeckou ulici – sestup doprava k výstupní stanici na chodník Chlumecké a dále podél ní kolem nově budovaného patrového parkoviště P+R. Přímo, sestup po schodišti (dejte tady pozor!) do Škorkovské ulice a dále k různým obchodním centrům, KFC …

Mezi stanicemi Černý most a Rajská zahrada je možné jít po střeše tunelu metra, de facto po mostě – jde o pěší zónu s osvětlením, pokud není poničené vandaly. Po pravé ruce máte pod sebou Chlumeckou, vlevo jdete nad Cíglerovou ulicí. Asi v jedné třetině schody dolů k P+R parkovišti a okolo něj k zastávce autobusu (181 směr Opatov, 186 Nádraží Satalice a 201 Nádraží Holešovice – v protisměru zpět k výstupu u metra Černý most) a poliklinice Parník. Je zde přechod pro chodce. Na pěší zónu se dostanete buď ze zadní části terasy při jízdě z centra (bezbariérový serpentinovitý nájezd) nebo po pevném schodišti od konce příjezdového nástupiště u metra u Chlumecké ulice). Pokud dojdete po pěší zóně až k stanici Rajská zahrada, můžete sejít vlevo dolů k Cíglerově ulici a nebo přímo vpravo do dveří budovy stanice metra Rajská zahrada (před dveřmi je vpravo bankomat) nebo budovu obejít budovu shora, tedy vpravo. Tam je také možnost sejít do podchodu a tímto podchodem podejít Chlumeckou – dostanete se do protisměru Chlumecké na pravý chodník, směr k Vodňanské ulici, kterou se dostanete do vilek Na Hutích, místními nazývaných Rajská zahrada, případně dále k obchodním centrům po této straně Chlumecké ulice (Sico, Electro World, McDonald a další).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *